Bến xe Thái Nguyên

Địa chỉ
Phường Tân Thịnh, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thái Nguyên ngày 18/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lễ Trường 05:20 - 10:00
Thời gian: 04:40
Bến xe Thái Nguyên BX Hà Giang Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Quân Thủy 14:30 - 18:18
Thời gian: 03:48
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Cửa Đặt Giường nằm 44 chỗ 150.000
Bảo Lâm 12:10 - 16:50
Thời gian: 04:40
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Công Ty CPCVTDV Bắc Kạn 06:20 - 08:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 28 chỗ 55.000
Hải Nguyên 17:45 - 20:05
Thời gian: 02:20
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 30 chỗ 110.000
Mạnh Hà 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Thái Nguyên KCN formosa Giường nằm 40 chỗ 280.000
Ngọc Ánh (Đà Nẵng) 13:30 - 05:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 420.000
Khương Duy 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Thái Nguyên Thác Bản Dốc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thanh Long (Hải Phòng) 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Thanh Liễu 15:30 - 04:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Thái Nguyên Văn phòng Đông Hà Giường nằm 44 chỗ 350.000
Nông Ánh 16:30 - 20:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phía Bắc Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Khánh Thịnh 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Khách Bắc Giang Ghế ngồi 30 chỗ 50.000
Trung Dũng ( Thái Nguyên) 11:30 - 14:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Cầu Rào Ghế Ngồi 35 chỗ 110.000
Trung Hiếu 13:15 - 17:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Cổng Bến Xe Khách Hải Dương Ghế ngồi 35 chỗ 80.000
Chinh Lê 18:00 - 05:55
Thời gian: 11:55
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Điện Biên Xe giường nằm 44 chỗ 350.000
Hải Nam (Thái Nguyên) 09:00 - 14:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Cửa Khẩu Ghế ngồi 30 chỗ 140.000
Mạnh Hà 18:30 - 01:15
Thời gian: 06:45
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Triệu Phố 07:35 - 09:45
Thời gian: 02:10
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Bến Trại Ghế ngồi 30 chỗ 75.000
Thanh Liễu 15:30 - 06:00
Thời gian: 14:30
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 350.000
Khương Duy 07:30 - 13:50
Thời gian: 06:20
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Trùng Khánh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Khánh Thịnh 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Thanh Long (Hải Phòng) 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Mạnh Hà 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 230.000
Khánh Sỹ 18:30 - 07:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Khương Duy 07:30 - 12:20
Thời gian: 04:50
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 150.000