Bến xe Gia Lâm

Địa chỉ
Số 9, đường Ngô Gia Khảm, Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Gia Lâm ngày 26/09/2023

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 17:00 - 18:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 10:00 - 11:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 14:00 - 15:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Ngọc Sơn (Hà Giang) 20:00 - 03:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hải Âu 09:00 - 10:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 13:00 - 14:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Ngọc Sơn (Hà Giang) 21:00 - 04:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hải Âu 08:00 - 09:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 12:00 - 13:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 05:30 - 06:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Hải Phú 16:30 - 00:15
Thời gian: 07:45
Bến xe Gia Lâm Bến Xe Hà Giang Xe giường nằm 40 chỗ 250.000
Hải Âu 09:30 - 10:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Hải Âu 12:30 - 13:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Hải Âu 06:00 - 07:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 07:30 - 08:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Hải Âu 11:00 - 12:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 07:00 - 08:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 16:30 - 17:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Hải Âu 14:30 - 15:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Hải Âu 19:30 - 20:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Hải Âu 16:00 - 17:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 130.000