Bến xe Thượng Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thượng Lý ngày 09/05/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 06:30 - 08:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 06:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Thượng Lý Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 20:15
Thời gian: 03:45
Bến xe Thượng Lý Thanh Hóa (Dọc QL 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Âu 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 21:12
Thời gian: 14:12
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 09:12
Thời gian: 02:12
Bến xe Thượng Lý Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Phú Lộc 00:00 - 15:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Thượng Lý Bến Xe Phía Bắc Huế Huyndai 42 giường 0
Hải Âu 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:40 - 20:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 02:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Thượng Lý Quảng Bình (Dọc QL) Giường nằm 44 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 16:12
Thời gian: 09:12
Bến xe Thượng Lý Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 23:15
Thời gian: 06:45
Bến xe Thượng Lý TP Vinh (Dọc QL1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 17:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 05:30 - 07:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 17:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 11:12
Thời gian: 04:12
Bến xe Thượng Lý Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 04:10
Thời gian: 11:40
Bến xe Thượng Lý Quảng Trị (dọc QL 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Âu 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 00:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Thượng Lý Hà Tĩnh (Dọc QL 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 12:42
Thời gian: 05:42
Bến xe Thượng Lý Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 05:10
Thời gian: 12:40
Bến xe Thượng Lý Đường tránh TP Huế Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 12:30 - 14:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 00:00 - 11:52
Thời gian: 11:52
Bến xe Thượng Lý Đồng Hới - Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 00:00 - 22:12
Thời gian: 22:12
Bến xe Thượng Lý Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0