Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ
20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Mỹ Đình ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Khanh Hằng 19:30 - 01:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40/41 chỗ 200.000
KumHo Việt Thanh 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ VIP 100.000
Hà Tuấn 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 100.000
Việt Phương 10:15 - 13:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Giường nằm 41 chỗ 140.000
Việt Phương 17:05 - 20:35
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Cường Nguyệt 10:30 - 18:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Cổng Bến Xe Khách Sơn La Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hùng Hà 17:45 - 04:45
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hải Cường 07:30 - 03:30
Thời gian: 20:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thế Anh 11:00 - 18:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Văn phòng Lai Châu Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 21:40 - 05:10
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Văn phòng Lai Châu Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Khoa Mận 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Cao Bằng (Gần cầu Bằng Giang) Giường nằm 41 chỗ 200.000
An Bình (Ba Bể) 16:30 - 22:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bờ Hồ Ba Bể Ghế ngồi 29 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 07:15 - 08:45
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 40.000
Quang Nghị 20:30 - 02:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 200.000
KumHo Việt Thanh 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ VIP 100.000
Hà Tuấn 18:30 - 23:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Chiêm Hóa Giường nằm 41 chỗ 130.000
Việt Phương 09:30 - 13:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Giường nằm 41 chỗ 140.000
Việt Phương 14:00 - 17:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Giường nằm 41 chỗ 140.000
Thành Chung 09:30 - 14:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Mộc Châu Giường nằm 40 chỗ 160.000
Thông Lan 16:30 - 23:09
Thời gian: 06:39
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 375.000
Trung Dũng 20:00 - 07:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Văn Năm 05:30 - 03:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Mỹ Đình Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 600.000
Thế Anh 12:45 - 20:15
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Văn phòng Lai Châu Giường nằm Cabin VIP 450.000
Hưng Thành 17:45 - 01:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Tân Uyên Giường nằm 41 chỗ 350.000
Xe khách Kiên 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Vĩnh Yên Ghế ngồi 28 chỗ 45.000
Chiến Viên 10:55 - 13:55
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Khanh Hằng 17:15 - 23:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40/41 chỗ 200.000
Bình An (Hà Nội) 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe khách Bình An Ghế ngồi 45 chỗ 45.000
Hà Tuấn 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Chiêm Hóa Giường nằm 41 chỗ 130.000
Việt Phương 09:15 - 12:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Việt Phương 13:45 - 17:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Hưng Thành 17:45 - 23:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Mù Cang Chải Giường nằm 41 chỗ 300.000
Xây Dương 06:00 - 15:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 375.000
Khánh Lệ 19:15 - 06:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Văn Năm 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Đak Nông Giường nằm 44 chỗ 700.000
Ngân Hà 06:50 - 13:50
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hưng Thành 17:45 - 03:05
Thời gian: 09:20
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 41 chỗ 350.000
Quang Thắng - Vĩnh Phúc 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Sông Lô Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Sơn Ngọc 06:00 - 09:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Quang Tuyến 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:25
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Hà Tuấn 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Na Hang Giường nằm 41 chỗ 150.000
Express Hà Giang 19:50 - 23:50
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 22 Cabin VIP 350.000
Việt Phương 13:15 - 16:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Hưng Thành 17:45 - 22:45
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Tú Lệ Giường nằm 41 chỗ 300.000
Tiến Tuế 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 28 chỗ 290.000
Điện Lý 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Văn Năm 05:30 - 07:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Đak Lak Giường nằm 44 chỗ 650.000
Thế Anh 21:00 - 04:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Văn phòng Lai Châu Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 22:30 - 06:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Văn phòng Lai Châu Giường nằm Cabin VIP 450.000
Hà Khanh 11:20 - 12:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lập Thạch Ghế ngồi 28 chỗ 45.000
Thưởng Nga 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Văn Năm 05:30 - 14:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 750.000
Quang Nghị 08:00 - 13:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Quang Tửu 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hà Tuấn 18:30 - 21:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 100.000
Việt Phương 10:30 - 14:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Việt Phương 20:15 - 23:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Giường nằm 41 chỗ 140.000
Thanh Thắng (Sơn La) 22:15 - 05:00
Thời gian: 06:45
Bến xe Mỹ Đình Cổng Bến Xe Khách Sơn La Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cường Tâm 17:45 - 02:45
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Anh Khôi (Đắk Lắk) 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Ngân Hà 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hoàng Thìn (Cà Mau) 06:00 - 00:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 800.000
Xuân Hùng (Bắc Cạn) 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Phủ Thông Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Quế Võ District Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Quang Tuyến 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 32 phòng VIP 300.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ VIP 100.000
Hà Tuấn 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 100.000
Việt Phương 09:45 - 13:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngả 34 chỗ 120.000
Việt Phương 14:15 - 17:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngả 34 chỗ 120.000
HTX 30/4 (Hải Quân, Vinh Anh, Trưởng Tuấn) 09:30 - 17:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hồng Tiên Giường nằm 40 chỗ 220.000
Nam Liên 17:30 - 04:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hoàng Vân - Đà Nẵng 15:00 - 12:00
Thời gian: 21:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Văn Năm 05:30 - 02:30
Thời gian: 21:00
Bến xe Mỹ Đình Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 600.000
Ngân Hà 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hiệp Đức 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 620.000
An Bình (Ba Bể) 12:30 - 17:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Bờ Hồ Ba Bể Ghế ngồi 16 chỗ 300.000
Nguyễn Xuân Hùng 12:30 - 16:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 28 chỗ 80.000