Bến xe Hà Tĩnh

Địa chỉ
15 Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Hà Tĩnh ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Hoàng Gia 22:15 - 01:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Hải Hoàng Gia 22:15 - 04:30
Thời gian: 06:15
Bến xe Hà Tĩnh Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 06:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 03:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Hà Tĩnh Kon Tum (Quốc lộ 14) Giường nằm 44 chỗ 400.000
Quốc Tuấn 08:00 - 15:50
Thời gian: 07:50
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Khánh Truyền 05:10 - 12:10
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 150.000
Tú Tạc 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Bình Yến 06:40 - 08:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Bắc Vinh Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hiếu Viện 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Hải Hoàng Gia 22:15 - 03:15
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Tú Tạc 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hiếu Viện 06:00 - 08:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Tam Mao 11:50 - 16:20
Thời gian: 04:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Quỳ Hợp Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Loan Hợi 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 600.000
Mạnh Hà 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 230.000
Tú Tạc 20:00 - 06:10
Thời gian: 10:10
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 180.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 05:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 400.000
Hoa Sơn 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 04:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Hà Tĩnh Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 06:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 210.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Hà Tĩnh Ia Grai Giường nằm 44 chỗ 400.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 01:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 04:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Đường tránh Huế Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hải Hoàng Gia 22:15 - 06:30
Thời gian: 08:15
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 210.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Đắk Đoa Giường nằm 44 chỗ 400.000