Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ
20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Mỹ Đình ngày 08/12/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Khanh Hằng 17:15 - 23:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40/41 chỗ 200.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ VIP 120.000
HTX 30/4 (Hải Quân, Vinh Anh, Trưởng Tuấn) 09:30 - 17:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hồng Tiên Giường nằm 40 chỗ 220.000
Quang Tuấn 285 18:35 - 06:15
Thời gian: 11:40
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thành phố Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 350.000
Hải Cường 07:30 - 03:30
Thời gian: 20:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hưng Thành (Lai Châu) 17:45 - 03:05
Thời gian: 09:20
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 41 chỗ 350.000
Bốn Hai (Cao Bằng) 06:10 - 14:10
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hoàng Thìn (Cà Mau) 06:00 - 00:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 800.000
Phúc Xuyên 04:40 - 05:45
Thời gian: 01:05
Bến xe Mỹ Đình Quế Võ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Quang Tuyến 21:00 - 03:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Mỹ Đình Bến xe khách thành phố Hà Giang Limousine 32 Giường VIP 300.000
Quang Tửu 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cường Nguyệt 10:25 - 18:25
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 220.000
Khánh Thuận 19:55 - 07:55
Thời gian: 12:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 320.000
Anh Khôi (Đắk Lắk) 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hoàng Anh (HN - Lai Châu) 20:20 - 03:50
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 41 chỗ 300.000
Vĩnh Dung 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Mỹ Đình Ngân hàng Agribank Trùng Khánh Giường nằm 41 chỗ 250.000
Hà Khanh 11:20 - 12:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lập Thạch Ghế ngồi 28 chỗ 45.000
Phúc Xuyên 04:40 - 05:25
Thời gian: 00:45
Bến xe Mỹ Đình Bắc Ninh VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Cầu Mè 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 200.000
KumHo Việt Thanh 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ VIP 120.000
Hà Tuấn 18:30 - 21:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 110.000
Đức Quyến 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe khách Tuần Giáo Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hoàng Vân - Đà Nẵng 15:00 - 12:00
Thời gian: 21:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Văn Năm 05:30 - 02:30
Thời gian: 21:00
Bến xe Mỹ Đình Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 600.000
Thanh Ly 21:45 - 06:00
Thời gian: 08:15
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 38 chỗ Thaco 200.000
Vĩnh Dung 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Xuân Hùng (Bắc Cạn) 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Phủ Thông Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Cầu Mè 09:30 - 15:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hà Tuấn 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Sân vận động Chiêm Hóa Giường nằm 41 chỗ 140.000
Ngọc Thuận 14:45 - 21:45
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 42 chỗ 220.000
Khánh Thuận 19:57 - 07:57
Thời gian: 12:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 320.000
Văn Năm 05:30 - 07:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Đak Lak Giường nằm 44 chỗ 650.000
Hưng Thành (Lai Châu) 17:45 - 01:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Thị trấn Tân Uyên Giường nằm 41 chỗ 350.000
Vĩnh Dung 20:30 - 06:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Ngân hàng Agribank Trùng Khánh Giường nằm 41 chỗ 250.000
Quang Thắng - Vĩnh Phúc 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Sông Lô Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Văn Năm 05:30 - 14:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 750.000
Phúc Xuyên 04:40 - 06:15
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Hà Tuấn 18:30 - 23:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Sân vận động Chiêm Hóa Giường nằm 41 chỗ 140.000
Đức Quyến 18:00 - 03:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe khách Quỳnh Nhai Giường nằm 40 chỗ 280.000
Khánh Thuận 19:58 - 07:58
Thời gian: 12:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 320.000
Văn Năm 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Đak Nông Giường nằm 44 chỗ 700.000
Thanh Ly 20:15 - 04:30
Thời gian: 08:15
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Vĩnh Dung 21:30 - 04:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Xe khách Kiên 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vĩnh Yên Ghế ngồi 28 chỗ 45.000
Phúc Xuyên 04:40 - 06:30
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Hà Tuấn 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 110.000
Thanh Thắng (Sơn La) 22:15 - 05:00
Thời gian: 06:45
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 46 chỗ 220.000
Tiến Tuế 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 28 chỗ 290.000
Văn Năm 05:30 - 03:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Mỹ Đình Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 600.000
Thanh Ly 21:15 - 05:30
Thời gian: 08:15
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm đôi 44 chỗ 200.000
Vĩnh Dung 14:30 - 21:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Sơn Thu 05:00 - 05:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Mỹ Đình Pác Nặm Ghế ngồi 28 chỗ 200.000