Bến xe Gia Lâm

Địa chỉ
Số 9, đường Ngô Gia Khảm, Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Gia Lâm ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 06:00 - 07:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 06:30 - 07:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Cầu Rào Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Đăng Quang 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe khách thành phố Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tâm Anh Hào 12:30 - 19:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe chợ Vinh Giường nằm 44 chỗ 180.000
Hải Âu 06:30 - 07:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 07:00 - 08:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Cầu Rào Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Phượng Hoàng 05:00 - 06:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Hưng Yên Ghế ngồi 30 chỗ 34.000
Hải Âu 07:00 - 08:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 07:30 - 08:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Cầu Rào Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
An Phát Limousine 06:00 - 08:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Tuyên Quang Limousine 9 chỗ 180.000
Hải Âu 07:30 - 08:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 08:00 - 09:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Cầu Rào Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
An Phát Limousine 06:00 - 08:40
Thời gian: 02:40
Bến xe Gia Lâm Bến Xe xã Phú Lâm Limousine 9 chỗ 180.000
Hải Âu 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 05:40 - 07:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
An Phát Limousine 06:00 - 08:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Xã Mỹ Bằng Limousine 9 chỗ 180.000
Hải Âu 06:00 - 07:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Cầu Rào Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 06:20 - 07:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thanh Ly 20:30 - 04:45
Thời gian: 08:15
Bến xe Gia Lâm Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 200.000