Bến Xe Kỳ Anh

Địa chỉ
Quốc lộ 1A, Thị Trấn Kỳ Anh, Tx.Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Kỳ Anh ngày 21/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Bảo Yến (Huế) 10:30 - 15:30
Thời gian: 05:00
Bến Xe Kỳ Anh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 150.000
Bảo Yến (Huế) 10:30 - 14:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Kỳ Anh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 150.000
Ngọc Tín 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Kỳ Anh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 41 chỗ 230.000
Bảo Yến (Huế) 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Kỳ Anh Vinh Giường nằm 44 chỗ 100.000
Quốc Tuấn 07:00 - 15:50
Thời gian: 08:50
Bến Xe Kỳ Anh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 210.000
Bảo Yến (Huế) 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Bến Xe Kỳ Anh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 100.000