Bến xe Gia Lâm

Địa chỉ
Số 9, đường Ngô Gia Khảm, Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Gia Lâm ngày 06/10/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 06:00 - 07:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 06:40 - 09:10
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 18:10
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 06:40 - 08:30
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:50
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:40
Thời gian: 01:40
Bến xe Gia Lâm Phú Thái Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Quán Gỏi Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nam Quỳnh Anh 22:30 - 12:35
Thời gian: 14:05
Bến xe Gia Lâm Chợ Sáo Limousine giường phòng 34 chỗ (mới) 0
Hải Âu 12:30 - 14:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:50 - 11:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:10 - 12:40
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 17:30
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
KT Travel (Trekking Travel) 16:00 - 05:45
Thời gian: 13:45
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Huế Limousine 32 giường (WC) 0
Thanh Ly 20:30 - 05:15
Thời gian: 08:45
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 0
Nam Quỳnh Anh 22:30 - 08:05
Thời gian: 09:35
Bến xe Gia Lâm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 34 chỗ (mới) 0
Nam Quỳnh Anh 22:30 - 03:45
Thời gian: 05:15
Bến xe Gia Lâm Big C Thanh Hóa Limousine giường phòng 34 chỗ (mới) 0
Hải Âu 00:00 - 01:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến Hàn Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 02:40
Thời gian: 02:40
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:00 - 12:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:00 - 08:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:20 - 16:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 19:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:50 - 10:40
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
XE 42 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Cao Bằng (Cạnh cầu Bằng Giang) Giường nằm 41 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 17:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Thanh Ly 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 02:10
Thời gian: 02:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 12:00 - 13:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 15:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:10 - 12:00
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 09:20
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
XE 42 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 17:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Văn phòng An Lão Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nam Quỳnh Anh 22:30 - 05:15
Thời gian: 06:45
Bến xe Gia Lâm Quỳnh Lưu Limousine giường phòng 34 chỗ (mới) 0
Hải Âu 14:00 - 15:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 21:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:20 - 16:10
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:40 - 13:30
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Vĩnh Bảo (đối điện BX Vĩnh Bảo) Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Văn phòng An Lão Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nam Quỳnh Anh 22:30 - 09:35
Thời gian: 11:05
Bến xe Gia Lâm Cổng chào Cửa Lò Limousine giường phòng 34 chỗ (mới) 0
Hải Âu 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 06:30 - 08:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:40 - 14:10
Thời gian: 02:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:20
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:50
Thời gian: 01:50
Bến xe Gia Lâm Tư Môi Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:30 - 20:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 17:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 19:30 - 20:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nam Quỳnh Anh 22:30 - 11:05
Thời gian: 12:35
Bến xe Gia Lâm Huyện Hưng Nguyên Limousine giường phòng 34 chỗ (mới) 0