Bến xe Thượng Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thượng Lý ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 19:10
Thời gian: 12:10
Bến xe Thượng Lý Đồng Hới - Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 290.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 01:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Thượng Lý Bến xe khách Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 610.000
Hải Âu 05:20 - 06:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Hải Âu 07:20 - 08:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 03:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Thượng Lý Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 390.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 20:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Thượng Lý Đồng Nai Giường nằm 40 chỗ 780.000
Hải Âu 05:40 - 07:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 07:40 - 09:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 05:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Thượng Lý Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 530.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Thượng Lý Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 630.000
Hải Âu 06:40 - 08:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 21:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Thượng Lý Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 15:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Thượng Lý Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Hải Âu 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 21:10
Thời gian: 14:10
Bến xe Thượng Lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 340.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Thượng Lý Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 550.000
Hải Âu 06:20 - 07:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 16:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Thượng Lý Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 230.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 23:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Thượng Lý Huế Giường nằm 40 chỗ 340.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 16:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Thượng Lý Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 660.000