Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 39-40

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 39-40 ngày 31/05/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Thuận Thảo 18:30 - 05:00
Thời gian: 10:30
Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 39-40 Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 160.000