Bến xe khách Thượng Lý

Địa chỉ
Số 52, Hà Nội, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe khách Thượng Lý ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thu Trang 00:00 - 04:12
Thời gian: 04:12
Bến xe khách Thượng Lý Nha Trang Mobihome 42 giường 0
Cúc Mừng 19:00 - 07:15
Thời gian: 12:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 19:00 - 05:15
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 07:15
Thời gian: 07:15
Bến xe khách Thượng Lý Thái Hòa Giường nằm 46 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 14:45 - 05:15
Thời gian: 14:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 14:45 - 02:30
Thời gian: 11:45
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 19:00 - 04:15
Thời gian: 09:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 07:45
Thời gian: 07:45
Bến xe khách Thượng Lý Nghĩa Đàn Giường nằm 46 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 14:24
Thời gian: 14:24
Bến xe khách Thượng Lý Đồng Nai Mobihome 42 giường 0
Vạn Lục Tùng 14:45 - 03:45
Thời gian: 13:00
Bến xe khách Thượng Lý Huế Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 19:00 - 05:45
Thời gian: 10:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 09:45
Thời gian: 09:45
Bến xe khách Thượng Lý Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 01:36
Thời gian: 01:36
Bến xe khách Thượng Lý Phú Yên (dọc QL1A) Mobihome 42 giường 0
Thu Trang 00:00 - 21:06
Thời gian: 21:06
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Ngãi Mobihome 42 giường 0
Cúc Mừng 08:30 - 19:15
Thời gian: 10:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Sử Loan 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 16:24
Thời gian: 16:24
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Miền Đông Mobihome 42 giường 0
Thu Trang 00:00 - 23:36
Thời gian: 23:36
Bến xe khách Thượng Lý Bình Định Mobihome 42 giường 0
Cúc Mừng 08:30 - 20:45
Thời gian: 12:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 08:30 - 17:45
Thời gian: 09:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 06:24
Thời gian: 06:24
Bến xe khách Thượng Lý Ninh Thuận Mobihome 42 giường 0
Vạn Lục Tùng 00:00 - 10:15
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 10:24
Thời gian: 10:24
Bến xe khách Thượng Lý Phan Thiết Mobihome 42 giường 0
Cúc Mừng 08:30 - 18:45
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Thành Vinh 00:00 - 08:00
Thời gian: 08:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 0