Bến Xe Duyên Hải

Địa chỉ
Khóm 2 Quốc Lộ 53 - Thị Trấn Duyên Hải, Tx.Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Duyên Hải ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 14:30 - 04:00
Thời gian: 13:30
Bến Xe Duyên Hải Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 382.000
Liên Hưng 14:30 - 05:00
Thời gian: 14:30
Bến Xe Duyên Hải Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 382.000
Liên Hưng 14:30 - 04:30
Thời gian: 14:00
Bến Xe Duyên Hải Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 382.000
Liên Hưng 14:30 - 02:00
Thời gian: 11:30
Bến Xe Duyên Hải Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 350.000
Liên Hưng 14:30 - 03:00
Thời gian: 12:30
Bến Xe Duyên Hải Vp Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 360.000
Liên Hưng 14:30 - 01:00
Thời gian: 10:30
Bến Xe Duyên Hải Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 340.000