Bến xe Gia Lâm

Địa chỉ
Số 9, đường Ngô Gia Khảm, Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Gia Lâm ngày 09/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 06:30 - 07:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 15:20 - 17:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 13:20 - 15:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Thanh Ly 20:30 - 04:45
Thời gian: 08:15
Bến xe Gia Lâm Bến xe Liên tỉnh Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Âu 07:30 - 08:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
An Phát Limousine 06:00 - 08:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Tuyên Quang Limousine 9 chỗ 180.000
Hải Âu 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 12:20 - 14:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
An Phát Limousine 06:00 - 08:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Xã Mỹ Bằng Limousine 9 chỗ 180.000
Hải Âu 08:30 - 09:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
An Phát Limousine 06:00 - 08:40
Thời gian: 02:40
Bến xe Gia Lâm Bến Xe xã Phú Lâm Limousine 9 chỗ 180.000
Hải Âu 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 14:20 - 16:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thái Bình Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 22:30 - 05:20
Thời gian: 06:50
Bến xe Gia Lâm Bến xe Bắc Vinh Limousine giường phòng 34 chỗ (mới) 220.000