Bến xe khách Thượng Lý

Địa chỉ
Số 52, Hà Nội, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe khách Thượng Lý ngày 01/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thu Trang 07:30 - 23:54
Thời gian: 16:24
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Miền Đông Mobihome 42 giường 700.000
Dương Vũ 16:30 - 05:15
Thời gian: 12:45
Bến xe khách Thượng Lý Huế Giường nằm 46 chỗ 375.000
Thu Trang 07:30 - 07:06
Thời gian: 23:36
Bến xe khách Thượng Lý Bình Định Mobihome 42 giường 500.000
Cúc Mừng 20:30 - 05:45
Thời gian: 09:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 10:00 - 17:15
Thời gian: 07:15
Bến xe khách Thượng Lý Thái Hòa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Dương Vũ 16:30 - 03:55
Thời gian: 11:25
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 375.000
Thu Trang 07:30 - 21:54
Thời gian: 14:24
Bến xe khách Thượng Lý Đồng Nai Mobihome 42 giường 700.000
Cúc Mừng 10:00 - 22:15
Thời gian: 12:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 10:00 - 19:45
Thời gian: 09:45
Bến xe khách Thượng Lý Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 03:45
Thời gian: 13:00
Bến xe khách Thượng Lý Huế Giường nằm 46 chỗ 350.000
Thu Trang 07:30 - 11:42
Thời gian: 04:12
Bến xe khách Thượng Lý Nha Trang Mobihome 42 giường 600.000
Cúc Mừng 10:00 - 20:45
Thời gian: 10:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 10:00 - 17:45
Thời gian: 07:45
Bến xe khách Thượng Lý Nghĩa Đàn Giường nằm 46 chỗ 200.000
Thu Trang 07:30 - 04:36
Thời gian: 21:06
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Ngãi Mobihome 42 giường 420.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 05:15
Thời gian: 14:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 10:00 - 19:15
Thời gian: 09:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 08:45
Thời gian: 12:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Sử Loan 09:00 - 19:00
Thời gian: 10:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Dương Vũ 16:30 - 02:15
Thời gian: 09:45
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 375.000
Thu Trang 07:30 - 09:06
Thời gian: 01:36
Bến xe khách Thượng Lý Phú Yên (dọc QL1A) Mobihome 42 giường 550.000
Thu Trang 07:30 - 17:54
Thời gian: 10:24
Bến xe khách Thượng Lý Phan Thiết Mobihome 42 giường 680.000
Cúc Mừng 20:30 - 06:45
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Thành Vinh 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 02:30
Thời gian: 11:45
Bến xe khách Thượng Lý Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 330.000
Dương Vũ 16:30 - 06:45
Thời gian: 14:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 10:00 - 20:15
Thời gian: 10:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 20:30 - 07:15
Thời gian: 10:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Thu Trang 07:30 - 13:54
Thời gian: 06:24
Bến xe khách Thượng Lý Ninh Thuận Mobihome 42 giường 650.000