Bến xe Vĩnh Bảo

Địa chỉ
Tân Hòa, Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Vĩnh Bảo ngày 20/02/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 15:12
Thời gian: 07:42
Bến xe Vĩnh Bảo Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 250.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 17:52
Thời gian: 10:22
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Hới - Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 290.000
Liên Công 07:30 - 02:54
Thời gian: 19:24
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Ngãi Huyndai 40 chỗ 2010 430.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 22:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Vĩnh Bảo Huế Mobihome 42 giường 310.000
Quang Tuấn 15:00 - 07:45
Thời gian: 16:45
Bến xe Vĩnh Bảo THPT Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 400.000
Liên Công 07:30 - 20:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Nai Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Thu Trang 08:30 - 10:42
Thời gian: 02:12
Bến xe Vĩnh Bảo Nha Trang Mobihome 42 giường 600.000
Liên Công 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Vĩnh Bảo Phan Thiết Huyndai 40 chỗ 2010 680.000
Liên Công 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Vĩnh Bảo Ninh Thuận Huyndai 40 chỗ 2010 650.000
Thu Trang 15:45 - 23:27
Thời gian: 07:42
Bến xe Vĩnh Bảo Hà Tĩnh Mobihome 42 giường 220.000
Thu Trang 15:45 - 02:39
Thời gian: 10:54
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Bình Mobihome 42 giường 250.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 03:34
Thời gian: 19:34
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Ngãi Mobihome 42 giường 430.000
Thu Trang 15:45 - 06:51
Thời gian: 15:06
Bến xe Vĩnh Bảo Bến Xe Phía Bắc Huế Mobihome 42 giường 320.000
Quang Tuấn 15:00 - 06:15
Thời gian: 15:15
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 400.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 21:10
Thời gian: 13:10
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Nai Mobihome 42 giường 700.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 08:12
Thời gian: 00:42
Bến xe Vĩnh Bảo Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 550.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 17:10
Thời gian: 09:10
Bến xe Vĩnh Bảo Phan Thiết Mobihome 42 giường 680.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 14:10
Thời gian: 06:10
Bến xe Vĩnh Bảo Ninh Thuận Mobihome 42 giường 650.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 20:12
Thời gian: 12:42
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 01:42
Thời gian: 18:12
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 430.000
Thu Trang 08:30 - 04:36
Thời gian: 20:06
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Ngãi Mobihome 42 giường 420.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 10:12
Thời gian: 02:42
Bến xe Vĩnh Bảo Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 610.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 23:42
Thời gian: 16:12
Bến xe Vĩnh Bảo Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 420.000
Thu Trang 08:30 - 19:54
Thời gian: 11:24
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Nai Mobihome 42 giường 700.000
Liên Công 07:30 - 06:30
Thời gian: 23:00
Bến xe Vĩnh Bảo Bình Định Huyndai 40 chỗ 2010 490.000
Thu Trang 08:30 - 15:54
Thời gian: 07:24
Bến xe Vĩnh Bảo Phan Thiết Mobihome 42 giường 680.000
Thu Trang 08:30 - 12:54
Thời gian: 04:24
Bến xe Vĩnh Bảo Ninh Thuận Mobihome 42 giường 650.000
Liên Công 07:30 - 21:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Vĩnh Bảo Hồ Chí Minh Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Liên Công 07:30 - 01:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Nam Huyndai 40 chỗ 2010 380.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 19:52
Thời gian: 12:22
Bến xe Vĩnh Bảo Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 300.000
Liên Công 07:30 - 08:42
Thời gian: 01:12
Bến xe Vĩnh Bảo Phú Yên (dọc QL1A) Huyndai 40 chỗ 2010 550.000
Liên Công 07:30 - 00:12
Thời gian: 16:42
Bến xe Vĩnh Bảo Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 2010 370.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 11:42
Thời gian: 04:12
Bến xe Vĩnh Bảo Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 660.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 07:10
Thời gian: 23:10
Bến xe Vĩnh Bảo Bình Định Mobihome 42 giường 490.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 14:12
Thời gian: 06:42
Bến xe Vĩnh Bảo Vinh Giường nằm 40 chỗ 230.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 22:10
Thời gian: 14:10
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe Miền Đông Mobihome 42 giường 700.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 02:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Nam Mobihome 42 giường 380.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 21:42
Thời gian: 14:12
Bến xe Vĩnh Bảo Huế Giường nằm 40 chỗ 360.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 09:22
Thời gian: 01:22
Bến xe Vĩnh Bảo Phú Yên (dọc QL1A) Mobihome 42 giường 550.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 00:42
Thời gian: 16:42
Bến xe Vĩnh Bảo Đà Nẵng Mobihome 42 giường 370.000
Liên Công 07:30 - 11:18
Thời gian: 03:48
Bến xe Vĩnh Bảo Nha Trang Huyndai 40 chỗ 2010 620.000
Thu Trang 08:30 - 06:06
Thời gian: 21:36
Bến xe Vĩnh Bảo Bình Định Mobihome 42 giường 500.000
Thu Trang 15:45 - 22:27
Thời gian: 06:42
Bến xe Vĩnh Bảo Vinh Mobihome 42 giường 200.000
Thu Trang 08:30 - 20:54
Thời gian: 12:24
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe Miền Đông Mobihome 42 giường 700.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 04:12
Thời gian: 20:42
Bến xe Vĩnh Bảo Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 480.000
Liên Công 07:30 - 22:00
Thời gian: 14:30
Bến xe Vĩnh Bảo Huế Huyndai 40 chỗ 2010 310.000
Thu Trang 08:30 - 08:06
Thời gian: 23:36
Bến xe Vĩnh Bảo Phú Yên (dọc QL1A) Mobihome 42 giường 550.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 19:12
Thời gian: 11:42
Bến xe Vĩnh Bảo Đồng Nai Giường nằm 40 chỗ 750.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 11:58
Thời gian: 03:58
Bến xe Vĩnh Bảo Nha Trang Mobihome 42 giường 620.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 15:12
Thời gian: 07:42
Bến xe Vĩnh Bảo Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 710.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 13:42
Thời gian: 06:12
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe khách Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 680.000