Bến Xe Yên Bái

Địa chỉ
Tổ 5, Phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Yên Bái ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Phương 04:00 - 07:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 140.000
Việt Phương 08:05 - 11:35
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 140.000
Việt Phương 16:45 - 20:15
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Việt Phương 04:30 - 08:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Việt Phương 08:15 - 11:45
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Việt Phương 19:30 - 23:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 140.000
Việt Phương 06:15 - 09:45
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Việt Phương 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 140.000
Hùng Dương 11:00 - 05:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Yên Bái Bến xe Ngã Tư Ga Ghế ngồi 45 chỗ 800.000
Việt Phương 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Việt Phương 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Việt Phương 07:45 - 11:15
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Việt Phương 16:30 - 20:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Việt Phương 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Việt Phương 15:45 - 19:15
Thời gian: 03:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Cường Lâm 19:00 - 03:30
Thời gian: 08:30
Bến Xe Yên Bái Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 chỗ 300.000