Bến Xe Cao Bằng

Địa chỉ
Pác Bó, Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Cao Bằng ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Anh Kiên (Hải Phòng) 08:30 - 11:30
Thời gian: 03:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 28 chỗ 220.000
Vân Thanh 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Cao Bằng Cổng Bến Xe Khách Hải Dương Ghế ngồi 28 chỗ 170.000
Duyệt Thủy 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 chỗ 280.000
Thịnh Hưng 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 250.000
Chính Lâm 08:00 - 03:00
Thời gian: 19:00
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 1.000.000
Khương Duy 08:30 - 13:20
Thời gian: 04:50
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 150.000