Bến Hàn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Hàn ngày 06/10/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Bến Hàn Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Bến Hàn Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Bến Hàn Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0