Bến xe Lai Châu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Lai Châu ngày 24/04/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hưng Thành 17:15 - 02:35
Thời gian: 09:20
Bến xe Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 350.000
Ngân Hà 21:00 - 02:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Lai Châu Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 07:00 - 13:59
Thời gian: 06:59
Bến xe Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Sơn Phương 17:00 - 05:45
Thời gian: 12:45
Bến xe Lai Châu Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Lai Châu Sapa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 12:00 - 18:59
Thời gian: 06:59
Bến xe Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Sơn Phương 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Lai Châu Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Lai Châu Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 22:00 - 04:59
Thời gian: 06:59
Bến xe Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Việt Anh (Lai Châu) 19:30 - 06:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Lai Châu Bến xe Phía bắc Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 400.000
Việt Anh (Lai Châu) 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Lai Châu Siêu thị BigC Ninh Bình Giường nằm 41 chỗ 350.000
Ngân Hà 20:00 - 05:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Lai Châu Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 380.000
Ngân Hà 21:00 - 00:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Lai Châu Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 120.000
Ngân Hà 23:00 - 05:59
Thời gian: 06:59
Bến xe Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Lai Châu Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000