Bến xe Châu Đốc

Địa chỉ
Quốc lộ 91, Châu Phú B, Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Châu Đốc ngày 23/09/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cảnh Hoa 13:30 - 17:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Châu Đốc Cái Bè Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Vạn Khoa Nguyên 03:20 - 06:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 05:50 - 08:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Quang Huy 03:30 - 10:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Châu Đốc Bến xe Biên Hoà Giường nằm 40 chỗ 160.000
Vạn Khoa Nguyên 03:40 - 06:40
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 06:20 - 09:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 09:30 - 12:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Cảnh Hoa 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Châu Đốc Bến xe Gò Công Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
Liên Hưng 12:00 - 04:15
Thời gian: 16:15
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 346.000
Vạn Khoa Nguyên 04:30 - 07:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 07:20 - 10:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 10:30 - 13:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Liên Hưng 12:00 - 01:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Châu Đốc Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 310.000
Cảnh Hoa 13:30 - 18:20
Thời gian: 04:50
Bến xe Châu Đốc Mỹ Tho Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Liên Hưng 12:00 - 03:15
Thời gian: 15:15
Bến xe Châu Đốc Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 346.000
Vạn Khoa Nguyên 05:00 - 08:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Liên Hưng 12:00 - 02:15
Thời gian: 14:15
Bến xe Châu Đốc Vp Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 330.000
Cảnh Hoa 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Châu Đốc Cao Lãnh Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Vạn Khoa Nguyên 04:00 - 07:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 06:50 - 09:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Liên Hưng 12:00 - 00:15
Thời gian: 12:15
Bến xe Châu Đốc Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 300.000
Cảnh Hoa 13:30 - 17:55
Thời gian: 04:25
Bến xe Châu Đốc Cai Lậy Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Liên Hưng 12:00 - 03:45
Thời gian: 15:45
Bến xe Châu Đốc Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 346.000
Vạn Khoa Nguyên 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 08:30 - 11:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Vạn Khoa Nguyên 11:30 - 14:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Châu Đốc Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Ghế ngồi 16 chỗ 70.000