Bến xe Móng Cái

Địa chỉ
Đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Móng Cái ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đại Phát 22:10 - 04:55
Thời gian: 06:45
Bến xe Móng Cái Hải Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Duyệt Thủy 19:00 - 01:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Móng Cái Bến xe Tiền Hải Giường nằm 40 chỗ 100.000
Cường Lâm 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ka Long Limousine VIP 07:00 - 13:35
Thời gian: 06:35
Bến xe Móng Cái Samsung Yên Phong Giường nằm 44 chỗ VIP 200.000
Đức Lộc 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Xuân Trường Giường nằm 46 chỗ 200.000
Đại Phát 22:10 - 06:05
Thời gian: 07:55
Bến xe Móng Cái Bến xe Gia Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Việt Hưng 22:30 - 05:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe La Tiến Giường nằm 44 chỗ 180.000
Cường Lâm 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 45 chỗ 300.000
Cường Lâm 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 250.000
Ka Long Limousine VIP 07:00 - 13:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Móng Cái Khu Công nghiệp Quế Võ Giường nằm 44 chỗ VIP 200.000
Đức Lộc 20:00 - 03:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Móng Cái Big C Nam Định Giường nằm 46 chỗ 150.000
Ka Long Limousine VIP 07:00 - 12:35
Thời gian: 05:35
Bến xe Móng Cái Quảng Trường Sao Đỏ Giường nằm 44 chỗ VIP 180.000
Kim Thành Chính 13:30 - 07:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 350.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 02:40
Thời gian: 20:10
Bến xe Móng Cái Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 450.000
Cường Lan 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Sa Pa Giường nằm 41 chỗ 450.000
Ka Long Limousine VIP 08:00 - 14:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Móng Cái Khu Công nghiệp Quế Võ Giường nằm 44 chỗ VIP 200.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 14:50
Thời gian: 08:20
Bến xe Móng Cái Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cường Lan 15:00 - 04:40
Thời gian: 13:40
Bến xe Móng Cái BX Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 400.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 20:40
Thời gian: 14:10
Bến xe Móng Cái Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 300.000
Cường Lan 15:00 - 01:25
Thời gian: 10:25
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 350.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 04:40
Thời gian: 22:10
Bến xe Móng Cái Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 600.000
Ka Long Limousine VIP 08:00 - 14:35
Thời gian: 06:35
Bến xe Móng Cái Samsung Yên Phong Giường nằm 44 chỗ VIP 200.000
Vũ Ngữ 18:00 - 00:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Móng Cái Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 130.000
Việt Hưng 22:30 - 03:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Móng Cái Hải Dương Giường nằm 44 chỗ 150.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 01:40
Thời gian: 19:10
Bến xe Móng Cái Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 400.000
Cường Lan 15:00 - 03:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Móng Cái Nghĩa Lộ Giường nằm 38 chỗ 400.000
Cường Lan 15:00 - 07:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe khách Than Uyên Giường nằm 38 chỗ 450.000
Đức Lộc 20:00 - 04:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Móng Cái Hải Hậu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Ka Long Limousine VIP 08:00 - 13:35
Thời gian: 05:35
Bến xe Móng Cái Quảng Trường Sao Đỏ Giường nằm 44 chỗ VIP 180.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 23:40
Thời gian: 17:10
Bến xe Móng Cái Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 380.000
Cường Lan 15:00 - 06:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Móng Cái Mù Căng Chải Giường nằm 38 chỗ 450.000
Cường Lâm 07:30 - 18:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 450.000
Đức Lộc 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Giao Thủy Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 19:10
Thời gian: 12:40
Bến xe Móng Cái Vinh Giường nằm 46 chỗ 250.000