Bến xe Thượng Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thượng Lý ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 19:10
Thời gian: 12:10
Bến xe Thượng Lý Đồng Hới - Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 290.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 03:34
Thời gian: 20:04
Bến xe Thượng Lý Quảng Ngãi Huyndai 40 chỗ 430.000
Phú Lộc 14:45 - 16:45
Thời gian: 02:00
Bến xe Thượng Lý Thái Bình Huyndai 40 chỗ 90.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Thượng Lý Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 20:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Thượng Lý Đồng Nai Giường nằm 40 chỗ 780.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Thượng Lý Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 550.000
Phú Lộc 14:45 - 17:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Thượng Lý Nam Định Huyndai 40 chỗ 90.000
Phú Lộc 14:45 - 23:03
Thời gian: 08:18
Bến xe Thượng Lý Tp. Hà Tĩnh Huyndai 40 chỗ 190.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 03:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Thượng Lý Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 390.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 21:10
Thời gian: 14:10
Bến xe Thượng Lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 340.000
Phú Lộc 14:45 - 05:45
Thời gian: 15:00
Bến xe Thượng Lý Huế Huyndai 40 chỗ 310.000
Thu Trang 10:45 - 12:37
Thời gian: 01:52
Bến xe Thượng Lý Tuy Hòa Huyndai 40 chỗ 550.000
Thu Trang 10:45 - 00:25
Thời gian: 13:40
Bến xe Thượng Lý Đồng Nai Huyndai 40 chỗ 700.000
Thu Trang 10:45 - 10:25
Thời gian: 23:40
Bến xe Thượng Lý Bình Định Huyndai 40 chỗ 490.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Thượng Lý Bến xe khách Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 610.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 21:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 02:00
Thời gian: 18:30
Bến xe Thượng Lý Quảng Nam Huyndai 40 chỗ 380.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 21:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Thượng Lý Lao Bảo Huyndai 40 chỗ 260.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 23:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Thượng Lý Huế Giường nằm 40 chỗ 340.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 01:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Thượng Lý Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 630.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 16:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Thượng Lý Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 660.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 14:10
Thời gian: 06:40
Bến xe Thượng Lý Ninh Thuận Huyndai 40 chỗ 650.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 16:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Thượng Lý Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 230.000
Phú Lộc 14:45 - 02:15
Thời gian: 11:30
Bến xe Thượng Lý Quảng Bình Huyndai 40 chỗ 210.000
Thu Trang 10:45 - 06:49
Thời gian: 20:04
Bến xe Thượng Lý Quảng Ngãi Huyndai 40 chỗ 430.000
Phú Lộc 14:45 - 19:03
Thời gian: 04:18
Bến xe Thượng Lý Thanh Hóa Huyndai 40 chỗ 130.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 09:22
Thời gian: 01:52
Bến xe Thượng Lý Tuy Hòa Huyndai 40 chỗ 550.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 21:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Thượng Lý Đồng Nai Huyndai 40 chỗ 700.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 07:10
Thời gian: 23:40
Bến xe Thượng Lý Bình Định Huyndai 40 chỗ 490.000
Phú Lộc 14:45 - 17:51
Thời gian: 03:06
Bến xe Thượng Lý Ninh Bình Huyndai 40 chỗ 110.000
Thu Trang 10:45 - 01:25
Thời gian: 14:40
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Huyndai 40 chỗ 700.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 05:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Thượng Lý Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 530.000
Phú Lộc 14:45 - 04:15
Thời gian: 13:30
Bến xe Thượng Lý Bến Xe Lao Bảo Huyndai 40 chỗ 260.000
Thu Trang 10:45 - 01:45
Thời gian: 15:00
Bến xe Thượng Lý Huế Huyndai 40 chỗ 310.000
Thu Trang 10:45 - 03:57
Thời gian: 17:12
Bến xe Thượng Lý Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 370.000
Thu Trang 10:45 - 15:13
Thời gian: 04:28
Bến xe Thượng Lý Nha Trang Huyndai 40 chỗ 620.000
Thu Trang 10:45 - 20:25
Thời gian: 09:40
Bến xe Thượng Lý Phan Thiết Huyndai 40 chỗ 680.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 22:10
Thời gian: 14:40
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Huyndai 40 chỗ 700.000
Thu Trang 10:45 - 05:15
Thời gian: 18:30
Bến xe Thượng Lý Quảng Nam Huyndai 40 chỗ 380.000
Thu Trang 10:45 - 00:15
Thời gian: 13:30
Bến xe Thượng Lý Lao Bảo Huyndai 40 chỗ 260.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 22:30
Thời gian: 15:00
Bến xe Thượng Lý Huế Huyndai 40 chỗ 310.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 00:42
Thời gian: 17:12
Bến xe Thượng Lý Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 370.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 11:58
Thời gian: 04:28
Bến xe Thượng Lý Nha Trang Huyndai 40 chỗ 620.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 17:10
Thời gian: 09:40
Bến xe Thượng Lý Phan Thiết Huyndai 40 chỗ 680.000
Thu Trang 10:45 - 17:25
Thời gian: 06:40
Bến xe Thượng Lý Ninh Thuận Huyndai 40 chỗ 650.000