Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ
Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cầu Rào ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Quán Gỏi Giường nằm 46 chỗ 60.000
Quốc Tuấn 10:30 - 18:20
Thời gian: 07:50
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Giang Anh 16:40 - 21:25
Thời gian: 04:45
Bến xe Cầu Rào BigC Thanh Hóa Ghế ngả 40 chỗ 120.000
Sao Mai 05:45 - 13:00
Thời gian: 07:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Thịnh Hưng 07:40 - 14:40
Thời gian: 07:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thành phố Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Quốc Tuấn 10:00 - 16:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hải Âu 06:30 - 07:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Phố Nối Giường nằm 46 chỗ 80.000
Giang Anh 16:40 - 18:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe trung tâm Thái Bình Ghế ngả 40 chỗ 70.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Lâm Thao Giường nằm 46 chỗ 120.000
Sao Mai 18:45 - 02:00
Thời gian: 07:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bình Xuyên Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hải Âu 05:30 - 06:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Lai Cách Giường nằm 46 chỗ 60.000
Thanh Sang 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 290.000
Giang Anh 16:20 - 21:55
Thời gian: 05:35
Bến xe Cầu Rào BigC Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Sao Mai 05:45 - 14:00
Thời gian: 08:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sapa Giường nằm 46 ghế 300.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe mới Vĩnh Yên Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hải Âu 07:30 - 08:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Chợ Đường Cái Giường nằm 46 chỗ 80.000
Hải Nguyên 10:00 - 14:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Làng mới Super Giường nằm 46 chỗ 120.000
Sao Mai 18:45 - 03:00
Thời gian: 08:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sapa Giường nằm 46 ghế 300.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Ngã tư Hợp Thịnh Giường nằm 46 chỗ 110.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào BigC Hải Dương Giường nằm 46 chỗ 45.000
Ngọc Tín 22:05 - 07:05
Thời gian: 09:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 230.000
Giang Anh 16:20 - 22:55
Thời gian: 06:35
Bến xe Cầu Rào Bến xe Nghi Sơn Giường nằm 46 chỗ 150.000
Lào Tiển 15:30 - 09:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Anh Kiên (Hải Phòng) 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thành phố Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 220.000
Giang Anh 16:40 - 18:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào BigC Nam Định Ghế ngả 40 chỗ 80.000
Bằng Phấn 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Hà Giang Giường nằm 36 chỗ 250.000
Quốc Tuấn 10:30 - 19:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 40 chỗ 210.000
Bằng Phấn 19:00 - 00:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Cầu Rào Khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên Giường nằm 36 chỗ 180.000
Nhật Minh 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Việt Trì Giường nằm 46 chỗ 110.000
Lương Kiên 19:00 - 01:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Phố Mới Giường nằm 40 chỗ 265.000
Đức Hưng 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 65.000