101 Đường 3/2

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe 101 Đường 3/2 ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Queen Cafe Open Bus 14:30 - 05:00
Thời gian: 14:30
101 Đường 3/2 Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Queen Cafe Open Bus 14:30 - 05:00
Thời gian: 14:30
101 Đường 3/2 Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000