Bến xe Bắc Vinh

Địa chỉ
Xã Nghi Kim, Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Bắc Vinh ngày 11/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Nam Quỳnh Anh Limousine 07:00 - 12:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 32 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 16:30 - 21:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Quốc Tuấn 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 220.000
Mạnh Hà (Vinh) 20:00 - 01:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Bắc Vinh Bến xe TP Hưng Yên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 12:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 250.000
Dương Hồng 20:30 - 03:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Bắc Vinh Huế Giường nằm 43 chỗ 270.000
Dương Hồng 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 270.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 08:10 - 12:20
Thời gian: 04:10
Bến xe Bắc Vinh BigC Ninh Bình Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Hồng Vinh Limousine 18:00 - 22:55
Thời gian: 04:55
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 15:30 - 21:20
Thời gian: 05:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Thành Vinh 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 40 chỗ 200.000
Trường Sơn 18:30 - 02:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine giường phòng 32 chỗ 200.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 17:15
Thời gian: 07:45
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hà Sơn (Vinh - Sapa) 16:30 - 05:25
Thời gian: 12:55
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Sapa Giường nằm 4x chỗ 450.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 15:00 - 19:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Bắc Vinh BigC Ninh Bình Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 17:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Sao Nghệ Limousine 22:30 - 03:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Cường Hà 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 400.000
Tuấn Việt (Nghệ An) 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Bắc Vinh Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 11:55
Thời gian: 02:10
Bến xe Bắc Vinh Quảng Xương Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 250.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 05:45
Thời gian: 07:45
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Lâm Thao Giường nằm 40 chỗ 220.000
Việt Anh (Lai Châu) 14:00 - 02:15
Thời gian: 12:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Sapa Giường nằm 40 chỗ 450.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 06:30 - 10:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Bắc Vinh BigC Ninh Bình Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 15:30 - 19:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Bắc Vinh BigC Ninh Bình Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 06:30 - 12:20
Thời gian: 05:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 08:10 - 16:00
Thời gian: 07:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Sơn Tây Limousine giường phòng 34 chỗ 250.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 22:30 - 06:20
Thời gian: 07:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Sơn Tây Limousine giường phòng 34 chỗ 250.000
Mạnh Hà (Vinh) 20:00 - 05:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Bắc Vinh Bưu điện Thanh Miện Giường nằm 44 chỗ 220.000
Mạnh Hà 18:00 - 00:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 08:10 - 11:10
Thời gian: 03:00
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 17:15
Thời gian: 07:45
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Lâm Thao Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hà Sơn (Vinh - Sapa) 16:30 - 04:25
Thời gian: 11:55
Bến xe Bắc Vinh Văn Phòng Lào Cai Giường nằm 4x chỗ 450.000
Hồng Vinh Limousine 09:00 - 12:25
Thời gian: 03:25
Bến xe Bắc Vinh Big C Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Hồng Vinh Limousine 09:00 - 13:55
Thời gian: 04:55
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Sao Nghệ Limousine 14:30 - 19:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Sao Nghệ Limousine 23:15 - 04:15
Thời gian: 05:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Minh Vương (Nghệ An) 14:30 - 20:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 11:15
Thời gian: 01:30
Bến xe Bắc Vinh Tĩnh Gia Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 250.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 05:45
Thời gian: 07:45
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hà Sơn (Vinh - Sapa) 16:30 - 02:25
Thời gian: 09:55
Bến xe Bắc Vinh Bảo Hà Giường nằm 4x chỗ 450.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 07:00 - 11:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Bắc Vinh BigC Ninh Bình Limousine giường phòng 32 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 14:45
Thời gian: 05:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 15:00 - 20:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 325.000
Mạnh Hà (Vinh) 20:00 - 02:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hồng Vinh Limousine 09:00 - 11:25
Thời gian: 02:25
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 9 chỗ VIP 280.000
Nam Quỳnh Anh Limousine 15:00 - 18:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine giường phòng 34 chỗ 200.000
Tú Tạc 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Anh (Lai Châu) 14:00 - 04:15
Thời gian: 14:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 500.000
Hồng Vinh Limousine 09:00 - 12:10
Thời gian: 03:10
Bến xe Bắc Vinh Tam Điệp Limousine 9 chỗ VIP 300.000