Bến xe Giáp Bát

Địa chỉ
Km6 đường Giải phóng, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Giáp Bát ngày 28/05/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vân Khôi 15:00 - 03:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Vân Khôi 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Vương Chi 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 650.000
Cường Em 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Văn phòng Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 700.000
Tuấn Nga 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thanh Sơn 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 310.000
Huy Sơn 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thuận Ý 11:00 - 08:40
Thời gian: 21:40
Bến xe Giáp Bát Bến xe Đức Long Gia Lai Giường nằm 41 chỗ 580.000
Hiền Phước 11:00 - 01:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 830.000
Hà Dung 16:00 - 00:50
Thời gian: 08:50
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 290.000
Danatranco 12:45 - 23:15
Thời gian: 10:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 340.000
Trần Toàn 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Minh Thu 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 600.000
A Ba 10:30 - 23:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 860.000
Thắng Nguyệt 06:00 - 19:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Tùng Vy 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thúy Hộ 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 700.000
Thuận Ý 08:30 - 06:10
Thời gian: 21:40
Bến xe Giáp Bát Bến xe Đức Long Gia Lai Giường nằm 41 chỗ 580.000
Vân Khôi 15:00 - 01:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Giáp Bát Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Dũng Bi 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Tuấn Nam 13:30 - 07:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hoàng Quý 08:00 - 13:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 730.000
Thanh Sơn 18:00 - 03:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Giáp Bát Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 310.000
Vũ Hòa 18:15 - 06:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Minh Vương 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 730.000
Loan Hay 08:00 - 09:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000