Bến Xe Tân Kỳ

Địa chỉ
Thị trấn Tân Kỳ , Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Tân Kỳ ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 20:30 - 06:15
Thời gian: 09:45
Bến Xe Tân Kỳ Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 05:15
Thời gian: 08:45
Bến Xe Tân Kỳ Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 19:15
Thời gian: 10:45
Bến Xe Tân Kỳ Hải Dương Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Tân Kỳ Nam Định Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 08:00
Thời gian: 11:30
Bến Xe Tân Kỳ Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Bến Xe Tân Kỳ Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 19:15
Thời gian: 10:45
Bến Xe Tân Kỳ Hải Dương Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 16:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Tân Kỳ Nam Định Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 18:15
Thời gian: 09:45
Bến Xe Tân Kỳ Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 19:45
Thời gian: 11:15
Bến Xe Tân Kỳ Hưng Yên Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 20:00
Thời gian: 11:30
Bến Xe Tân Kỳ Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 17:15
Thời gian: 08:45
Bến Xe Tân Kỳ Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000