Buôn Ma Thuột

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Buôn Ma Thuột ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 04:50
Thời gian: 20:30
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 06:10
Thời gian: 21:50
Buôn Ma Thuột Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 00:50
Thời gian: 16:30
Buôn Ma Thuột Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 420.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 18:50
Thời gian: 10:30
Buôn Ma Thuột Huế Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 01:50
Thời gian: 17:30
Buôn Ma Thuột Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 420.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 21:50
Thời gian: 13:30
Buôn Ma Thuột Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 420.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 16:50
Thời gian: 08:30
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 220.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 14:50
Thời gian: 06:30
Buôn Ma Thuột Khâm Đức - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 220.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 08:10
Thời gian: 23:50
Buôn Ma Thuột Giao Thủy Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 15:50
Thời gian: 07:30
Buôn Ma Thuột Thạch Mỹ - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 220.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 10:30
Thời gian: 02:10
Buôn Ma Thuột Nghĩa Hưng Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 19:50
Thời gian: 11:30
Buôn Ma Thuột Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 370.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 08:20 - 09:30
Thời gian: 01:10
Buôn Ma Thuột Hải Hậu Giường nằm 44 chỗ 470.000