Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thuận Phát 15:30 - 04:15
Thời gian: 12:45
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Bến xe Miền Đông Giường nằm 44 chỗ 230.000
Thành Công (Lâm Đồng) 13:00 - 00:40
Thời gian: 11:40
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Đức Trọng Giường nằm 41 chỗ 350.000
Long Vân 15:30 - 04:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Bến xe Miền Đông Giường nằm 250.000
Thành Công (Lâm Đồng) 13:00 - 01:05
Thời gian: 12:05
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Đại Ninh Giường nằm 41 chỗ 350.000
Thành Công (Lâm Đồng) 14:00 - 01:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Lâm Hà Giường nằm 41 chỗ 330.000
Thành Công (Lâm Đồng) 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thành Công (Lâm Đồng) 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Lâm Hà Giường nằm 41 chỗ 330.000
Thành Công (Lâm Đồng) 14:00 - 03:25
Thời gian: 13:25
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum VP Bảo Lộc Giường nằm 41 chỗ 390.000
Thành Công (Lâm Đồng) 14:00 - 02:05
Thời gian: 12:05
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Đại Ninh Giường nằm 41 chỗ 350.000
Thành Công (Lâm Đồng) 13:00 - 02:25
Thời gian: 13:25
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum VP Bảo Lộc Giường nằm 41 chỗ 390.000
Thành Công (Lâm Đồng) 14:00 - 02:45
Thời gian: 12:45
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Di Linh Giường nằm 41 chỗ 390.000
Thành Công (Lâm Đồng) 13:00 - 01:45
Thời gian: 12:45
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Di Linh Giường nằm 41 chỗ 390.000
Thành Công (Lâm Đồng) 14:00 - 01:40
Thời gian: 11:40
Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Đức Trọng Giường nằm 41 chỗ 350.000