Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ
Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cầu Rào ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Tín 22:05 - 07:05
Thời gian: 09:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 230.000
Thanh Long (Hải Phòng) 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Lào Tiển 15:30 - 09:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Đức Hưng 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Cúc Mừng 06:30 - 18:15
Thời gian: 11:45
Bến xe Cầu Rào Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 19:30 - 06:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 270.000
Giang Anh 16:40 - 18:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe thành phố Thái Bình Ghế ngả 40 chỗ 70.000
Giang Anh 16:20 - 21:55
Thời gian: 05:35
Bến xe Cầu Rào BigC Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Lương Kiên 19:00 - 01:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 265.000
Cúc Mừng 06:30 - 20:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 06:30 - 16:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 270.000
Thanh Sang 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 290.000
Giang Anh 16:40 - 21:25
Thời gian: 04:45
Bến xe Cầu Rào BigC Thanh Hóa Ghế ngả 40 chỗ 120.000
Sao Mai 05:45 - 14:00
Thời gian: 08:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sa Pa Giường nằm 46 ghế 300.000
Giang Anh 16:40 - 19:25
Thời gian: 02:45
Bến xe Cầu Rào BigC Ninh Bình Ghế ngả 40 chỗ 100.000
Cúc Mừng 06:30 - 16:45
Thời gian: 10:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 270.000
Trung Dũng ( Thái Nguyên) 05:30 - 08:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế Ngồi 35 chỗ 110.000
Kết Đoàn 15:00 - 03:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 320.000
Anh Kiên (Hải Phòng) 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 220.000
Cúc Mừng 19:30 - 09:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 06:30 - 19:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 270.000
Quốc Tuấn 10:30 - 18:20
Thời gian: 07:50
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Giang Anh 16:20 - 22:55
Thời gian: 06:35
Bến xe Cầu Rào Bến xe Nghi Sơn Giường nằm 46 chỗ 150.000
Sao Mai 05:45 - 13:00
Thời gian: 07:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Giang Anh 16:40 - 18:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào BigC Nam Định Ghế ngả 40 chỗ 80.000
Cúc Mừng 06:30 - 15:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 19:30 - 07:15
Thời gian: 11:45
Bến xe Cầu Rào Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 270.000
Quốc Tuấn 10:30 - 19:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 40 chỗ 210.000
Hải Nguyên 10:00 - 12:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 110.000
Hồng Nga 17:30 - 01:40
Thời gian: 08:10
Bến xe Cầu Rào Cổng Bến Xe Khách Sơn La Giường nằm 40 chỗ 280.000
Thịnh Hưng 07:40 - 14:40
Thời gian: 07:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cúc Mừng 06:30 - 17:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 06:30 - 14:45
Thời gian: 08:15
Bến xe Cầu Rào Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 270.000