Bến xe Cà Mau

Địa chỉ
Quốc Lộ 1A, Lý Thường Kiệt, Khóm 5, Phường 6, Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cà Mau ngày 31/05/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Cà Mau Vp Hồ Chí Minh Xe VIP 32 giường 170.000
Tân Thanh Nhàn 16:30 - 03:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Cà Mau Bến xe Ka Tum Giường nằm 42 chỗ 220.000
Ngọc Hà (An Giang) 05:40 - 10:40
Thời gian: 05:00
Bến xe Cà Mau Bến Xe Tri Tôn Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 11:00 - 13:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 19:00 - 21:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Liên Hưng 19:30 - 14:00
Thời gian: 18:30
Bến xe Cà Mau Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 19:30 - 13:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Cà Mau Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 348.000
Vũ Linh limousine 11:00 - 14:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 19:00 - 22:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Liên Hưng 12:00 - 03:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Cà Mau Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 320.000
Tuấn Hiệp 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Cà Mau Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 250.000
Tuấn Hiệp 20:40 - 05:40
Thời gian: 09:00
Bến xe Cà Mau Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Liên Hưng 13:00 - 05:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Cà Mau Vp Phan Rang Limousine 32 giường 360.000
Thanh Bình 05:30 - 12:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Cà Mau Tân Uyên (Bình Dương) Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Hoàng Thìn (Cà Mau) 06:00 - 00:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Cà Mau Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 800.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 10:00 - 18:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Cà Mau Vp Hồ Chí Minh Limousine 22 phòng 270.000
Tân Thanh Nhàn 16:30 - 02:25
Thời gian: 09:55
Bến xe Cà Mau Bến xe Tây Ninh Giường nằm 42 chỗ 200.000
Vũ Linh limousine 08:00 - 10:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 17:00 - 19:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Liên Hưng 12:00 - 06:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Cà Mau Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 13:00 - 07:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Cà Mau Bưu điện Cam Lâm Limousine 32 giường 382.000
Vũ Linh limousine 08:00 - 11:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 17:00 - 20:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Thanh Mỹ 06:30 - 10:15
Thời gian: 03:45
Bến xe Cà Mau Vòng Xoay Trường An Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 19:30 - 11:00
Thời gian: 15:30
Bến xe Cà Mau Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 320.000
Tuấn Hiệp 20:15 - 05:30
Thời gian: 09:15
Bến xe Cà Mau Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa Limousine giường phòng 22 chỗ 350.000
Cường Hinh 03:00 - 18:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Cà Mau Bến xe Kim Sơn Giường nằm 40 chỗ 650.000
Ngọc Giàu 09:30 - 15:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Cà Mau Bến Xe Ba Tri Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Cà Mau Vp Hồ Chí Minh Xe VIP 32 giường 170.000
Tân Thanh Nhàn 16:30 - 02:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Cà Mau Bến xe Thị xã Tây Ninh Giường nằm 42 chỗ 200.000
Vũ Linh limousine 05:00 - 07:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 14:00 - 16:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Phước Thành (Đồng Tháp) 07:00 - 12:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Cà Mau VP Sa Đéc Giường nằm 40 chỗ 140.000
Liên Hưng 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Cà Mau Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 348.000
Vũ Linh limousine 05:00 - 08:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 14:00 - 17:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Phương Trang 03:00 - 07:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Cà Mau Cần Thơ Ghế ngồi 45 chỗ 135.000
Liên Hưng 13:00 - 04:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Cà Mau Phan Rí, Quốc Lộ 1A Limousine 32 giường 350.000
Tuấn Hiệp 19:40 - 04:20
Thời gian: 08:40
Bến xe Cà Mau Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Huy Hoàng - Nam Định 10:00 - 05:00
Thời gian: 19:00
Bến xe Cà Mau Bến Xe Quỹ Nhất Giường nằm 40 chỗ 750.000
Thảo Bằng 07:50 - 14:50
Thời gian: 07:00
Bến xe Cà Mau Bến Xe Ba Tri Giường nằm 40 chỗ 114.000
Mỹ Hiền 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Cà Mau Bến Xe Khách Bình Dương Ghế ngồi 28 chỗ 200.000
Lê Hùng 08:00 - 15:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Cà Mau Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tân Thanh Nhàn 16:30 - 03:25
Thời gian: 10:55
Bến xe Cà Mau Bến xe Tân Biên Giường nằm 42 chỗ 220.000
Vũ Linh limousine 04:00 - 06:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 13:00 - 15:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Phước Thành (Đồng Tháp) 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Cà Mau Bến Xe Hồng Ngự Giường nằm 40 chỗ 140.000
Liên Hưng 12:00 - 05:30
Thời gian: 17:30
Bến xe Cà Mau Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 348.000
Vũ Linh limousine 04:00 - 07:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 13:00 - 16:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Thanh Mỹ 06:30 - 09:45
Thời gian: 03:15
Bến xe Cà Mau Nghĩa trang Liệt sĩ Thành Phố Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 120.000
Liên Hưng 13:00 - 03:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Cà Mau Cổng chào Phan Thiết Limousine 32 giường 340.000
Tuấn Hiệp 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Cà Mau Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Tuấn Hiệp 20:40 - 06:16
Thời gian: 09:36
Bến xe Cà Mau Bến Xe Xuyên Mộc Giường nằm 40 chỗ 260.000
Liên Hưng 19:30 - 12:00
Thời gian: 16:30
Bến xe Cà Mau Vp Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 330.000
Hòa Thuận 07:00 - 16:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Cà Mau Bến Xe Buýt Bến Cát Giường nằm 40 chỗ 210.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Cà Mau Vp Hồ Chí Minh Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Tân Thanh Nhàn 16:30 - 01:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Cà Mau Bến xe Trảng Bàng Giường nằm 42 chỗ 180.000
Vũ Linh limousine 07:00 - 09:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Phước Thành (Đồng Tháp) 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Cà Mau VP Đồng Tháp Giường nằm 40 chỗ 140.000
Liên Hưng 13:00 - 06:30
Thời gian: 17:30
Bến xe Cà Mau Bưu Điện Cam Ranh Limousine 32 giường 382.000
Vũ Linh limousine 07:00 - 10:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 15:00 - 18:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Tuấn Hưng 03:00 - 07:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Cà Mau Bến xe 91B Cần Thơ Ghế ngồi 28 chỗ 115.000
Liên Hưng 19:30 - 10:00
Thời gian: 14:30
Bến xe Cà Mau Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 310.000
Tuấn Hiệp 19:40 - 04:50
Thời gian: 09:10
Bến xe Cà Mau Bến xe Long Hải Giường nằm 40 chỗ 250.000
Đình Vị 13:00 - 06:50
Thời gian: 17:50
Bến xe Cà Mau Bến Xe Quỹ Nhất Giường nằm 40 chỗ 800.000
Ngọc Giàu (Cà Mau) 08:45 - 14:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Cà Mau Thanh Phu bus station Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Cà Mau Vp Hồ Chí Minh Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Thanh Mỹ 06:30 - 14:15
Thời gian: 07:45
Bến xe Cà Mau Bến xe Thị xã Tây Ninh Giường nằm 45 chỗ 200.000
Mười Lâm 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Cà Mau Bến xe Gò Công Giường nằm 40 chỗ 130.000
Vũ Linh limousine 09:00 - 11:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 18:00 - 20:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cà Mau Vp Sóc Trăng Limousine 9 chỗ 120.000
Liên Hưng 13:00 - 07:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Cà Mau Bến Xe Phía Nam Nha Trang Limousine 32 giường 382.000
Liên Hưng 19:30 - 13:00
Thời gian: 17:30
Bến xe Cà Mau Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 348.000
Vũ Linh limousine 09:00 - 12:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Vũ Linh limousine 18:00 - 21:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Cà Mau BX TT Cần Thơ Limousine 9 chỗ 120.000
Liên Hưng 12:00 - 02:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Cà Mau Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 310.000
Hưng Thịnh (Vũng Tàu) 06:00 - 16:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Cà Mau Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 46 chỗ 400.000
Tuấn Hiệp 20:15 - 06:00
Thời gian: 09:45
Bến xe Cà Mau Bến Xe Vũng Tàu Limousine giường phòng 22 chỗ 350.000
Liên Hưng 12:00 - 04:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Cà Mau Vp Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 330.000
Lê Hùng 08:00 - 16:50
Thời gian: 08:50
Bến xe Cà Mau Vòng xoay An Phú Giường nằm 40 chỗ 200.000