Bến xe Nước Ngầm

Địa chỉ
Km số 8, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Nước Ngầm ngày 06/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Vũ 08:00 - 14:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 11:00 - 17:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 12:20 - 18:50
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Limousine giường phòng 20 chỗ - WC 400.000
Mận Vũ 14:00 - 20:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 18:00 - 00:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:00 - 03:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 08:00 - 14:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 11:00 - 17:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 12:20 - 19:15
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Limousine giường phòng 20 chỗ - WC 400.000
Mận Vũ 14:00 - 20:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 18:00 - 00:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:00 - 03:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:30 - 04:25
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Minh Phúc 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 750.000
Đức Tâm 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 750.000
Phượng Hoàng 14:00 - 07:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Nước Ngầm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thiên Trung 05:00 - 20:45
Thời gian: 15:45
Bến xe Nước Ngầm Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 400.000
Thiên Trung 06:00 - 21:45
Thời gian: 15:45
Bến xe Nước Ngầm Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 400.000
Tân Kim Chi 19:30 - 06:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Limousine giường nằm 34 chỗ 410.000
Kim Chi 265 19:15 - 05:45
Thời gian: 10:30
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine giường nằm 34 chỗ 400.000
Phượng Hoàng 14:00 - 00:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đồng Nai Giường nằm 40 chỗ 780.000
Thiên Trung 05:00 - 01:55
Thời gian: 20:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Giường nằm 42 chỗ 600.000
Thiên Trung 06:00 - 02:55
Thời gian: 20:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Giường nằm 42 chỗ 600.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 04:00 - 03:30
Thời gian: 23:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Chư Prông giường nằm 44 chỗ 600.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 04:00 - 02:40
Thời gian: 22:40
Bến xe Nước Ngầm Vp Pleiku giường nằm 44 chỗ 600.000
Bình Tâm 12:30 - 05:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Nước Ngầm VP Quảng Ngãi Giường Nằm 46 chỗ 300.000
Phượng Hoàng 14:00 - 12:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Nước Ngầm Bình Định Giường nằm 40 chỗ 550.000
Hồng Vinh Limousine 17:30 - 22:25
Thời gian: 04:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ 300.000
Hồng Vinh Limousine 11:00 - 15:55
Thời gian: 04:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ 300.000
Sao Nghệ Limousine 11:45 - 16:45
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Sao Nghệ Limousine 09:25 - 14:25
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Sao Nghệ Limousine 13:10 - 18:10
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Sao Nghệ Limousine 16:50 - 21:50
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Sao Nghệ Limousine 23:15 - 04:15
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Sao Nghệ Limousine 20:30 - 01:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Sao Nghệ Limousine 22:30 - 03:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 16:50 - 22:40
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 23:00 - 04:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 18:10 - 00:00
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 32 chỗ 200.000
Tân Kim Chi 19:30 - 01:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường nằm 34 chỗ 410.000
Tân Kim Chi 19:30 - 03:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường nằm 34 chỗ 410.000
Mận Tịnh 12:30 - 18:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 200.000
Mận Tịnh 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 200.000
Việt Tân 07:00 - 05:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Thiên Trung 05:00 - 01:05
Thời gian: 20:05
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kon Tum Giường nằm 42 chỗ 550.000
Thiên Trung 06:00 - 02:05
Thời gian: 20:05
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kon Tum Giường nằm 42 chỗ 550.000
Tài Thắng 09:00 - 20:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 700.000
Hồng Huấn 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 850.000
Cúc Mừng 06:45 - 15:10
Thời gian: 08:25
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 170.000
Cúc Mừng 12:30 - 20:55
Thời gian: 08:25
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 170.000
Cúc Mừng 19:00 - 03:25
Thời gian: 08:25
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 170.000
Thiên Trung 05:00 - 17:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Trị Giường nằm 42 chỗ 350.000
Thiên Trung 06:00 - 18:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Trị Giường nằm 42 chỗ 350.000
Quyền Giang 10:15 - 19:35
Thời gian: 09:20
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Ba Đồn Giường nằm 36 chỗ 240.000
Kỳ Anh 11:15 - 20:15
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Ba Đồn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Kim Chi 265 19:15 - 04:15
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường nằm 34 chỗ 400.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 04:00 - 04:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Nước Ngầm Chợ Đức Cơ giường nằm 44 chỗ 600.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 04:00 - 00:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Nước Ngầm Ngọc Hồi - QL14B giường nằm 44 chỗ 550.000
Phượng Hoàng 14:00 - 08:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 510.000
Phượng Hoàng 14:00 - 09:30
Thời gian: 19:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 460.000
Mận Vũ 08:00 - 15:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 44 chỗ 230.000
Mận Vũ 11:00 - 18:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 44 chỗ 230.000
Mận Vũ 12:20 - 20:15
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Limousine giường phòng 20 chỗ - WC 400.000
Mận Vũ 14:00 - 21:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 44 chỗ 230.000
Mận Vũ 18:00 - 01:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 44 chỗ 230.000
Mận Vũ 21:00 - 04:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 44 chỗ 230.000
Mận Vũ 21:30 - 05:25
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 44 chỗ 230.000
Thiên Trung 05:00 - 08:55
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 700.000
Thiên Trung 06:00 - 09:55
Thời gian: 03:55
Bến xe Nước Ngầm VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 700.000
Thiên Trung 05:00 - 05:55
Thời gian: 00:55
Bến xe Nước Ngầm Dọc Quốc Lộ AH17 Giường nằm 42 chỗ 650.000
Thiên Trung 06:00 - 06:55
Thời gian: 00:55
Bến xe Nước Ngầm Dọc Quốc Lộ AH17 Giường nằm 42 chỗ 650.000
Xuân Đông 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe khách huyện Đắk Nông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Long Vân - Gia Lai 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Gia Lai Giường nằm 40 chỗ 600.000
Tân Quê Hương 12:00 - 05:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Nước Ngầm VP Quảng Ngãi Tân Quê Hương Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phượng Hoàng 14:00 - 13:00
Thời gian: 23:00
Bến xe Nước Ngầm Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 590.000
Ngọc Lễ 09:00 - 22:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Phượng Hoàng 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Đức Thịnh - Huế 16:15 - 02:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 900.000
Khánh Hồng 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 42 chỗ 220.000
Chín Nghĩa 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Chín Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thiên Trung 05:00 - 19:15
Thời gian: 14:15
Bến xe Nước Ngầm Huế Giường nằm 42 chỗ 350.000
Thiên Trung 06:00 - 20:15
Thời gian: 14:15
Bến xe Nước Ngầm Huế Giường nằm 42 chỗ 350.000
Phượng Hoàng 14:00 - 18:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Mỹ Hằng Khánh Hòa Giường nằm 40 chỗ 670.000
Phượng Hoàng 14:00 - 21:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Văn Hiếu Bình Thuận Giường nằm 40 chỗ 770.000
Phượng Hoàng 14:00 - 19:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Quán cơm Việt Hương Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 710.000
Hà Loan (Cần Thơ) 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hùng Vương Giường nằm 40 chỗ 900.000
Cúc Mừng 06:45 - 09:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Nước Ngầm Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hải Âu 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 29 chỗ 100.000
Khánh Hồng 18:30 - 03:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 220.000
Tân Kim Chi 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Trạm xăng 24 Limousine giường nằm 34 chỗ 410.000