Bến xe Vĩnh Bảo

Địa chỉ
Tân Hòa, Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Vĩnh Bảo ngày 23/09/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 21:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Phú Lộc 15:15 - 02:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Bình Huyndai 40 chỗ 210.000
Liên Công 07:30 - 02:54
Thời gian: 19:24
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Ngãi Huyndai 40 chỗ 2010 430.000
Phú Lộc 15:15 - 04:15
Thời gian: 13:00
Bến xe Vĩnh Bảo Bến Xe Lao Bảo Huyndai 40 chỗ 260.000
Liên Công 07:30 - 22:00
Thời gian: 14:30
Bến xe Vĩnh Bảo Huế Huyndai 40 chỗ 2010 310.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 09:22
Thời gian: 01:22
Bến xe Vĩnh Bảo Tuy Hòa Huyndai 40 chỗ 550.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 20:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Nai Giường nằm 40 chỗ 780.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 11:58
Thời gian: 03:58
Bến xe Vĩnh Bảo Nha Trang Huyndai 40 chỗ 620.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Vĩnh Bảo Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 660.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 15:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Vĩnh Bảo Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thu Trang 11:15 - 17:25
Thời gian: 06:10
Bến xe Vĩnh Bảo Ninh Thuận Huyndai 40 chỗ 650.000
Thu Trang 18:35 - 22:35
Thời gian: 04:00
Bến xe Vĩnh Bảo Hà Tĩnh Huyndai 40 chỗ 220.000
Thu Trang 18:35 - 01:47
Thời gian: 07:12
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Bình Huyndai 40 chỗ 250.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 05:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 530.000
Thu Trang 11:15 - 00:15
Thời gian: 13:00
Bến xe Vĩnh Bảo Lao Bảo Huyndai 40 chỗ 260.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 23:00
Thời gian: 15:30
Bến xe Vĩnh Bảo Huế Giường nằm 40 chỗ 340.000
Liên Công 07:30 - 08:42
Thời gian: 01:12
Bến xe Vĩnh Bảo Tuy Hòa Huyndai 40 chỗ 2010 550.000
Thu Trang 11:15 - 03:57
Thời gian: 16:42
Bến xe Vĩnh Bảo Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 370.000
Liên Công 07:30 - 11:18
Thời gian: 03:48
Bến xe Vĩnh Bảo Nha Trang Huyndai 40 chỗ 2010 620.000
Thu Trang 11:15 - 10:25
Thời gian: 23:10
Bến xe Vĩnh Bảo Bình Định Huyndai 40 chỗ 490.000
Phú Lộc 15:15 - 17:51
Thời gian: 02:36
Bến xe Vĩnh Bảo Ninh Bình Huyndai 40 chỗ 110.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 14:10
Thời gian: 06:10
Bến xe Vĩnh Bảo Ninh Thuận Huyndai 40 chỗ 650.000
Liên Công 07:30 - 21:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Vĩnh Bảo Hồ Chí Minh Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 03:00
Thời gian: 19:30
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 390.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 03:34
Thời gian: 19:34
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Ngãi Huyndai 40 chỗ 430.000
Thu Trang 18:35 - 03:47
Thời gian: 09:12
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Trị Huyndai 40 chỗ 280.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 22:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Vĩnh Bảo Huế Huyndai 40 chỗ 310.000
Thu Trang 11:15 - 12:37
Thời gian: 01:22
Bến xe Vĩnh Bảo Tuy Hòa Huyndai 40 chỗ 550.000
Liên Công 07:30 - 20:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Nai Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Thu Trang 11:15 - 15:13
Thời gian: 03:58
Bến xe Vĩnh Bảo Nha Trang Huyndai 40 chỗ 620.000
Liên Công 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Vĩnh Bảo Phan Thiết Huyndai 40 chỗ 2010 680.000
Phú Lộc 15:15 - 22:03
Thời gian: 06:48
Bến xe Vĩnh Bảo Vinh Huyndai 40 chỗ 150.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Vĩnh Bảo Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 230.000
Thu Trang 11:15 - 01:25
Thời gian: 14:10
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe Miền Đông Huyndai 40 chỗ 700.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 02:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Nam Huyndai 40 chỗ 380.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 21:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Vĩnh Bảo Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 340.000
Phú Lộc 15:15 - 19:03
Thời gian: 03:48
Bến xe Vĩnh Bảo Thanh Hóa Huyndai 40 chỗ 130.000
Thu Trang 18:35 - 05:17
Thời gian: 10:42
Bến xe Vĩnh Bảo Bến Xe Phía Bắc Huế Huyndai 40 chỗ 320.000
Liên Công 07:30 - 00:12
Thời gian: 16:42
Bến xe Vĩnh Bảo Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 2010 370.000
Thu Trang 11:15 - 00:25
Thời gian: 13:10
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Nai Huyndai 40 chỗ 700.000
Liên Công 07:30 - 06:30
Thời gian: 23:00
Bến xe Vĩnh Bảo Bình Định Huyndai 40 chỗ 2010 490.000
Thu Trang 11:15 - 20:25
Thời gian: 09:10
Bến xe Vĩnh Bảo Phan Thiết Huyndai 40 chỗ 680.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 15:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe khách Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 610.000
Phú Lộc 15:15 - 23:03
Thời gian: 07:48
Bến xe Vĩnh Bảo Tp. Hà Tĩnh Huyndai 40 chỗ 190.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 19:10
Thời gian: 11:40
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Hới - Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 290.000
Thu Trang 11:15 - 05:15
Thời gian: 18:00
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Nam Huyndai 40 chỗ 380.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 21:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Vĩnh Bảo Lao Bảo Huyndai 40 chỗ 260.000
Phú Lộc 15:15 - 05:45
Thời gian: 14:30
Bến xe Vĩnh Bảo Huế Huyndai 40 chỗ 310.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Vĩnh Bảo Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 600.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 00:42
Thời gian: 16:42
Bến xe Vĩnh Bảo Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 370.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 13:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Vĩnh Bảo Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 610.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 07:10
Thời gian: 23:10
Bến xe Vĩnh Bảo Bình Định Huyndai 40 chỗ 490.000
Phú Lộc 15:15 - 17:15
Thời gian: 02:00
Bến xe Vĩnh Bảo Nam Định Huyndai 40 chỗ 90.000
Liên Công 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Vĩnh Bảo Ninh Thuận Huyndai 40 chỗ 2010 650.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 22:10
Thời gian: 14:10
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe Miền Đông Huyndai 40 chỗ 700.000
Liên Công 07:30 - 01:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Nam Huyndai 40 chỗ 2010 380.000
Thu Trang 11:15 - 06:49
Thời gian: 19:34
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Ngãi Huyndai 40 chỗ 430.000
Phú Lộc 15:15 - 16:45
Thời gian: 01:30
Bến xe Vĩnh Bảo Thái Bình Huyndai 40 chỗ 90.000
Thu Trang 11:15 - 01:45
Thời gian: 14:30
Bến xe Vĩnh Bảo Huế Huyndai 40 chỗ 310.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 01:00
Thời gian: 17:30
Bến xe Vĩnh Bảo Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 21:10
Thời gian: 13:10
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Nai Huyndai 40 chỗ 700.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Vĩnh Bảo Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 550.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 17:10
Thời gian: 09:10
Bến xe Vĩnh Bảo Phan Thiết Huyndai 40 chỗ 680.000
Thu Trang 18:35 - 21:35
Thời gian: 03:00
Bến xe Vĩnh Bảo Vinh Huyndai 40 chỗ 200.000