Bến xe Cửa Ông

Địa chỉ
Tổ 18 - Phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cửa Ông ngày 08/12/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Khánh Thuận 15:52 - 07:57
Thời gian: 16:05
Bến xe Cửa Ông Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 420.000
Phúc Xuyên 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Đô Lương Giường nằm 40 chỗ 250.000
Khánh Thuận 15:53 - 07:58
Thời gian: 16:05
Bến xe Cửa Ông Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 420.000
Ngọc Cường 17:30 - 03:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Cửa Ông Văn Phòng Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 320.000
Khánh Thuận 15:50 - 07:55
Thời gian: 16:05
Bến xe Cửa Ông Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 giường 420.000