Bến Xe Phố Mới (Lào Cai)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lương Kiên 18:30 - 01:00
Thời gian: 06:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 265.000
VietBus 16:30 - 00:10
Thời gian: 07:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Thái Bình Giường đôi 54 chỗ 280.000
VietBus 12:00 - 13:25
Thời gian: 01:25
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Mậu A Giường đơn 44 chỗ 80.000
Trần Phương 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe thị xã Lai Châu Ghế ngồi 30 chỗ 90.000
Hồng Anh (Ninh Bình) 05:30 - 12:50
Thời gian: 07:20
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Trần Phương 04:30 - 11:00
Thời gian: 06:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Vĩnh Trụ Giường nằm 45 chỗ 250.000
Bảo Lâm 12:10 - 16:50
Thời gian: 04:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
VietBus 16:30 - 17:55
Thời gian: 01:25
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Mậu A Giường đôi 54 chỗ 80.000
Đức Huy 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Vĩnh Yên Giường nằm 40 chỗ 170.000
Cường Lan (SaPa) 19:20 - 05:00
Thời gian: 09:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Khách Cái Rồng Giường nằm 41 chỗ 400.000
VietBus 07:00 - 08:55
Thời gian: 01:55
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Yên Bái 30 Giường đôi 54 chỗ 110.000
VietBus 07:00 - 10:10
Thời gian: 03:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 150.000
Thanh Nhung 10:30 - 15:10
Thời gian: 04:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 36 chỗ 200.000
Cường Lan (SaPa) 19:20 - 01:20
Thời gian: 06:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Sao Đỏ Giường nằm 41 chỗ 300.000
Cao Xanh 06:30 - 14:50
Thời gian: 08:20
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Bình Mùi 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Ngã tư Thanh Miếu Ghế ngồi 30 chỗ 130.000
Thanh Nhung 10:30 - 16:00
Thời gian: 05:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Khách Bắc Giang Giường nằm 36 chỗ 230.000
Cường Lan (SaPa) 19:20 - 04:00
Thời gian: 08:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 41 chỗ 350.000
VietBus 07:00 - 08:25
Thời gian: 01:25
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Mậu A Giường đôi 54 chỗ 80.000
VietBus 12:00 - 15:10
Thời gian: 03:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Phú Thọ Giường đơn 44 chỗ 150.000
Duy Duy (Tiến Long) 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Quất Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Duyệt Thủy 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 chỗ 270.000
VietBus 12:00 - 13:55
Thời gian: 01:55
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Yên Bái 30 Giường đơn 44 chỗ 110.000
VietBus 16:30 - 19:40
Thời gian: 03:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 140.000
Vũ Thông 18:00 - 01:45
Thời gian: 07:45
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Hải Hậu Giường nằm 40 chỗ 230.000