Bến xe khách Thượng Lý

Địa chỉ
Số 52, Hà Nội, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe khách Thượng Lý ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thu Trang 14:45 - 22:35
Thời gian: 07:50
Bến xe khách Thượng Lý Hà Tĩnh Huyndai 40 chỗ 220.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 02:15
Thời gian: 11:30
Bến xe khách Thượng Lý Huế Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cúc Mừng 10:00 - 20:15
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 10:00 - 21:00
Thời gian: 11:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 200.000
Thu Trang 14:45 - 01:47
Thời gian: 11:02
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Bình Huyndai 40 chỗ 250.000
Thu Trang 14:45 - 05:17
Thời gian: 14:32
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Phía Bắc Huế Huyndai 40 chỗ 320.000
Cúc Mừng 10:00 - 17:30
Thời gian: 07:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 20:30 - 06:00
Thời gian: 09:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 03:15
Thời gian: 06:45
Bến xe khách Thượng Lý Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Dương Vũ 16:30 - 02:15
Thời gian: 09:45
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 375.000
Dương Vũ 16:30 - 05:15
Thời gian: 12:45
Bến xe khách Thượng Lý Huế Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 10:00 - 18:45
Thời gian: 08:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 20:30 - 06:45
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 07:30
Thời gian: 11:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Dương Vũ 16:30 - 03:55
Thời gian: 11:25
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 10:00 - 19:30
Thời gian: 09:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 10:00 - 16:45
Thời gian: 06:45
Bến xe khách Thượng Lý Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 20:30 - 09:00
Thời gian: 12:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 01:00
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 03:45
Thời gian: 13:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 10:00 - 22:30
Thời gian: 12:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 04:00
Thời gian: 07:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Thu Trang 14:45 - 21:35
Thời gian: 06:50
Bến xe khách Thượng Lý Vinh Huyndai 40 chỗ 200.000
Thu Trang 14:45 - 03:47
Thời gian: 13:02
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Trị Huyndai 40 chỗ 280.000
Dương Vũ 16:30 - 06:45
Thời gian: 14:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 10:00 - 18:00
Thời gian: 08:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 20:30 - 05:15
Thời gian: 08:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000