Big C Thanh Hóa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Big C Thanh Hóa ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hùng Hoa - Thanh Hóa 06:40 - 10:10
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Văn phòng Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Vũ 14:00 - 18:00
Thời gian: 04:00
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:00 - 01:00
Thời gian: 04:00
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 15:30 - 19:30
Thời gian: 04:00
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Dương Vũ 20:10 - 00:40
Thời gian: 04:30
Big C Thanh Hóa Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Vạn Lục Tùng 19:50 - 07:00
Thời gian: 11:10
Big C Thanh Hóa Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine 34 Giường VIP 460.000
Việt Hưng 10:00 - 14:30
Thời gian: 04:30
Big C Thanh Hóa Bến Xe Đức Long - Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 650.000
Mận Tịnh 15:20 - 16:10
Thời gian: 00:50
Big C Thanh Hóa Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 80.000
Sao Nghệ Limousine 11:55 - 15:25
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Bến xe Bắc Vinh Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000
Mận Tịnh 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Big C Thanh Hóa Đường 36 Giường nằm 44 chỗ 100.000
Sao Nghệ Limousine 13:55 - 16:25
Thời gian: 02:30
Big C Thanh Hóa Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000
Mận Tịnh 15:20 - 17:10
Thời gian: 01:50
Big C Thanh Hóa Thị xã Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Vũ 14:00 - 19:15
Thời gian: 05:15
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:00 - 02:15
Thời gian: 05:15
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 15:30 - 20:45
Thời gian: 05:15
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 19:50 - 04:20
Thời gian: 08:30
Big C Thanh Hóa Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Dương Vũ 20:10 - 05:10
Thời gian: 09:00
Big C Thanh Hóa Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Hưng 08:30 - 07:30
Thời gian: 23:00
Big C Thanh Hóa Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 44 chỗ 600.000
Sao Nghệ Limousine 13:15 - 14:15
Thời gian: 01:00
Big C Thanh Hóa Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000
Mận Tịnh 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Big C Thanh Hóa Thị Xã Thái Hòa Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hồng Vinh Limousine 14:30 - 16:30
Thời gian: 02:00
Big C Thanh Hóa Quỳnh Lưu Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Việt Hưng 07:45 - 15:05
Thời gian: 07:20
Big C Thanh Hóa Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 700.000
Mận Vũ 11:00 - 16:15
Thời gian: 05:15
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 17:00 - 22:15
Thời gian: 05:15
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 08:40 - 13:55
Thời gian: 05:15
Big C Thanh Hóa Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Hưng 07:45 - 14:35
Thời gian: 06:50
Big C Thanh Hóa Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối) Giường nằm 44 chỗ 700.000
Vạn Lục Tùng 19:50 - 05:20
Thời gian: 09:30
Big C Thanh Hóa Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Việt Hưng 07:45 - 06:05
Thời gian: 22:20
Big C Thanh Hóa Cam Ranh Giường nằm 44 chỗ 500.000
Việt Hưng 07:45 - 12:35
Thời gian: 04:50
Big C Thanh Hóa Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 700.000
Mận Tịnh 15:00 - 18:30
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 15:00 - 18:00
Thời gian: 03:00
Big C Thanh Hóa Khu 32 Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Big C Thanh Hóa Thị xã Hoàng Mai Giường nằm 44 chỗ 80.000
Mạnh Hà (Vinh) 23:30 - 05:30
Thời gian: 06:00
Big C Thanh Hóa Bưu điện Thanh Miện Giường nằm 44 chỗ 160.000
Mận Vũ 14:00 - 17:30
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:00 - 00:30
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Dương Vũ 20:10 - 02:10
Thời gian: 06:00
Big C Thanh Hóa Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Hưng 10:00 - 18:00
Thời gian: 08:00
Big C Thanh Hóa Bến Xe Tam Hiệp - Đồng Nai Giường nằm 44 chỗ 700.000
Việt Hưng 07:45 - 09:05
Thời gian: 01:20
Big C Thanh Hóa Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hồng Vinh Limousine 10:45 - 14:00
Thời gian: 03:15
Big C Thanh Hóa Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Hồng Vinh Limousine 10:45 - 13:15
Thời gian: 02:30
Big C Thanh Hóa Ngã Ba Diễn Châu Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Mận Tịnh 15:00 - 17:40
Thời gian: 02:40
Big C Thanh Hóa Nghĩa Đàn Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Vũ 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 08:40 - 12:40
Thời gian: 04:00
Big C Thanh Hóa Bưu điện Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Hưng 10:00 - 19:00
Thời gian: 09:00
Big C Thanh Hóa Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 44 chỗ 700.000
Trường Sơn 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Big C Thanh Hóa Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 150.000
Việt Hưng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
Big C Thanh Hóa Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 500.000
Việt Hưng 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Big C Thanh Hóa Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 700.000
Sao Nghệ Limousine 11:55 - 14:25
Thời gian: 02:30
Big C Thanh Hóa Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000
Sao Nghệ Limousine 11:55 - 13:45
Thời gian: 01:50
Big C Thanh Hóa Quỳnh Lưu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000
Hồng Vinh Limousine 14:30 - 17:00
Thời gian: 02:30
Big C Thanh Hóa Ngã Ba Diễn Châu Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Mận Vũ 11:00 - 14:30
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 17:00 - 20:30
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 08:40 - 12:10
Thời gian: 03:30
Big C Thanh Hóa Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 19:50 - 02:20
Thời gian: 06:30
Big C Thanh Hóa Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Dương Vũ 20:10 - 03:40
Thời gian: 07:30
Big C Thanh Hóa Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Hưng 10:00 - 03:00
Thời gian: 17:00
Big C Thanh Hóa Bến xe Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 500.000
An Phú Quý 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Big C Thanh Hóa Ngã tư Tam Cốc Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 200.000
Hồng Vinh Limousine 10:45 - 12:45
Thời gian: 02:00
Big C Thanh Hóa Quỳnh Lưu Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Hồng Vinh Limousine 14:30 - 17:45
Thời gian: 03:15
Big C Thanh Hóa Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Hồng Vinh Limousine 18:05 - 21:20
Thời gian: 03:15
Big C Thanh Hóa Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 250.000