Bến xe Ba Đồn

Địa chỉ
Khu Phố 1, Thị Xã Ba Đồn , Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Ba Đồn ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kỳ Anh 19:05 - 04:05
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 18:50 - 03:50
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 19:10 - 04:10
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 19:35 - 04:35
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 19:15 - 04:15
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Truyền 00:00 - 18:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Ba Đồn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 18:55 - 03:55
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 19:20 - 04:20
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 19:25 - 04:25
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Kỳ Anh 18:45 - 03:45
Thời gian: 09:00
Bến xe Ba Đồn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0