Bến xe Gia Lâm

Địa chỉ
Số 9, đường Ngô Gia Khảm, Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Gia Lâm ngày 24/09/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thanh Ly 20:30 - 05:15
Thời gian: 08:45
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 0
An Phát Limousine 00:00 - 01:40
Thời gian: 01:40
Bến xe Gia Lâm Bến xe Đoan Hùng Limousine 9 chỗ 0
An Phát Limousine 00:00 - 02:40
Thời gian: 02:40
Bến xe Gia Lâm Bến Xe xã Phú Lâm Limousine 9 chỗ 0
Công Ty Cổ Phần Xe Khách Bắc Giang 00:00 - 00:55
Thời gian: 00:55
Bến xe Gia Lâm VP Bắc Giang VIP Limousine 17 chỗ 0
Hoàng Hà 00:00 - 02:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Quầy 22 - Bến xe Hoàng Hà Giường nằm 42 chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
An Phát Limousine 00:00 - 02:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Xã Mỹ Bằng Limousine 9 chỗ 0
Thanh Ly 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Ô Hô 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Gia Lâm Cầu Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Công Ty Cổ Phần Xe Khách Bắc Giang 00:00 - 01:55
Thời gian: 01:55
Bến xe Gia Lâm VP Chũ VIP Limousine 17 chỗ 0
Hải Âu 15:00 - 16:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 0
An Phát Limousine 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe khách Phù Ninh Limousine 9 chỗ 0
An Phát Limousine 00:00 - 02:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Tuyên Quang Limousine 9 chỗ 0
Công Ty Cổ Phần Xe Khách Bắc Giang 00:00 - 01:25
Thời gian: 01:25
Bến xe Gia Lâm Bến xe Lục Nam VIP Limousine 17 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Văn phòng An Lão Ghế ngồi 45 chỗ 0
Công Ty Cổ Phần Xe Khách Bắc Giang 00:00 - 02:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe khách Lục Ngạn VIP Limousine 17 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0