Bến xe Vĩnh Niệm

Địa chỉ
15 Bùi Viện, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Vĩnh Niệm ngày 05/03/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 16:30 - 17:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 10:30 - 11:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Kết Đoàn 90 00:00 - 02:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Vĩnh Niệm Trường Đại học Công Nghiệp Cơ sở 3 Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 15:30 - 16:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Bằng Phấn 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Vĩnh Niệm Bến Xe Hà Giang Giường nằm 36 chỗ 0
Hải Âu 11:30 - 12:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 06:30 - 07:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:30 - 15:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 09:30 - 10:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hoàng Hà (Phú Thọ) 00:00 - 02:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Vĩnh Niệm Văn phòng Việt Trì Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 07:30 - 08:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Bằng Phấn 15:30 - 00:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Vĩnh Niệm Văn Phòng Hà Giang Ghế ngồi 28 chỗ/ Giường nằm 36 chỗ 0
Hải Âu 13:30 - 14:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 08:30 - 09:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0