Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột

Địa chỉ
Km 4 + 500 Nguyễn Tất Thành (Đối diện 94 Nguyễn Chí Thanh), Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Quốc Đạt 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Tp Quảng Ngãi Giường nằm 46 chỗ 200.000
Quốc Đạt 19:30 - 07:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 250.000
Thành Công (Lâm Đồng) 23:25 - 02:55
Thời gian: 03:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 150.000
Thành Công (Lâm Đồng) 22:25 - 03:55
Thời gian: 05:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thành Công (Lâm Đồng) 23:25 - 03:55
Thời gian: 04:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 07:30 - 12:35
Thời gian: 05:05
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Đại Ninh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Chín Nghĩa 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Chín Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 240.000
Thái Sơn 17:30 - 05:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường Nằm 41 chỗ 280.000
Thành Công (Lâm Đồng) 22:25 - 01:55
Thời gian: 03:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thành Công (Lâm Đồng) 10:25 - 14:55
Thời gian: 04:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 15:00 - 21:25
Thời gian: 06:25
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột VP Bảo Lộc Giường nằm 40 chỗ 245.000
Thành Công (Lâm Đồng) 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Phi Liêng Giường nằm 40 chỗ 100.000
Nam Cường 15:00 - 04:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thái Sơn 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường Nằm 41 chỗ 280.000
Thành Công (Lâm Đồng) 23:25 - 02:55
Thời gian: 03:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thành Công (Lâm Đồng) 11:25 - 15:55
Thời gian: 04:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 20:00 - 02:25
Thời gian: 06:25
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột VP Bảo Lộc Giường nằm 40 chỗ 245.000
Thành Hưng 19:45 - 04:45
Thời gian: 09:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 204.000
Quốc Đạt 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Tp Quảng Ngãi Limousine 22 giường VIP 400.000
Quốc Đạt 20:00 - 08:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine 22 giường VIP 400.000
Thành Công (Lâm Đồng) 10:25 - 13:55
Thời gian: 03:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thành Công (Lâm Đồng) 23:25 - 03:55
Thời gian: 04:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Kon Tum Giường nằm 41 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 07:30 - 13:55
Thời gian: 06:25
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột VP Bảo Lộc Giường nằm 40 chỗ 245.000
Thành Công (Lâm Đồng) 07:30 - 12:10
Thời gian: 04:40
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Đức Trọng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Anh Tuấn (Đắk Lắk) 05:00 - 13:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến Xe Phía Bắc Quảng Ngãi Ghế ngồi 35 chỗ 230.000
Thái Sơn 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường Nằm 41 chỗ 280.000
Thành Công (Lâm Đồng) 11:25 - 14:55
Thời gian: 03:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thành Công (Lâm Đồng) 23:25 - 04:55
Thời gian: 05:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thành Công (Lâm Đồng) 09:30 - 15:55
Thời gian: 06:25
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột VP Bảo Lộc Giường nằm 40 chỗ 245.000
Thành Công (Lâm Đồng) 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Lâm Hà Giường nằm 40 chỗ 150.000
Bê Hà 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến Xe Phú Yên Ghế ngồi 30 chỗ 90.000
Thành Công (Lâm Đồng) 22:25 - 01:55
Thời gian: 03:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 150.000
Thành Công (Lâm Đồng) 22:25 - 02:55
Thời gian: 04:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Kon Tum Giường nằm 41 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 22:25 - 02:55
Thời gian: 04:30
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 07:30 - 13:15
Thời gian: 05:45
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Di Linh Giường nằm 40 chỗ 245.000
Bình An (Buôn Ma Thuột) 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Ghế ngồi 30 chỗ 135.000