Bến xe Sa Pa

Địa chỉ
Sapa, Tỉnh Lào Cai
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Sa Pa ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Vàng (Thái Bình) 07:45 - 14:40
Thời gian: 06:55
Bến xe Sa Pa Phủ Lý - Bình Lục Giường nằm 38 chỗ 220.000
Cường Lan (SaPa) 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Sa Pa Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 41 chỗ 350.000
Thanh Huyền 07:00 - 15:10
Thời gian: 08:10
Bến xe Sa Pa Bến xe Thái Nguyên xe giường nằm 44 chỗ 250.000
VietBus 11:00 - 13:25
Thời gian: 02:25
Bến xe Sa Pa Mậu A Giường đơn 44 chỗ 130.000
Liên Dương 07:00 - 13:10
Thời gian: 06:10
Bến xe Sa Pa Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hà Sơn 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Sa Pa Bến xe Bắc Vinh Xe giường đôi 4x giường đôi 450.000
Sao Mai 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sa Pa Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 ghế 300.000
Cường Lan (SaPa) 18:00 - 01:20
Thời gian: 07:20
Bến xe Sa Pa Sao Đỏ Giường nằm 41 chỗ 350.000
Sao Vàng (Thái Bình) 16:00 - 23:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Sa Pa Bến xe Hoàng Hà Giường nằm 38 chỗ 260.000
Hà Sơn 18:30 - 04:10
Thời gian: 09:40
Bến xe Sa Pa Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Xe giường đôi 4x giường đôi 350.000
Thanh Nhung 09:30 - 16:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Sa Pa Bến Xe Khách Bắc Giang Giường nằm 36 chỗ 260.000
Sao Vàng (Thái Bình) 16:00 - 23:25
Thời gian: 07:25
Bến xe Sa Pa Big C Nam Định Giường nằm 38 chỗ 230.000
Sao Mai 08:30 - 16:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Sa Pa Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 ghế 300.000
Cường Lan (SaPa) 16:00 - 05:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Sa Pa Bến xe Móng Cái Giường nằm 41 chỗ 450.000
VietBus 15:30 - 00:10
Thời gian: 08:40
Bến xe Sa Pa Thái Bình Giường đôi 54 chỗ 330.000
Việt Anh (Lai Châu) 22:00 - 06:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Sa Pa Bến xe Phía bắc Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 350.000
Thanh Nhung 14:00 - 20:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Sa Pa Bến Xe Khách Bắc Giang Giường nằm 36 chỗ 260.000
Hải Hoàn 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Sa Pa Bến xe Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 230.000
Limousine Trường Thanh 14:00 - 18:50
Thời gian: 04:50
Bến xe Sa Pa Nhà Hát Lớn Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Sao Vàng (Thái Bình) 16:00 - 22:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Sa Pa Phủ Lý - Bình Lục Giường nằm 38 chỗ 220.000
Sao Vàng (Thái Bình) 07:45 - 15:40
Thời gian: 07:55
Bến xe Sa Pa Bến xe Hoàng Hà Giường nằm 38 chỗ 260.000
Thanh Huyền 19:15 - 03:25
Thời gian: 08:10
Bến xe Sa Pa Bến xe Thái Nguyên xe giường nằm 44 chỗ 250.000
VietBus 11:00 - 15:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Sa Pa Bến Xe Phú Thọ Giường đơn 44 chỗ 200.000
Sao Vàng (Thái Bình) 07:45 - 15:10
Thời gian: 07:25
Bến xe Sa Pa Big C Nam Định Giường nằm 38 chỗ 230.000
Sao Mai 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sa Pa Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 ghế 300.000
Cường Lan (SaPa) 16:00 - 00:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sa Pa Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 41 chỗ 350.000
Thanh Huyền 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Sa Pa Bến Xe Tuyên Quang xe giường nằm 44 chỗ 250.000
Thanh Huyền 07:00 - 11:20
Thời gian: 04:20
Bến xe Sa Pa Bến Xe Yên Bái xe giường nằm 44 chỗ 180.000
Thanh Nhung 09:30 - 15:10
Thời gian: 05:40
Bến xe Sa Pa Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 36 chỗ 230.000
Hà Sơn 18:30 - 03:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Sa Pa Vp Ninh Bình Xe giường đôi 4x giường đôi 300.000
Quang Tuyến 20:10 - 03:10
Thời gian: 07:00
Bến xe Sa Pa Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 250.000
Cường Lan (SaPa) 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Sa Pa Bến Xe Khách Cái Rồng Giường nằm 41 chỗ 400.000
Thanh Huyền 19:15 - 01:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Sa Pa Bến Xe Tuyên Quang xe giường nằm 44 chỗ 250.000
VietBus 11:00 - 13:55
Thời gian: 02:55
Bến xe Sa Pa Yên Bái 30 Giường đơn 44 chỗ 160.000
Thanh Nhung 14:00 - 19:40
Thời gian: 05:40
Bến xe Sa Pa Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 36 chỗ 230.000
Việt Anh (Lai Châu) 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Sa Pa Siêu thị BigC Ninh Bình Giường nằm 41 chỗ 300.000