Bến xe khách Thượng Lý

Địa chỉ
Số 52, Hà Nội, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe khách Thượng Lý ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 14:45 - 03:45
Thời gian: 13:00
Bến xe khách Thượng Lý Huế Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cúc Mừng 10:00 - 22:15
Thời gian: 12:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 10:00 - 17:15
Thời gian: 07:15
Bến xe khách Thượng Lý Thái Hòa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 01:00
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 05:15
Thời gian: 14:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 20:30 - 05:45
Thời gian: 09:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 10:00 - 19:45
Thời gian: 09:45
Bến xe khách Thượng Lý Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Dương Vũ 16:30 - 02:15
Thời gian: 09:45
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 375.000
Dương Vũ 16:30 - 06:45
Thời gian: 14:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 20:30 - 06:45
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 02:30
Thời gian: 11:45
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 330.000
Cúc Mừng 10:00 - 19:15
Thời gian: 09:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 08:45
Thời gian: 12:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Dương Vũ 16:30 - 05:15
Thời gian: 12:45
Bến xe khách Thượng Lý Huế Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 10:00 - 20:45
Thời gian: 10:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 10:00 - 17:45
Thời gian: 07:45
Bến xe khách Thượng Lý Nghĩa Đàn Giường nằm 46 chỗ 200.000
Dương Vũ 16:30 - 03:55
Thời gian: 11:25
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 10:00 - 20:15
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 07:15
Thời gian: 10:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000