Bến xe Niệm Nghĩa

Địa chỉ
275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Niệm Nghĩa ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Khánh Thuận 17:35 - 07:55
Thời gian: 14:20
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 370.000
Kết Đoàn 18:45 - 02:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Sapa Giường nằm 46 chỗ 400.000
Sao Mai 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Hải Âu 06:00 - 07:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Khánh Thuận 17:38 - 07:58
Thời gian: 14:20
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 370.000
Sao Mai 07:45 - 15:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Sapa Giường nằm 46 ghế 300.000
Hà Tình 08:45 - 16:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hải Nguyên 16:00 - 20:15
Thời gian: 04:15
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên Ghế ngồi 29 chỗ 120.000
Kết Đoàn 10:45 - 18:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Sapa Giường nằm 46 chỗ 400.000
Sao Mai 07:45 - 14:45
Thời gian: 07:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Bằng Phấn 07:30 - 15:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Hà Giang Limousine 15 chỗ VIP 250.000
Mai Thảo (Đắk Lắk) 05:15 - 07:15
Thời gian: 02:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Sao Mai 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Sapa Giường nằm 46 ghế 300.000
Hải An Hòa Bình 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe khách Bình An Ghế ngồi 29 chỗ 90.000
Đức Hưng 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 105.000
Sao Mai 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Hải Âu 05:00 - 06:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Khánh Thuận 17:37 - 07:57
Thời gian: 14:20
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 370.000
Sao Mai 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Sapa Giường nằm 46 ghế 300.000
Lương Kiên 18:00 - 00:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Phố Mới Giường nằm 40 chỗ 265.000