Bến xe Gia Lâm

Địa chỉ
Số 9, đường Ngô Gia Khảm, Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Gia Lâm ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
An Phát Limousine 00:00 - 02:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Xã Mỹ Bằng Limousine 9 chỗ 0
Nam Quỳnh Anh Limousine 22:30 - 05:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 34 chỗ (mới) 0
Đăng Quang ( Hà Giang) 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Ly 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 0
Bình Tây - Vĩnh Thiện 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Hà Giang Giường nằm 45 chỗ 0
XE 42 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Cao Bằng (Cạnh cầu Bằng Giang) Giường nằm 41 chỗ 0
Hưng Thịnh (Hà Giang) 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Ly 20:30 - 05:15
Thời gian: 08:45
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 0
An Phát Limousine 00:00 - 02:40
Thời gian: 02:40
Bến xe Gia Lâm Bến Xe xã Phú Lâm Limousine 9 chỗ 0
An Phát Limousine 00:00 - 02:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Tuyên Quang Limousine 9 chỗ 0
XE 42 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 41 chỗ 0