Bến xe Thượng Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thượng Lý ngày 14/08/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kết Đoàn Bus 14:00 - 15:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 17:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 02:00
Thời gian: 19:00
Bến xe Thượng Lý Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 19:52
Thời gian: 13:52
Bến xe Thượng Lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 09:12
Thời gian: 02:12
Bến xe Thượng Lý Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 11:42
Thời gian: 04:42
Bến xe Thượng Lý Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 16:42
Thời gian: 09:42
Bến xe Thượng Lý Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 21:42
Thời gian: 14:42
Bến xe Thượng Lý Cầu Vượt Sóng Thần - Dĩ An Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 14:30 - 15:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Nguyên 00:00 - 04:15
Thời gian: 04:15
Bến xe Thượng Lý Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 11:40 - 13:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 03:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Thượng Lý Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 13:40
Thời gian: 13:40
Bến xe Thượng Lý Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 21:12
Thời gian: 14:12
Bến xe Thượng Lý Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Thượng Lý Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 13:42
Thời gian: 06:42
Bến xe Thượng Lý Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Âu 11:40 - 13:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 16:30 - 17:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 07:40 - 09:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:20 - 11:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 01:42
Thời gian: 19:42
Bến xe Thượng Lý Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 20:40
Thời gian: 13:40
Bến xe Thượng Lý Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 10:12
Thời gian: 04:12
Bến xe Thượng Lý Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 11:42
Thời gian: 05:42
Bến xe Thượng Lý Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 15:12
Thời gian: 09:12
Bến xe Thượng Lý Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 14:42
Thời gian: 14:42
Bến xe Thượng Lý Cầu Vượt Sóng Thần - Dĩ An Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 15:42
Thời gian: 15:42
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 17:00 - 18:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 06:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Thượng Lý Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Âu 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 19:00
Thời gian: 19:00
Bến xe Thượng Lý Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 04:10
Thời gian: 11:40
Bến xe Thượng Lý Quảng Trị (dọc QL 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 02:12
Thời gian: 02:12
Bến xe Thượng Lý Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 04:42
Thời gian: 04:42
Bến xe Thượng Lý Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 09:42
Thời gian: 09:42
Bến xe Thượng Lý Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Âu 14:20 - 15:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:50 - 18:20
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:00 - 17:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 04:12
Thời gian: 22:12
Bến xe Thượng Lý Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 21:42
Thời gian: 15:42
Bến xe Thượng Lý Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 19:12
Thời gian: 13:12
Bến xe Thượng Lý Đồng Nai Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 08:12
Thời gian: 02:12
Bến xe Thượng Lý Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 13:42
Thời gian: 07:42
Bến xe Thượng Lý Bến xe khách Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Âu 17:50 - 19:20
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 18:30 - 19:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 17:50 - 19:20
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 20:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Thượng Lý Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Dương Vũ 16:30 - 05:10
Thời gian: 12:40
Bến xe Thượng Lý Đường tránh TP Huế Giường nằm 44 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 14:12
Thời gian: 14:12
Bến xe Thượng Lý Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Thượng Lý Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 06:42
Thời gian: 06:42
Bến xe Thượng Lý Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Âu 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 15:00 - 16:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:00 - 19:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0