Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 39-40

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 39-40 ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 11:50
Thời gian: 19:50
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 39-40 Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Phúc Thuận Thảo 19:30 - 06:00
Thời gian: 10:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 39-40 Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 160.000