Bến Xe Bắc Ninh

Địa chỉ
Số 13 Nguyễn Du, Ninh Xá, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Bắc Ninh ngày 11/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Dương 06:00 - 12:10
Thời gian: 06:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sapa Giường nằm 44 chỗ 250.000
Tâm Anh Hào 10:45 - 17:55
Thời gian: 07:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe chợ Vinh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Liên Dương 13:15 - 19:25
Thời gian: 06:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sapa Giường nằm 44 chỗ 250.000
Tâm Anh Hào 10:45 - 16:45
Thời gian: 06:00
Bến Xe Bắc Ninh Ngã tư Diễn Châu Giường nằm 44 chỗ 200.000
Anh Phong 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 800.000
Liên Dương 13:15 - 18:25
Thời gian: 05:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Đại Thu 05:30 - 09:40
Thời gian: 04:10
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa Ghế Ngồi 45 chỗ 100.000
Liên Dương 19:30 - 00:40
Thời gian: 05:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Đức Hưng 14:05 - 16:05
Thời gian: 02:00
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Liên Dương 19:30 - 01:40
Thời gian: 06:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sapa Giường nằm 44 chỗ 250.000
Tâm Anh Hào 10:45 - 17:25
Thời gian: 06:40
Bến Xe Bắc Ninh Cửa Hội Giường nằm 44 chỗ 200.000
Cường Lan 22:30 - 05:00
Thời gian: 06:30
Bến Xe Bắc Ninh Bến Xe Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 220.000
Liên Dương 06:00 - 11:10
Thời gian: 05:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Trung Tâm Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Tâm Anh Hào 10:45 - 17:15
Thời gian: 06:30
Bến Xe Bắc Ninh Cửa Lò Giường nằm 44 chỗ 200.000