Bến xe Hà Tĩnh

Địa chỉ
15 Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Hà Tĩnh ngày 01/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 22:30 - 04:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Hà Tĩnh Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 250.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 05:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 400.000
Giang Anh (Hà Tĩnh) 21:50 - 03:50
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Thành phố Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Văn Minh 12:00 - 17:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 21:40 - 03:40
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 20 chỗ 400.000
Quốc Tuấn 08:00 - 15:50
Thời gian: 07:50
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 190.000
Văn Minh 12:20 - 18:45
Thời gian: 06:25
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 20 chỗ 400.000
Văn Minh 08:00 - 14:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Phố Sấu Giường nằm 38 chỗ 250.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Hải Hoàng Gia 22:40 - 04:55
Thời gian: 06:15
Bến xe Hà Tĩnh Đường tránh Huế Limousine 22 Giường VIP 420.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Hà Tĩnh Ia Grai Giường nằm 44 chỗ 400.000
Văn Minh 21:40 - 03:40
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 28 chỗ 280.000
Văn Minh 12:20 - 18:00
Thời gian: 05:40
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 20 chỗ 400.000
Mận Vũ 07:45 - 08:45
Thời gian: 01:00
Bến xe Hà Tĩnh Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 170.000
Văn Minh 21:40 - 04:20
Thời gian: 06:40
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 28 chỗ 280.000
Văn Minh 14:10 - 20:55
Thời gian: 06:45
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 21:30 - 03:20
Thời gian: 05:50
Bến xe Hà Tĩnh Phố Sấu Giường nằm 38 chỗ 250.000
Cúc Mừng 22:30 - 03:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 230.000
Khánh Truyền 05:10 - 12:10
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 150.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Đắk Đoa Giường nằm 44 chỗ 400.000
Văn Minh 07:00 - 13:10
Thời gian: 06:10
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 14:10 - 20:10
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 21:40 - 05:00
Thời gian: 07:20
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 28 chỗ 280.000
Văn Minh 07:00 - 13:50
Thời gian: 06:50
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 15:10 - 21:30
Thời gian: 06:20
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 28 chỗ 280.000
Mạnh Cường (Hà Tĩnh) 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hải Hoàng Gia 22:40 - 03:40
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 22 Giường VIP 420.000
Mận Vũ 10:45 - 14:10
Thời gian: 03:25
Bến xe Hà Tĩnh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 170.000
Tú Tạc 20:00 - 06:10
Thời gian: 10:10
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 180.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 12:00 - 03:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Hà Tĩnh Kon Tum (Quốc lộ 14) Giường nằm 44 chỗ 400.000
Văn Minh 09:10 - 15:10
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 15:10 - 20:45
Thời gian: 05:35
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 28 chỗ 280.000
Mận Vũ 07:45 - 13:55
Thời gian: 06:10
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Văn Minh 09:10 - 15:50
Thời gian: 06:40
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 21:30 - 04:20
Thời gian: 06:50
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 38 chỗ 250.000
Loan Hợi 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Mạnh Hà 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Mận Vũ 12:45 - 16:10
Thời gian: 03:25
Bến xe Hà Tĩnh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 170.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 06:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 210.000
Hà Sơn (Vinh - Sapa) 16:30 - 04:15
Thời gian: 11:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Sapa Giường nằm đôi 4x chỗ 450.000
Quân An 21:30 - 02:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Big C Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 200.000
Văn Minh 21:30 - 03:40
Thời gian: 06:10
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 38 chỗ 250.000
Mận Vũ 10:45 - 16:55
Thời gian: 06:10
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Văn Minh 10:00 - 16:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 21:35 - 04:20
Thời gian: 06:45
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 38 chỗ 250.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 01:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Mận Vũ 07:45 - 11:10
Thời gian: 03:25
Bến xe Hà Tĩnh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 170.000
Hải Hoàng Gia 22:00 - 04:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Hà Tĩnh Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000
Tú Tạc 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hà Sơn (Vinh - Sapa) 16:30 - 03:15
Thời gian: 10:45
Bến xe Hà Tĩnh Văn Phòng Lào Cai Giường nằm đôi 4x chỗ 450.000
Văn Minh 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 21:35 - 03:40
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh Khách sạn Gold Ninh Bình Giường nằm 38 chỗ 250.000
Mận Vũ 12:45 - 18:55
Thời gian: 06:10
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 200.000
Văn Minh 12:00 - 18:35
Thời gian: 06:35
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 38 chỗ 250.000
Văn Minh 21:40 - 04:20
Thời gian: 06:40
Bến xe Hà Tĩnh Đồng Văn Giường nằm 20 chỗ 400.000
Hải Hoàng Gia 22:40 - 01:40
Thời gian: 03:00
Bến xe Hà Tĩnh Quảng Bình (Dọc QL 1A) Limousine 22 Giường VIP 420.000