BigC Thanh Hóa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe BigC Thanh Hóa ngày 11/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 18:30 - 00:30
Thời gian: 06:00
BigC Thanh Hóa Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 170.000
Giang Anh 08:00 - 11:15
Thời gian: 03:15
BigC Thanh Hóa Bến xe trung tâm Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 80.000
Giang Anh 08:00 - 10:45
Thời gian: 02:45
BigC Thanh Hóa BigC Nam Định Giường nằm 46 chỗ 80.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
BigC Thanh Hóa Ga Tam Kỳ - Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
BigC Thanh Hóa Siêu Thị Lào Thái(Huế) Giường nằm 40 chỗ 200.000
Giang Anh 10:30 - 16:05
Thời gian: 05:35
BigC Thanh Hóa Bến xe Cầu Rào Ghế ngả 40 chỗ 120.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
BigC Thanh Hóa Khách sạn Mường Thanh Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 18:30 - 05:00
Thời gian: 10:30
BigC Thanh Hóa Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 270.000
Tân Kim Chi 21:30 - 01:30
Thời gian: 04:00
BigC Thanh Hóa Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 410.000
Giang Anh 10:30 - 13:45
Thời gian: 03:15
BigC Thanh Hóa Bến xe trung tâm Thái Bình Ghế ngả 40 chỗ 80.000
Giang Anh 10:30 - 13:15
Thời gian: 02:45
BigC Thanh Hóa BigC Nam Định Ghế ngả 40 chỗ 80.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 18:30 - 07:50
Thời gian: 13:20
BigC Thanh Hóa Văn Phòng Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 350.000
Tân Kim Chi 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
BigC Thanh Hóa Trạm xăng 24 Giường nằm 44 chỗ 410.000
Giang Anh 08:00 - 13:35
Thời gian: 05:35
BigC Thanh Hóa Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 120.000
Tân Kim Chi 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
BigC Thanh Hóa Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 410.000
Tân Kim Chi 21:30 - 06:00
Thời gian: 08:30
BigC Thanh Hóa Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 410.000