Bến xe trung tâm Thái Bình

Địa chỉ
ĐT223, Bồ Xuyên, Thái Bình, Thái Bình Tỉnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe trung tâm Thái Bình ngày 11/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Giang Anh 18:40 - 21:55
Thời gian: 03:15
Bến xe trung tâm Thái Bình BigC Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 80.000
Giang Anh 13:45 - 16:05
Thời gian: 02:20
Bến xe trung tâm Thái Bình Bến xe Cầu Rào Ghế ngả 40 chỗ 70.000
Giang Anh 18:10 - 19:25
Thời gian: 01:15
Bến xe trung tâm Thái Bình BigC Ninh Bình Ghế ngả 40 chỗ 70.000
Giang Anh 18:40 - 22:55
Thời gian: 04:15
Bến xe trung tâm Thái Bình Bến xe Nghi Sơn Giường nằm 46 chỗ 120.000
Giang Anh 18:10 - 18:40
Thời gian: 00:30
Bến xe trung tâm Thái Bình BigC Nam Định Ghế ngả 40 chỗ 40.000
Giang Anh 11:15 - 13:35
Thời gian: 02:20
Bến xe trung tâm Thái Bình Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 70.000
Giang Anh 18:40 - 19:10
Thời gian: 00:30
Bến xe trung tâm Thái Bình BigC Nam Định Giường nằm 46 chỗ 40.000
Giang Anh 18:10 - 21:25
Thời gian: 03:15
Bến xe trung tâm Thái Bình BigC Thanh Hóa Ghế ngả 40 chỗ 100.000
Giang Anh 18:40 - 19:55
Thời gian: 01:15
Bến xe trung tâm Thái Bình BigC Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 70.000