Big C Quy Nhơn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Big C Quy Nhơn ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lượng Triều 14:50 - 03:00
Thời gian: 12:10
Big C Quy Nhơn Tân Bình Giường nằm 44 chổ 300.000
Lượng Triều 14:50 - 16:40
Thời gian: 01:50
Big C Quy Nhơn Tuy Hòa Giường nằm 44 chổ 300.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 16:00 - 01:00
Thời gian: 09:00
Big C Quy Nhơn Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang Giường nằm 46 chỗ 270.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 17:30 - 13:20
Thời gian: 19:50
Big C Quy Nhơn Bến Xe Khách Bình Dương Limousine 32 chỗ 340.000
Lượng Triều 23:40 - 04:00
Thời gian: 04:20
Big C Quy Nhơn Bình Sơn Giường nằm 44 chổ 300.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 16:00 - 03:10
Thời gian: 11:10
Big C Quy Nhơn Công Viên 30/4 Giường nằm 46 chỗ 270.000
Lượng Triều 14:50 - 19:00
Thời gian: 04:10
Big C Quy Nhơn Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang Giường nằm 44 chổ 300.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 23:15 - 02:45
Thời gian: 03:30
Big C Quy Nhơn Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 46 chỗ 270.000
Thuận Tâm 17:00 - 18:00
Thời gian: 01:00
Big C Quy Nhơn Phú Yên Giường nằm 46 chỗ 300.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Big C Quy Nhơn Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang Limousine 32 chỗ 340.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 16:00 - 04:03
Thời gian: 12:03
Big C Quy Nhơn 391 Đinh Bộ Lĩnh Giường nằm 46 chỗ 270.000
Lượng Triều 23:40 - 03:10
Thời gian: 03:30
Big C Quy Nhơn Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 44 chổ 300.000
Thuận Tâm 17:00 - 03:00
Thời gian: 10:00
Big C Quy Nhơn Công Viên 30/4 Giường nằm 46 chỗ 300.000
Thuận Tâm 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Big C Quy Nhơn Ngã ba Thành Giường nằm 46 chỗ 300.000
Thuận Tâm 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Big C Quy Nhơn Tân Phú Giường nằm 46 chỗ 270.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Big C Quy Nhơn Tuy Hòa Giường nằm 46 chỗ 270.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 17:30 - 03:20
Thời gian: 09:50
Big C Quy Nhơn Công Viên 30/4 Limousine 32 chỗ 340.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 16:00 - 04:49
Thời gian: 12:49
Big C Quy Nhơn Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 46 chỗ 270.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 17:30 - 12:50
Thời gian: 19:20
Big C Quy Nhơn Chợ Đầu Mối Thủ Đức Limousine 32 chỗ 340.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 17:30 - 19:30
Thời gian: 02:00
Big C Quy Nhơn Tuy Hòa Limousine 32 chỗ 340.000
Lượng Triều 14:50 - 01:50
Thời gian: 11:00
Big C Quy Nhơn Công Viên 30/4 Giường nằm 44 chổ 300.000
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi 17:30 - 14:06
Thời gian: 20:36
Big C Quy Nhơn Bến Xe khách Bến Cát Limousine 32 chỗ 340.000