Bến xe Thượng Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thượng Lý ngày 09/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Hải Âu 13:30 - 15:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 11:42
Thời gian: 04:42
Bến xe Thượng Lý Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hải Âu 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Phú Lộc 14:45 - 05:45
Thời gian: 15:00
Bến xe Thượng Lý Bến Xe Phía Bắc Huế Huyndai 42 giường 320.000
Hải Âu 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 10:12
Thời gian: 03:12
Bến xe Thượng Lý Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 700.000
Hải Âu 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 17:52
Thời gian: 10:52
Bến xe Thượng Lý Đồng Hới - Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 15:12
Thời gian: 08:12
Bến xe Thượng Lý Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 800.000
Hải Âu 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 20:12
Thời gian: 13:12
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 08:12
Thời gian: 01:12
Bến xe Thượng Lý Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hải Âu 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 04:12
Thời gian: 21:12
Bến xe Thượng Lý Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 500.000