Big C Thanh Hóa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Big C Thanh Hóa ngày 08/12/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Hạnh 09:00 - 11:40
Thời gian: 02:40
Big C Thanh Hóa Bến xe Giáp Bát Giường nằm 46 chỗ 100.000
Mận Tịnh 15:20 - 17:10
Thời gian: 01:50
Big C Thanh Hóa Thị xã Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Vũ 11:00 - 15:55
Thời gian: 04:55
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 17:00 - 21:55
Thời gian: 04:55
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Kim Chi 265 20:30 - 00:00
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 410.000
Kim Chi 265 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Big C Thanh Hóa Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 410.000
Dương Vũ 20:10 - 05:10
Thời gian: 09:00
Big C Thanh Hóa Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Anh (Lai Châu) 18:00 - 04:45
Thời gian: 10:45
Big C Thanh Hóa Bến xe Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 400.000
Việt Hưng 07:45 - 12:35
Thời gian: 04:50
Big C Thanh Hóa Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 700.000
Hồng Vinh Limousine 09:45 - 11:30
Thời gian: 01:45
Big C Thanh Hóa Quỳnh Lưu Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Hồng Vinh Limousine 13:30 - 16:30
Thời gian: 03:00
Big C Thanh Hóa Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Việt Hưng 07:45 - 15:05
Thời gian: 07:20
Big C Thanh Hóa Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 700.000
Hải Hạnh 11:20 - 14:00
Thời gian: 02:40
Big C Thanh Hóa Bến xe Giáp Bát Giường nằm 46 chỗ 100.000
Mạnh Hà (Vinh) 23:30 - 05:30
Thời gian: 06:00
Big C Thanh Hóa Bưu điện Thanh Miện Giường nằm 44 chỗ 160.000
Mận Vũ 11:00 - 14:30
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 17:00 - 20:30
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Dương Vũ 20:10 - 00:40
Thời gian: 04:30
Big C Thanh Hóa Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Vạn Lục Tùng 18:30 - 03:45
Thời gian: 09:15
Big C Thanh Hóa Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Tiến Tiến 05:30 - 09:40
Thời gian: 04:10
Big C Thanh Hóa Bến xe Tam Hiệp Limousine giường phòng 32 chỗ 700.000
Việt Hưng 10:00 - 14:30
Thời gian: 04:30
Big C Thanh Hóa Bến Xe Đức Long - Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 650.000
Mận Tịnh 15:20 - 16:10
Thời gian: 00:50
Big C Thanh Hóa Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 80.000
Phương Nguyên Limousine 10:30 - 13:30
Thời gian: 03:00
Big C Thanh Hóa Quảng Trường Bình Minh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Phương Nguyên Limousine 18:30 - 21:30
Thời gian: 03:00
Big C Thanh Hóa Quảng Trường Bình Minh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hải Hạnh 13:05 - 15:45
Thời gian: 02:40
Big C Thanh Hóa Bến xe Giáp Bát Limousine giường phòng 34 chỗ 150.000
Mận Vũ 08:40 - 12:35
Thời gian: 03:55
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 14:00 - 17:55
Thời gian: 03:55
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Tiến Tiến 05:30 - 10:40
Thời gian: 05:10
Big C Thanh Hóa Bến xe Miền Đông Limousine giường phòng 32 chỗ 700.000
Vạn Lục Tùng 18:30 - 02:45
Thời gian: 08:15
Big C Thanh Hóa Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Dương Vũ 20:10 - 03:40
Thời gian: 07:30
Big C Thanh Hóa Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Hưng 10:00 - 18:00
Thời gian: 08:00
Big C Thanh Hóa Bến Xe Tam Hiệp - Đồng Nai Giường nằm 44 chỗ 700.000
Tiến Tiến 05:30 - 05:40
Thời gian: 00:10
Big C Thanh Hóa Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Limousine giường phòng 32 chỗ 700.000
Sao Nghệ Limousine 12:55 - 13:55
Thời gian: 01:00
Big C Thanh Hóa Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 250.000
Mận Tịnh 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Big C Thanh Hóa Thị Xã Thái Hòa Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Tịnh 15:00 - 18:00
Thời gian: 03:00
Big C Thanh Hóa Khu 32 Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hùng Hoa - Thanh Hóa 15:40 - 19:10
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Văn phòng Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Vũ 08:40 - 13:35
Thời gian: 04:55
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 14:00 - 18:55
Thời gian: 04:55
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Hưng 10:00 - 19:00
Thời gian: 09:00
Big C Thanh Hóa Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 44 chỗ 700.000
Kim Chi 265 20:30 - 02:00
Thời gian: 05:30
Big C Thanh Hóa Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 410.000
Kim Chi 265 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Big C Thanh Hóa Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine 34 Giường VIP 410.000
Tiến Tiến 05:30 - 01:40
Thời gian: 20:10
Big C Thanh Hóa Nha Trang (dọc quốc lộ 1A) Limousine giường phòng 32 chỗ 700.000
Việt Hưng 08:30 - 07:30
Thời gian: 23:00
Big C Thanh Hóa Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hồng Vinh Limousine 09:45 - 12:45
Thời gian: 03:00
Big C Thanh Hóa Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Hồng Vinh Limousine 09:45 - 12:00
Thời gian: 02:15
Big C Thanh Hóa Ngã Ba Diễn Châu Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Hồng Vinh Limousine 13:30 - 15:15
Thời gian: 01:45
Big C Thanh Hóa Quỳnh Lưu Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Hải Hạnh 04:35 - 07:15
Thời gian: 02:40
Big C Thanh Hóa Bến xe Giáp Bát Limousine giường phòng 34 chỗ 150.000
Toán Oanh 18:00 - 04:20
Thời gian: 10:20
Big C Thanh Hóa Bến xe khách thành phố Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 300.000
Mận Vũ 11:00 - 14:55
Thời gian: 03:55
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 17:00 - 20:55
Thời gian: 03:55
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 18:30 - 00:45
Thời gian: 06:15
Big C Thanh Hóa Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Trường Sơn 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Big C Thanh Hóa Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 150.000
Vạn Lục Tùng 18:30 - 05:15
Thời gian: 10:45
Big C Thanh Hóa Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine 34 Giường VIP 460.000
Việt Anh (Lai Châu) 18:00 - 02:45
Thời gian: 08:45
Big C Thanh Hóa Bến xe Sapa Giường nằm 40 chỗ 350.000
Việt Hưng 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Big C Thanh Hóa Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 700.000
Mận Tịnh 15:00 - 18:30
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Big C Thanh Hóa Thị xã Hoàng Mai Giường nằm 44 chỗ 80.000
Mận Tịnh 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Big C Thanh Hóa Đường 36 Giường nằm 44 chỗ 80.000
Hùng Hoa - Thanh Hóa 15:40 - 18:40
Thời gian: 03:00
Big C Thanh Hóa Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Vũ 08:40 - 12:10
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 14:00 - 17:30
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Hưng 07:45 - 14:35
Thời gian: 06:50
Big C Thanh Hóa Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối) Giường nằm 44 chỗ 700.000
Dương Vũ 20:10 - 02:10
Thời gian: 06:00
Big C Thanh Hóa Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Tiến Tiến 05:30 - 16:20
Thời gian: 10:50
Big C Thanh Hóa Ngã Tư Túy Loan - QL14B Limousine giường phòng 32 chỗ 600.000
Việt Hưng 07:45 - 06:05
Thời gian: 22:20
Big C Thanh Hóa Cam Ranh Giường nằm 44 chỗ 500.000
Việt Hưng 07:45 - 09:05
Thời gian: 01:20
Big C Thanh Hóa Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 44 chỗ 600.000
Phương Nguyên Limousine 10:30 - 14:15
Thời gian: 03:45
Big C Thanh Hóa 145 Trường Chinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Phương Nguyên Limousine 18:30 - 22:15
Thời gian: 03:45
Big C Thanh Hóa 145 Trường Chinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Phương Nguyên Limousine 22:30 - 02:15
Thời gian: 03:45
Big C Thanh Hóa 145 Trường Chinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000