Bến xe Hà Tĩnh

Địa chỉ
15 Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Hà Tĩnh ngày 10/04/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mạnh Hà 07:30 - 15:25
Thời gian: 07:55
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Đức Hiếu Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 01:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Hải Hoàng Gia 22:40 - 03:40
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 22 Giường VIP 420.000
Mận Vũ 10:45 - 14:10
Thời gian: 03:25
Bến xe Hà Tĩnh Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 170.000
Khánh Truyền 05:10 - 12:10
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 06:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hùng Quỳnh 14:30 - 04:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Đức Long Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 350.000
Hà Sơn (Vinh - Sapa) 16:45 - 04:30
Thời gian: 11:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Sapa Giường nằm 4x chỗ 450.000
Mạnh Hà 07:30 - 14:45
Thời gian: 07:15
Bến xe Hà Tĩnh Số 47 Phạm Văn Đồng Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 01:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Mạnh Hà 07:30 - 17:25
Thời gian: 09:55
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Mận Vũ 12:45 - 16:10
Thời gian: 03:25
Bến xe Hà Tĩnh Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 170.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 06:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 210.000
Hải Hoàng Gia 22:40 - 06:55
Thời gian: 08:15
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine 22 Giường VIP 420.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 03:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Hà Tĩnh Kon Tum (Quốc lộ 14) Giường nằm 44 chỗ 400.000
Hà Sơn (Vinh - Sapa) 16:45 - 03:30
Thời gian: 10:45
Bến xe Hà Tĩnh Văn Phòng Lào Cai Giường nằm 4x chỗ 450.000
Mạnh Hà 19:45 - 03:40
Thời gian: 07:55
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Đức Hiếu Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hải Hoàng Gia 22:40 - 01:40
Thời gian: 03:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Bình (Dọc QL 1A) Limousine 22 Giường VIP 420.000
Mạnh Hà 19:45 - 05:40
Thời gian: 09:55
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cúc Mừng Limousine 22:30 - 04:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Hà Tĩnh Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường phòng 34 chỗ 250.000
Tú Tạc 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hiếu Viện 06:30 - 08:50
Thời gian: 02:20
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Hùng Quỳnh 14:30 - 01:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Hà Tĩnh Đăk Glei (Dọc QL 14) Giường nằm 44 chỗ 350.000
Giang Anh (Hà Tĩnh) 21:50 - 03:50
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Thành phố Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Mạnh Hà 19:45 - 03:00
Thời gian: 07:15
Bến xe Hà Tĩnh Số 47 Phạm Văn Đồng Giường nằm 40 chỗ 230.000
Cúc Mừng Limousine 22:30 - 03:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường phòng 34 chỗ 230.000
Mạnh Hà 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 04:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Hà Tĩnh Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000
Tú Tạc 20:00 - 06:10
Thời gian: 10:10
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 180.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 05:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 400.000
Hùng Quỳnh 14:30 - 03:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Hà Tĩnh Đắk Tô (Dọc QL 14) Giường nằm 44 chỗ 350.000
Quân An 21:30 - 02:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Big C Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hiếu Viện 06:30 - 09:25
Thời gian: 02:55
Bến xe Hà Tĩnh Chợ Đầu Mối Thủ Đức Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Mận Vũ 07:45 - 11:10
Thời gian: 03:25
Bến xe Hà Tĩnh Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 170.000
Hải Hoàng Gia 22:40 - 04:55
Thời gian: 06:15
Bến xe Hà Tĩnh Đường tránh Huế Limousine 22 Giường VIP 420.000
Hùng Quỳnh 14:30 - 22:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Hà Tĩnh Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 44 chỗ 300.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Đắk Đoa Giường nằm 44 chỗ 400.000
Hùng Quỳnh 14:30 - 03:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Đắk Hà Giường nằm 44 chỗ 350.000
Quốc Tuấn 08:00 - 15:50
Thời gian: 07:50
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Giang Anh (Hà Tĩnh) 21:50 - 02:20
Thời gian: 04:30
Bến xe Hà Tĩnh Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 04:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Đường tránh Huế Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Cúc Mừng Limousine 22:30 - 05:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine giường phòng 34 chỗ 270.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Hà Tĩnh Ia Grai Giường nằm 44 chỗ 400.000
Hùng Quỳnh 14:30 - 02:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Ngọc Hồi Giường nằm 44 chỗ 350.000
Hiếu Viện 06:30 - 10:25
Thời gian: 03:55
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe khách thị xã Bến Cát Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000