Bến xe thi trấn Thọ Xuân

Địa chỉ
Thị trấn thọ xuân, Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe thi trấn Thọ Xuân ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hùng Hoa - Thanh Hóa 05:30 - 10:10
Thời gian: 04:40
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Văn phòng Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 120.000
Thọ Mười 09:00 - 15:25
Thời gian: 06:25
Bến xe thi trấn Thọ Xuân KDL Suối Tiên Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 09:00 - 15:10
Thời gian: 06:10
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Ngã ba Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 09:00 - 16:15
Thời gian: 07:15
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 09:00 - 15:00
Thời gian: 06:00
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thọ Mười 09:00 - 21:30
Thời gian: 12:30
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hùng Hoa - Thanh Hóa 07:00 - 09:55
Thời gian: 02:55
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Big C Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 100.000
Thọ Mười 09:00 - 15:45
Thời gian: 06:45
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Chợ Đầu Mối Thủ Đức Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 09:00 - 23:00
Thời gian: 14:00
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hùng Hoa - Thanh Hóa 14:30 - 17:25
Thời gian: 02:55
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Big C Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hùng Hoa - Thanh Hóa 14:30 - 19:10
Thời gian: 04:40
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Văn phòng Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 120.000
Thọ Mười 09:00 - 01:50
Thời gian: 16:50
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 400.000
Thọ Mười 09:00 - 05:10
Thời gian: 20:10
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Ngã 3 Phú Tài Giường nằm 40 chỗ 400.000
Hùng Hoa - Thanh Hóa 07:00 - 11:40
Thời gian: 04:40
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Văn phòng Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 120.000
Thọ Mười 09:00 - 18:00
Thời gian: 09:00
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 250.000
Thọ Mười 09:00 - 08:40
Thời gian: 23:40
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Quốc Lộ 1A Giường nằm 40 chỗ 450.000
Hùng Hoa - Thanh Hóa 05:30 - 09:40
Thời gian: 04:10
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 120.000
Thọ Mười 09:00 - 20:00
Thời gian: 11:00
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hùng Hoa - Thanh Hóa 05:30 - 08:25
Thời gian: 02:55
Bến xe thi trấn Thọ Xuân Big C Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 100.000