Cát Tiên

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Cát Tiên ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Điền Linh 01:00 - 15:00
Thời gian: 14:00
Cát Tiên Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 400.000
Điền Linh 01:00 - 09:25
Thời gian: 08:25
Cát Tiên Lạng Sơn Giường nằm 44 chỗ 850.000
Điền Linh 01:00 - 03:30
Thời gian: 02:30
Cát Tiên Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 600.000
Điền Linh 01:00 - 19:25
Thời gian: 18:25
Cát Tiên Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 500.000
Điền Linh 01:00 - 11:35
Thời gian: 10:35
Cát Tiên Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 800.000
Điền Linh 01:00 - 00:20
Thời gian: 23:20
Cát Tiên Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 01:00 - 05:20
Thời gian: 04:20
Cát Tiên Hà Nội Giường nằm 44 chỗ 650.000
Điền Linh 01:00 - 02:30
Thời gian: 01:30
Cát Tiên Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 600.000
Điền Linh 01:00 - 06:10
Thời gian: 05:10
Cát Tiên Bắc Giang Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 01:00 - 23:25
Thời gian: 22:25
Cát Tiên Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 01:00 - 18:15
Thời gian: 17:15
Cát Tiên Huế Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 01:00 - 08:05
Thời gian: 07:05
Cát Tiên Bắc Kạn Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 01:00 - 20:55
Thời gian: 19:55
Cát Tiên Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 500.000
Điền Linh 01:00 - 16:55
Thời gian: 15:55
Cát Tiên Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 400.000
Điền Linh 01:00 - 05:50
Thời gian: 04:50
Cát Tiên Bắc Ninh Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 01:00 - 06:50
Thời gian: 05:50
Cát Tiên Thái Nguyên Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 03:45 - 12:05
Thời gian: 08:20
Cát Tiên Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 800.000