Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ
Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cầu Rào ngày 09/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thanh Sang 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 290.000
Hào Hương 07:50 - 13:20
Thời gian: 05:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sim Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Hồng Nga 17:30 - 01:40
Thời gian: 08:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 280.000
Sao Mai 18:45 - 02:00
Thời gian: 07:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Giang Anh 16:40 - 18:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào BigC Nam Định Ghế ngả 40 chỗ 80.000
Giang Anh 16:40 - 18:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe trung tâm Thái Bình Ghế ngả 40 chỗ 70.000
Tuấn Hoàn 10:40 - 16:40
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe khách Sầm Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 130.000
Lào Tiển 15:30 - 09:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Sao Mai 18:45 - 03:00
Thời gian: 08:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sapa Giường nằm 46 ghế 300.000
Giang Anh 16:40 - 19:25
Thời gian: 02:45
Bến xe Cầu Rào BigC Ninh Bình Ghế ngả 40 chỗ 100.000
Trung Dũng ( Thái Nguyên) 05:30 - 08:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Ghế Ngồi 35 chỗ 110.000
Giang Anh 16:20 - 22:55
Thời gian: 06:35
Bến xe Cầu Rào Bến xe Nghi Sơn Giường nằm 46 chỗ 150.000
Sao Mai 05:45 - 13:00
Thời gian: 07:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Lương Kiên 19:00 - 01:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Phố Mới Giường nằm 40 chỗ 265.000
Quốc Tuấn 08:20 - 14:50
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 220.000
Quốc Tuấn 09:30 - 18:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 40 chỗ 210.000
Thanh Long (Hải Phòng) 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Tuấn Tài (Hải Phòng) 08:20 - 12:35
Thời gian: 04:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Minh Lộc Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Sao Mai 05:45 - 14:00
Thời gian: 08:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sapa Giường nằm 46 ghế 300.000
Anh Kiên (Hải Phòng) 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thành phố Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 220.000
Quốc Tuấn 09:30 - 17:20
Thời gian: 07:50
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Trung Dũng (Hải Phòng) 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Vĩnh Lộc Ghế ngồi 35 chỗ 95.000
Giang Anh 16:20 - 21:55
Thời gian: 05:35
Bến xe Cầu Rào BigC Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Sao Mai 07:30 - 15:45
Thời gian: 08:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sapa Giường nằm 46 ghế 300.000
Đức Hưng 02:30 - 04:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Ngọc Tín 22:05 - 07:05
Thời gian: 09:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 230.000
Tuấn Tài (Hải Phòng) 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Ngọc Lặc Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Giang Anh 16:40 - 21:25
Thời gian: 04:45
Bến xe Cầu Rào BigC Thanh Hóa Ghế ngả 40 chỗ 120.000
Sao Mai 07:30 - 14:45
Thời gian: 07:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Thịnh Hưng 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thành phố Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 280.000