Bến xe khách Thượng Lý

Địa chỉ
Số 52, Hà Nội, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe khách Thượng Lý ngày 04/12/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Minh Hiếu Limousine 10:30 - 15:30
Thời gian: 05:00
Bến xe khách Thượng Lý Cửa khẩu Móng Cái Limousine 9 chỗ VIP 0
Minh Hiếu Limousine 05:30 - 10:30
Thời gian: 05:00
Bến xe khách Thượng Lý Cửa khẩu Móng Cái Limousine 9 chỗ VIP 0
Vạn Lục Tùng 14:45 - 02:30
Thời gian: 11:45
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 0
Thành Vinh 00:00 - 08:00
Thời gian: 08:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Bến xe khách Thượng Lý Ngã Tư Cầu Giát Giường nằm 44 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 09:00
Thời gian: 09:00
Bến xe khách Thượng Lý Đô Lương Giường nằm 44 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Bến xe khách Thượng Lý BigC Hải Dương Giường nằm 44 chỗ 0
Minh Hiếu Limousine 10:30 - 12:55
Thời gian: 02:25
Bến xe khách Thượng Lý Cẩm Phả - Bưu điện Cọc 6 Limousine 9 chỗ VIP 0
Minh Hiếu Limousine 05:30 - 09:00
Thời gian: 03:30
Bến xe khách Thượng Lý Thị trấn Tiên Yên Limousine 9 chỗ VIP 0
Vạn Lục Tùng 14:45 - 05:15
Thời gian: 14:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 07:50
Thời gian: 07:50
Bến xe khách Thượng Lý Yên Thành Giường nằm 44 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Bến xe khách Thượng Lý Ngã ba Yên Lý Giường nằm 44 chỗ 0
Cúc Mừng 19:30 - 05:45
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 02:00
Thời gian: 02:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Hưng Yên Giường nằm 44 chỗ 0
Minh Hiếu Limousine 10:30 - 12:25
Thời gian: 01:55
Bến xe khách Thượng Lý Hạ Long Limousine 9 chỗ VIP 0
Minh Hiếu Limousine 05:30 - 07:25
Thời gian: 01:55
Bến xe khách Thượng Lý Hạ Long Limousine 9 chỗ VIP 0
Sử Loan 00:00 - 04:00
Thời gian: 04:00
Bến xe khách Thượng Lý Tam Điệp Giường nằm 44 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Bến xe khách Thượng Lý Ngã ba Yên Lý Limousine giường nằm 34 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Bến xe khách Thượng Lý Ngã Tư Cầu Giát Limousine giường nằm 34 chỗ 0
Cúc Mừng 08:30 - 18:45
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Minh Hiếu Limousine 10:30 - 14:00
Thời gian: 03:30
Bến xe khách Thượng Lý Thị trấn Tiên Yên Limousine 9 chỗ VIP 0
Minh Hiếu Limousine 05:30 - 08:15
Thời gian: 02:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Cửa Ông Limousine 9 chỗ VIP 0
Sử Loan 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Bến xe khách Thượng Lý BigC Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 10:30
Thời gian: 10:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Nam Đàn Giường nằm 44 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Bến xe khách Thượng Lý Đô Lương Limousine giường nằm 34 chỗ 0
Cúc Mừng 08:30 - 17:45
Thời gian: 09:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 0
Minh Hiếu Limousine 10:30 - 14:20
Thời gian: 03:50
Bến xe khách Thượng Lý Thị trấn Đầm Hà Limousine 9 chỗ VIP 0
Minh Hiếu Limousine 05:30 - 07:55
Thời gian: 02:25
Bến xe khách Thượng Lý Cẩm Phả - Bưu điện Cọc 6 Limousine 9 chỗ VIP 0
Sử Loan 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Bến xe khách Thượng Lý BigC Thanh Hóa Limousine giường nằm 34 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 08:50
Thời gian: 08:50
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Limousine giường nằm 34 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 06:20
Thời gian: 06:20
Bến xe khách Thượng Lý Yên Thành Limousine giường nằm 34 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 09:30
Thời gian: 09:30
Bến xe khách Thượng Lý Thị trấn Dùng Giường nằm 44 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 03:00
Thời gian: 03:00
Bến xe khách Thượng Lý Trạm thu phí Liêm Tuyền Giường nằm 44 chỗ 0
Minh Hiếu Limousine 10:30 - 13:15
Thời gian: 02:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Cửa Ông Limousine 9 chỗ VIP 0
Minh Hiếu Limousine 05:30 - 09:20
Thời gian: 03:50
Bến xe khách Thượng Lý Thị trấn Đầm Hà Limousine 9 chỗ VIP 0
Vạn Lục Tùng 14:45 - 03:45
Thời gian: 13:00
Bến xe khách Thượng Lý Huế Giường nằm 46 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 08:20
Thời gian: 08:20
Bến xe khách Thượng Lý Anh Sơn Limousine giường nằm 34 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 07:30
Thời gian: 07:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Limousine giường nằm 34 chỗ 0
Cúc Mừng 19:30 - 06:15
Thời gian: 10:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0