Bến xe Bắc Vinh

Địa chỉ
Xã Nghi Kim, Vinh, Nghệ An Tỉnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Bắc Vinh ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 15:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Sao Nghệ Limousine 22:30 - 04:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 13:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Lâm Thao Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hà Sơn 16:35 - 05:05
Thời gian: 12:30
Bến xe Bắc Vinh VP Lào Cai Giường nằm 40 chỗ giường đôi 420.000
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 17:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Hồng Vinh Limousine 13:45 - 20:00
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Tuấn Việt (Nghệ An) 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Bắc Vinh Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thành Hưng (Huế) 09:15 - 16:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Phía Bắc Huế Sơ đồ 46 giường 150.000
Dương Hồng 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 220.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 12:30
Thời gian: 04:45
Bến xe Bắc Vinh Big C Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 14:00
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 16:00 - 22:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 11:00
Thời gian: 03:15
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hà Sơn 16:35 - 06:05
Thời gian: 13:30
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Sa Pa Giường nằm 40 chỗ giường đôi 450.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 12:00
Thời gian: 04:15
Bến xe Bắc Vinh Tam Điệp Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Sao Nghệ Limousine 16:00 - 22:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Mạnh Hà 18:00 - 00:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Sơn 16:35 - 03:05
Thời gian: 10:30
Bến xe Bắc Vinh KM114- Cao tốc Nội Bài - Lào Cai Giường nằm 40 chỗ giường đôi 300.000
Dương Hồng 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 220.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 14:15
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Hồng Vinh Limousine 11:00 - 17:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 18:00 - 00:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 12:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Bắc Vinh Quảng Xương Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Lâm Thao Giường nằm 40 chỗ 220.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 15:45
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 18:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Cường Hà 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Bắc Vinh BX Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 400.000
Hồng Vinh Limousine 11:00 - 14:15
Thời gian: 03:15
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 40 chỗ 220.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 04:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000