Vé xe từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 19/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Vân - Đà Nẵng 14:00 - 11:00
Thời gian: 21:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 365.000
Camel Travel 14:30 - 05:30
Thời gian: 15:00
Đà Nẵng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 350.000
Danatranco 12:45 - 23:15
Thời gian: 10:30
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 365.000
Tuấn Nam 13:30 - 07:30
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 380.000
Kim Chi 15:30 - 12:30
Thời gian: 21:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 350.000
Đại Phát 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 365.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 17:15 - 08:45
Thời gian: 15:30
Bến Xe Khách Đà Nẵng Khu Đô thị Nam Cường Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến Xe Khách Đà Nẵng VP Trần Thủ Độ Giường nằm 40 chỗ 320.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 17:15 - 07:45
Thời gian: 14:30
Bến Xe Khách Đà Nẵng VP Trần Thủ Độ Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 15:00 - 12:00
Thời gian: 21:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 365.000
TM Camel 13:30 - 07:00
Thời gian: 17:30
VP Đà Nẵng Vp Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 320.000
Tùng Vy 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thanh Sơn 16:30 - 07:30
Thời gian: 15:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 380.000
Vũ Lộc 16:30 - 06:30
Thời gian: 14:00
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 310.000
Hoàng Long 02:50 - 21:00
Thời gian: 18:10
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 14:20 - 07:13
Thời gian: 16:53
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 16:50 - 10:28
Thời gian: 17:38
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 400.000
Vân Khôi 15:00 - 08:00
Thời gian: 17:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 310.000
Tấn Hiệp 14:00 - 10:00
Thời gian: 20:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 360.000
Quang Vinh - Đà Nẵng 12:45 - 00:45
Thời gian: 12:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 365.000
Queen Cafe 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
VP DNG - Queen Cafe 208 Trần Quang Khải Giường nằm 40 chỗ 320.000