Bến xe Giáp Bát

Địa chỉ
Km6 đường Giải phóng, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Giáp Bát ngày 23/09/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vân Khôi 15:00 - 00:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Giáp Bát Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Dũng Bi 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Tùng Vy 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Loan Hay 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Cường Em 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Văn phòng Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 700.000
Đăng Khoa - Vĩnh Phúc 15:00 - 15:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lập Thạch Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
Hồng Thịnh 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Hùng Hiếu 18:30 - 03:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Tuấn Nam 13:30 - 07:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hoàng Quý 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thuận Ý 08:30 - 06:10
Thời gian: 21:40
Bến xe Giáp Bát Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 580.000
A Ba 10:30 - 23:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 860.000
Tuấn Nga 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hà Dung 18:30 - 03:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 290.000
Thanh Sơn 18:00 - 09:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 380.000
Trần Toàn 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Đăng Khoa - Vĩnh Phúc 15:00 - 15:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Giáp Bát Vĩnh Yên Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
Thu Khuyên 08:00 - 21:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Vân Khôi 15:00 - 03:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Gia Cường 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Đại Phát 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 365.000
Huy Sơn 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Đăng Khoa - Vĩnh Phúc 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Giáp Bát Sông Lô Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
Hiền Phước 11:00 - 01:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 830.000
Thắng Nguyệt 06:00 - 19:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Vân Khôi 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Vương Chi 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thúy Hộ 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 700.000
Đăng Khoa - Vĩnh Phúc 15:00 - 15:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Đại Đình Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
Vân Khôi 15:00 - 01:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Giáp Bát Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Vũ Hòa 18:15 - 06:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Danatranco 12:45 - 23:15
Thời gian: 10:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 340.000
Minh Vương 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thuận Ý 11:00 - 08:40
Thời gian: 21:40
Bến xe Giáp Bát Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 580.000