Bến xe Nước Ngầm

Địa chỉ
Km số 8, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Nước Ngầm ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Tịnh 21:00 - 21:50
Thời gian: 00:50
Bến xe Nước Ngầm Thị xã Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Vũ 14:00 - 21:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 44 chỗ 0
Quân An 06:20 - 13:10
Thời gian: 06:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Vũ 14:00 - 20:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 20:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 16:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Mobihome 42 giường 0
Phượng Hoàng 00:00 - 18:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 09:30
Thời gian: 19:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 0
Thiên Trung 05:00 - 05:55
Thời gian: 00:55
Bến xe Nước Ngầm Dọc Quốc Lộ AH17 Giường nằm 42 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 00:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đồng Nai Giường nằm 40 chỗ 0
Pháp Đấy - Anh Vũ 00:00 - 23:30
Thời gian: 23:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Chư Prông giường nằm 44 chỗ 0
Thiên Trung 05:01 - 01:06
Thời gian: 20:05
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kon Tum Limousine 34 giường 0
Tín Nghĩa 09:00 - 07:20
Thời gian: 22:20
Bến xe Nước Ngầm Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 15:50
Thời gian: 06:50
Bến xe Nước Ngầm Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Phan Thiết Mobihome 42 giường 0
Hải Bình 22:00 - 04:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Sao Nghệ Limousine 16:50 - 21:50
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe phía Đông TP Vinh Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Mận Vũ 08:00 - 15:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Vũ 08:00 - 14:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Vũ 08:00 - 14:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Vũ 12:20 - 19:15
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Limousine 20 chỗ VIP (Có WC) 0
Chiến Thế 05:00 - 16:20
Thời gian: 11:20
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hồ Chí Minh Giường nằm 38 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 02:30
Thời gian: 17:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 13:00
Thời gian: 19:00
Bến xe Nước Ngầm Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 19:24
Thời gian: 19:24
Bến xe Nước Ngầm Quảng Ngãi Mobihome 42 giường 0
Tín Nghĩa 21:00 - 07:20
Thời gian: 10:20
Bến xe Nước Ngầm Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 09:20
Thời gian: 09:20
Bến xe Nước Ngầm Đồng Nai (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Pháp Đấy - Anh Vũ 00:00 - 20:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Nước Ngầm Ngọc Hồi - QL14B giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 16:20
Thời gian: 22:20
Bến xe Nước Ngầm Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 21:20
Thời gian: 21:20
Bến xe Nước Ngầm Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 03:50
Thời gian: 06:50
Bến xe Nước Ngầm Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Cúc Mừng 19:30 - 02:55
Thời gian: 07:25
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Anh Sơn Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Sao Nghệ Limousine 18:20 - 23:20
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe phía Đông TP Vinh Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Quân An 06:20 - 14:10
Thời gian: 07:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe khách Kỳ Anh Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Vũ 21:00 - 03:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 44 chỗ 0
Khánh Hồng 17:50 - 23:50
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Hà Tĩnh Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 06:30
Thời gian: 17:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 16:00
Thời gian: 19:00
Bến xe Nước Ngầm Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 18:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Nước Ngầm Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 19:20
Thời gian: 10:20
Bến xe Nước Ngầm Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
Pháp Đấy - Anh Vũ 00:00 - 00:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Nước Ngầm Chợ Đức Cơ giường nằm 44 chỗ 0
Việt Tân 07:00 - 05:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kon Tum Limousine 34 phòng 0
Tín Nghĩa 21:00 - 19:20
Thời gian: 22:20
Bến xe Nước Ngầm Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 23:00
Thời gian: 23:00
Bến xe Nước Ngầm Bình Định Mobihome 42 giường 0
Phượng Hoàng 14:00 - 21:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Văn Hiếu Bình Thuận Giường nằm 40 chỗ 0
Mận Tịnh 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Bình 15:00 - 21:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Bảo Ngọc (Vinh) 17:45 - 00:45
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 0
Mận Vũ 21:00 - 04:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 44 chỗ 0
Tuấn Nghĩa 12:30 - 20:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kỳ Lâm Giường nằm 44 chỗ 0
Kỳ Anh 11:20 - 19:10
Thời gian: 07:50
Bến xe Nước Ngầm Ngã ba Việt Lào Giường nằm 40 chỗ 0
Mận Vũ 21:00 - 03:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 11:30
Thời gian: 17:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 08:00
Thời gian: 19:00
Bến xe Nước Ngầm Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 18:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Nước Ngầm Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 23:20
Thời gian: 10:20
Bến xe Nước Ngầm Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 14:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Đồng Nai Mobihome 42 giường 0
Thiên Trung 05:01 - 01:56
Thời gian: 20:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Limousine 34 giường 0
Tài Thắng 00:00 - 11:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 46 chỗ 0
Trường Thịnh 00:00 - 22:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 19:50
Thời gian: 06:50
Bến xe Nước Ngầm Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Minh Phúc 00:00 - 08:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 0
Sao Nghệ Limousine 20:30 - 01:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe phía Đông TP Vinh Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Mận Tịnh 12:30 - 13:20
Thời gian: 00:50
Bến xe Nước Ngầm Thị xã Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 0
Mận Vũ 12:20 - 20:15
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Limousine 20 chỗ VIP (Có WC) 0
Khánh Hồng 18:20 - 00:20
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Hà Tĩnh Giường nằm 42 chỗ 0
Mận Vũ 14:00 - 20:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 16:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Bình Tâm 00:00 - 17:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Nước Ngầm VP Quảng Ngãi Giường Nằm 46 chỗ 0
Thiên Trung 05:01 - 05:56
Thời gian: 00:55
Bến xe Nước Ngầm Dọc Quốc Lộ AH17 Limousine 34 giường 0
Vân Tuyến 00:00 - 09:20
Thời gian: 09:20
Bến xe Nước Ngầm Vòng xoay Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ 0
Thiên Trung 05:00 - 01:55
Thời gian: 20:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Tân 00:00 - 22:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 12:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Nước Ngầm Bình Định Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 00:50
Thời gian: 06:50
Bến xe Nước Ngầm Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 05:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Mận Tịnh 12:30 - 18:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 0
Bảo Ngọc (Vinh) 17:30 - 00:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 0
Giang Anh (Hà Tĩnh) 10:45 - 18:30
Thời gian: 07:45
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Hồng 18:00 - 00:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Hà Tĩnh Giường nằm 42 chỗ 0
Giang Anh (Hà Tĩnh) 10:45 - 17:30
Thời gian: 06:45
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 08:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 10:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe An Sương Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 14:30
Thời gian: 17:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 04:00
Thời gian: 19:00
Bến xe Nước Ngầm Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Lý Thảo 09:30 - 13:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Nước Ngầm Khu Kinh tế Nghi sơn Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 04:20
Thời gian: 10:20
Bến xe Nước Ngầm Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
Pháp Đấy - Anh Vũ 00:00 - 22:40
Thời gian: 22:40
Bến xe Nước Ngầm Vp Pleiku giường nằm 44 chỗ 0
Thiên Trung 05:00 - 01:05
Thời gian: 20:05
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kon Tum Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 11:20
Thời gian: 22:20
Bến xe Nước Ngầm Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 21:20
Thời gian: 21:20
Bến xe Nước Ngầm Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 05:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 40 chỗ 0
Sao Nghệ Limousine 23:15 - 04:15
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe phía Đông TP Vinh Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Hải Bình 08:30 - 15:25
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Nam Quỳnh Anh Limousine 23:50 - 05:50
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 17:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Nước Ngầm Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 17:55 - 02:25
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 18:10 - 02:40
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Tân Kim Chi 19:15 - 01:45
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Tân Kim Chi 19:15 - 04:45
Thời gian: 09:30
Bến xe Nước Ngầm Trạm xăng 24 Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 21:20
Thời gian: 00:20
Bến xe Nước Ngầm Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 01:12
Thời gian: 01:12
Bến xe Nước Ngầm Phú Yên (dọc QL1A) Mobihome 42 giường 0
Tín Nghĩa 21:00 - 13:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Nước Ngầm Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 23:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 18:25 - 00:25
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Hà Tĩnh Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 01:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Nước Ngầm Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Nước Ngầm Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 18:25 - 02:55
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 17:50 - 02:20
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Tân Kim Chi 19:15 - 03:15
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 11:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 13:00
Thời gian: 23:00
Bến xe Nước Ngầm Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Kim Chi 265 19:15 - 05:45
Thời gian: 10:30
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine 34 Giường VIP 0
Tín Nghĩa 18:00 - 20:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 01:50
Thời gian: 01:50
Bến xe Nước Ngầm Ngã ba Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Hải Bình 12:30 - 19:25
Thời gian: 06:55
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 22:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Nước Ngầm Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Ninh Thuận Mobihome 42 giường 0
Khánh Hồng 17:45 - 02:15
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 17:40 - 02:10
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Tân Kim Chi 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 0
Tín Nghĩa 18:00 - 08:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 13:20
Thời gian: 00:20
Bến xe Nước Ngầm Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tân Kim Chi 19:15 - 06:45
Thời gian: 11:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 11:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 03:48
Thời gian: 03:48
Bến xe Nước Ngầm Nha Trang Mobihome 42 giường 0
Sao Nghệ Limousine 22:30 - 03:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe phía Đông TP Vinh Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Sao Nghệ Limousine 09:30 - 14:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe phía Đông TP Vinh Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Vân Tuyến 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Nước Ngầm Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Hồng 18:15 - 02:45
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 18:30 - 03:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 18:20 - 02:20
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 23:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 09:20
Thời gian: 00:20
Bến xe Nước Ngầm Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tân Kim Chi 19:30 - 07:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Limousine 34 Giường VIP 0
Tín Nghĩa 13:00 - 05:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Nước Ngầm Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 01:50
Thời gian: 01:50
Bến xe Nước Ngầm Ngã ba Thành Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 16:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Nước Ngầm Tam Kỳ Giường nằm 42 chỗ 0
Nam Quỳnh Anh Limousine 23:00 - 05:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 13:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Nước Ngầm Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Mận Vũ 12:20 - 18:50
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Limousine 20 chỗ VIP (Có WC) 0
Khánh Hồng 18:05 - 02:35
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Tân Kim Chi 19:30 - 02:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 0
Tân Kim Chi 19:30 - 05:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Nước Ngầm Trạm xăng 24 Limousine 34 Giường VIP 0
Tín Nghĩa 13:00 - 03:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 23:20
Thời gian: 23:20
Bến xe Nước Ngầm Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 01:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Nước Ngầm Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 15:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 18:15 - 00:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Hà Tĩnh Giường nằm 42 chỗ 0
Sao Nghệ Limousine 13:10 - 18:10
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe phía Đông TP Vinh Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Phượng Hoàng 14:00 - 19:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Quán cơm Việt Hương Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Hồng 18:00 - 02:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 18:20 - 02:50
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Áng Sơn Giường nằm 42 chỗ 0
Khánh Hồng 18:15 - 02:15
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 42 chỗ 0
Kim Chi 265 19:15 - 04:15
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 0
Tín Nghĩa 18:00 - 18:20
Thời gian: 00:20
Bến xe Nước Ngầm Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 23:20
Thời gian: 23:20
Bến xe Nước Ngầm Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 10:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Nước Ngầm Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 18:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Mỹ Hằng Khánh Hòa Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Hồng 18:05 - 00:05
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Hà Tĩnh Giường nằm 42 chỗ 0