Bến xe Lào Cai

Địa chỉ
Đường Bình Minh, Xã Cam Đường, Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Lào Cai ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Mai 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Lào Cai Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 ghế 260.000
Thanh Huyền 08:30 - 13:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Lào Cai Bến Xe Tuyên Quang xe giường nằm 44 chỗ 200.000
Thanh Nhung 15:00 - 19:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Lào Cai Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 36 chỗ 200.000
Sao Mai 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Lào Cai Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 ghế 260.000
Thanh Huyền 08:30 - 15:10
Thời gian: 06:40
Bến xe Lào Cai Bến xe Thái Nguyên xe giường nằm 44 chỗ 220.000
Liên Dương 07:45 - 12:55
Thời gian: 05:10
Bến xe Lào Cai Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 44 chỗ 250.000
Sapa Shuttle Bus 19:45 - 03:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Lào Cai Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 40 chỗ WC 450.000
Thanh Huyền 20:45 - 03:25
Thời gian: 06:40
Bến xe Lào Cai Bến xe Thái Nguyên xe giường nằm 44 chỗ 220.000
Liên Dương 08:00 - 13:10
Thời gian: 05:10
Bến xe Lào Cai Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 44 chỗ 250.000
Luxury Van 19:45 - 03:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Lào Cai Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 40 chỗ 450.000
Thanh Huyền 08:30 - 11:20
Thời gian: 02:50
Bến xe Lào Cai Bến Xe Yên Bái xe giường nằm 44 chỗ 150.000
Cường Lâm 18:00 - 04:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Lào Cai Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 450.000
Thanh Nhung 15:00 - 20:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Lào Cai Bến Xe Khách Bắc Giang Giường nằm 36 chỗ 230.000
Sao Mai 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Lào Cai Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 ghế 260.000
Thanh Huyền 20:45 - 01:15
Thời gian: 04:30
Bến xe Lào Cai Bến Xe Tuyên Quang xe giường nằm 44 chỗ 200.000
Liên Dương 07:45 - 18:55
Thời gian: 11:10
Bến xe Lào Cai KCN Từ Sơn Giường nằm 44 chỗ 250.000