Bến xe Móng Cái

Địa chỉ
Đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Móng Cái ngày 15/10/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Hưng 22:30 - 03:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Móng Cái Hải Dương Giường nằm 44 chỗ 150.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 01:40
Thời gian: 19:10
Bến xe Móng Cái Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 400.000
Cường Lan 15:00 - 07:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Mù Cang Chải Giường nằm 38 chỗ 450.000
Khánh Thuận 13:03 - 07:58
Thời gian: 18:55
Bến xe Móng Cái Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 470.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 19:10
Thời gian: 12:40
Bến xe Móng Cái Vinh Giường nằm 46 chỗ 250.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 20:40
Thời gian: 14:10
Bến xe Móng Cái Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 300.000
Cường Lan 17:00 - 03:40
Thời gian: 10:40
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 38 chỗ 250.000
Cường Lâm 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 250.000
Cường Lan 17:00 - 07:59
Thời gian: 14:59
Bến xe Móng Cái Văn phòng 573 Giường nằm 41 chỗ 450.000
Đại Phát 22:10 - 06:05
Thời gian: 07:55
Bến xe Móng Cái Bến xe Gia Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Kim Thành Chính 13:30 - 07:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 350.000
Cường Lâm 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 45 chỗ 300.000
Khánh Thuận 13:00 - 07:55
Thời gian: 18:55
Bến xe Móng Cái Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 470.000
Cường Lâm 07:30 - 18:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 450.000
Cường Lan 15:30 - 05:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 400.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 23:40
Thời gian: 17:10
Bến xe Móng Cái Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 380.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 02:40
Thời gian: 20:10
Bến xe Móng Cái Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 450.000
Khánh Thuận 13:02 - 07:57
Thời gian: 18:55
Bến xe Móng Cái Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 470.000
Cường Lan 15:00 - 08:30
Thời gian: 17:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Khách Than Uyên Giường nằm 38 chỗ 450.000
Đại Phát 22:10 - 04:55
Thời gian: 06:45
Bến xe Móng Cái Hải Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Cường Lan 15:30 - 01:45
Thời gian: 10:15
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 350.000
Cường Lan 15:00 - 04:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Khách Nghĩa Lộ Giường nằm 38 chỗ 400.000
Việt Sơn Anh 06:30 - 04:40
Thời gian: 22:10
Bến xe Móng Cái Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 600.000
Việt Hưng 22:30 - 05:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe La Tiến Giường nằm 44 chỗ 180.000
Cường Lan 17:00 - 05:10
Thời gian: 12:10
Bến xe Móng Cái Bến xe Chiêm Hóa Giường nằm 38 chỗ 250.000
Cường Lâm 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 300.000
Cường Lan 17:00 - 06:29
Thời gian: 13:29
Bến xe Móng Cái Văn Phòng Lào Cai Giường nằm 41 chỗ 450.000