Bến xe Bình Sơn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Bình Sơn ngày 10/04/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Dũng Anh 19:00 - 01:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Bình Sơn Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 250.000
Dũng Anh 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Bình Sơn Vinh Giường nằm 44 chỗ 280.000
Dũng Anh 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Bình Sơn Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 250.000
Dũng Anh 19:00 - 09:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Bình Sơn Đô Lương Giường nằm 44 chỗ 320.000
Dũng Anh 19:00 - 10:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Bình Sơn Con Cuông Giường nằm 44 chỗ 400.000
Dũng Anh 19:00 - 05:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Bình Sơn Nghi Lộc Giường nằm 44 chỗ 280.000
Dũng Anh 19:00 - 07:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Bình Sơn Hưng Nguyên Giường nằm 44 chỗ 280.000
Dũng Anh 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Bình Sơn Yên Thành Giường nằm 44 chỗ 280.000
Dũng Anh 19:00 - 08:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Bình Sơn Thanh Chương Giường nằm 44 chỗ 320.000
Dũng Anh 19:00 - 06:10
Thời gian: 11:10
Bến xe Bình Sơn Diễn Châu Giường nằm 44 chỗ 280.000
Dũng Anh 19:00 - 08:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Bình Sơn Nam Đàn Giường nằm 44 chỗ 300.000
Dũng Anh 19:00 - 09:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Bình Sơn Anh Sơn Giường nằm 44 chỗ 350.000