Bến xe Thượng Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thượng Lý ngày 18/01/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kết Đoàn Bus 14:00 - 15:15
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 02:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Thượng Lý Quảng Bình (Dọc QL) Giường nằm 44 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:00 - 17:15
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 00:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Thượng Lý Hà Tĩnh (Dọc QL 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 08:00 - 09:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 04:10
Thời gian: 11:40
Bến xe Thượng Lý Quảng Trị (dọc QL 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 14:00 - 15:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 06:00 - 07:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 06:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Thượng Lý Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 09:00 - 10:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Nguyên 00:00 - 04:15
Thời gian: 04:15
Bến xe Thượng Lý Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Ghế ngồi 29 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:00 - 17:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 07:00 - 08:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0