Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ
20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Mỹ Đình ngày 11/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Quang Tuyến 21:00 - 03:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Limousine giường nằm 32 chỗ 300.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Hà Tuấn 18:30 - 21:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 120.000
Tiến Tuế - Lê Dũng 21:00 - 07:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 43 chỗ 340.000
Điện Lý 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 450.000
Văn Năm 08:00 - 08:25
Thời gian: 00:25
Bến xe Mỹ Đình Ngã Ba Hồ Đại La Giường nằm 44 chỗ 750.000
Thế Anh 21:40 - 05:20
Thời gian: 07:40
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Khánh Hoàn 18:30 - 04:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Khánh Hoàn 19:30 - 07:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Mỹ Đình Ngân hàng Agribank Trùng Khánh Giường nằm 41 chỗ 230.000
Thưởng Nga 11:50 - 17:40
Thời gian: 05:50
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Cầu Mè 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hà Tuấn 05:10 - 09:10
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe huyện Hàm Yên Giường nằm 41 chỗ 130.000
Express Hà Giang 19:50 - 23:50
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Limousine giường phòng 22 chỗ 350.000
Xây Dương 06:00 - 15:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 375.000
Hải Cường 07:30 - 03:30
Thời gian: 20:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Văn Năm 08:00 - 08:15
Thời gian: 00:15
Bến xe Mỹ Đình Cầu Vượt Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 750.000
Thế Anh 22:30 - 06:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Limousine giường phòng 20 chỗ 450.000
Khánh Hoàn 19:30 - 07:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Mỹ Đình Thác Bản Giốc (Nhà nghỉ Tùng Dương) Giường nằm 41 chỗ 250.000
Khánh Hoàn 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 04:40 - 05:45
Thời gian: 01:05
Bến xe Mỹ Đình Quế Võ Limousine 19 chỗ 120.000
Khanh Hằng 17:15 - 23:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hà Tuấn 18:30 - 23:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Sân vận động Chiêm Hóa Giường nằm 41 chỗ 140.000
Gia Khánh 23:50 - 04:50
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Nghĩa Lộ Giường nằm 38 chỗ 160.000
Nam Liên 17:30 - 04:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Văn Năm 08:00 - 05:15
Thời gian: 21:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phía Nam Buôn Mê Thuột Giường nằm 44 chỗ 650.000
Văn Năm 08:00 - 00:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe KonTum Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hiệp Đức 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 620.000
Khánh Hoàn 20:30 - 07:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Tà Lùng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Xuân Hùng (Bắc Cạn) 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Phủ Thông Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Văn Năm 08:00 - 13:25
Thời gian: 05:25
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 800.000
Nam Quân 07:00 - 22:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 800.000
Hà Tuấn 05:10 - 08:10
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 120.000
Gia Khánh 23:50 - 02:55
Thời gian: 03:05
Bến xe Mỹ Đình Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc) Giường nằm 38 chỗ 150.000
Cường Tâm 17:45 - 02:45
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Quang Tèo 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thế Anh 11:00 - 18:40
Thời gian: 07:40
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Khánh Hoàn 18:30 - 07:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Mỹ Đình Cửa Khẩu Trà Lĩnh Giường nằm 41 chỗ 200.000
Khánh Hoàn 21:20 - 04:30
Thời gian: 07:10
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Sơn Ngọc 06:00 - 09:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Văn Năm 08:00 - 12:25
Thời gian: 04:25
Bến xe Mỹ Đình Bến xe khách thị xã Bến Cát Giường nằm 44 chỗ 800.000
KumHo Việt Thanh 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Hà Tuấn 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 120.000
Thanh Thắng (Sơn La) 22:15 - 05:00
Thời gian: 06:45
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hùng Hà 17:45 - 04:45
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Văn Năm 08:00 - 05:00
Thời gian: 21:00
Bến xe Mỹ Đình Nhà máy bia Giường nằm 44 chỗ 650.000
Thế Anh 21:00 - 04:40
Thời gian: 07:40
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thanh Ly 21:15 - 05:30
Thời gian: 08:15
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Limousine giường nằm 34 chỗ 250.000
Thanh Ly 21:45 - 06:00
Thời gian: 08:15
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Chiến Viên 10:55 - 13:55
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
Quang Tuyến 10:00 - 16:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hà Tuấn 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Sân vận động Chiêm Hóa Giường nằm 41 chỗ 140.000
Gia Khánh 23:50 - 03:35
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Văn Chấn (QL32) Giường nằm 38 chỗ 160.000
Thông Lan 16:30 - 23:09
Thời gian: 06:39
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 375.000
Anh Khôi (Đắk Lắk) 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Văn Năm 08:00 - 01:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Mỹ Đình Vòng xuyến Hoàng Anh Giường nằm 44 chỗ 600.000
Khánh Thủy 19:00 - 05:50
Thời gian: 10:50
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Thanh Ly 20:15 - 04:30
Thời gian: 08:15
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm đôi 44 chỗ 200.000
Hoàng Thìn (Cà Mau) 06:00 - 00:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 800.000
Phúc Xuyên 04:40 - 05:25
Thời gian: 00:45
Bến xe Mỹ Đình Bắc Ninh Limousine 19 chỗ 120.000