Bến Xe Bắc Ninh

Địa chỉ
Số 13 Nguyễn Du, Ninh Xá, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Bắc Ninh ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Anh Phong 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 800.000
Thanh Nhung 21:50 - 03:30
Thời gian: 05:40
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sa Pa Giường nằm 36 chỗ 230.000
Tăng Tín 09:00 - 16:15
Thời gian: 07:15
Bến Xe Bắc Ninh Chợ Gám, Yên Thành, Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 170.000
Tăng Tín 19:30 - 00:25
Thời gian: 04:55
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 140.000
Liên Dương 06:00 - 12:10
Thời gian: 06:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sa Pa Giường nằm 44 chỗ 250.000
Tăng Tín 09:00 - 15:45
Thời gian: 06:45
Bến Xe Bắc Ninh Ngã Ba Diễn Châu Giường nằm 44 chỗ 170.000
Cường Lan 22:00 - 04:40
Thời gian: 06:40
Bến Xe Bắc Ninh BX Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 220.000
Thanh Nhung 06:50 - 11:30
Thời gian: 04:40
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Lào Cai Giường nằm 36 chỗ 200.000
Tăng Tín 19:30 - 22:45
Thời gian: 03:15
Bến Xe Bắc Ninh Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 120.000
Tăng Tín 09:00 - 13:55
Thời gian: 04:55
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 140.000
Thanh Nhung 21:50 - 02:30
Thời gian: 04:40
Bến Xe Bắc Ninh Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 36 chỗ 200.000
Tăng Tín 19:30 - 02:45
Thời gian: 07:15
Bến Xe Bắc Ninh Chợ Gám, Yên Thành, Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 170.000
Đại Thu 05:30 - 09:40
Thời gian: 04:10
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa Ghế Ngồi 45 chỗ 100.000
Liên Dương 06:00 - 11:10
Thời gian: 05:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Tăng Tín 19:30 - 02:15
Thời gian: 06:45
Bến Xe Bắc Ninh Ngã Ba Diễn Châu Giường nằm 44 chỗ 170.000
Đức Hưng 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Thanh Nhung 06:50 - 12:30
Thời gian: 05:40
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sa Pa Giường nằm 36 chỗ 230.000
Tăng Tín 09:00 - 12:15
Thời gian: 03:15
Bến Xe Bắc Ninh Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 120.000