Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ
Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cầu Rào ngày 04/12/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Lai Cách Giường nằm 46 chỗ 0
Tuấn Hoàn 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe khách Sầm Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 0
Lương Kiên 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Phố Mới Giường nằm 40 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Phố Nối Giường nằm 46 chỗ 0
Tuấn Tài (Hải Phòng) 00:00 - 04:15
Thời gian: 04:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Minh Lộc Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Ngã tư Hợp Thịnh Giường nằm 46 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào BigC Hải Dương Giường nằm 46 chỗ 0
Tuấn Tài (Hải Phòng) 00:00 - 04:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Ngọc Lặc Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Việt Trì Giường nằm 46 chỗ 0
Đức Hưng 00:00 - 02:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Quán Gỏi Giường nằm 46 chỗ 0
Trung Dũng (Hải Phòng) 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Vĩnh Lộc Ghế ngồi 35 chỗ 0
Lào Tiển 00:00 - 18:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Phước 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Chợ Đường Cái Giường nằm 46 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Lâm Thao Giường nằm 46 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe mới Vĩnh Yên Giường nằm 46 chỗ 0
Hào Hương 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sim Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Làng mới Super Giường nằm 46 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bình Xuyên Giường nằm 46 chỗ 0