Thăng Thứ

Địa chỉ
 Trụ sở: 418 Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Thông tin nhà xe Thăng Thứ

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa 418 Bà Triệu, phường Đông Thọ, thị trấn Tào Xuyên, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0976 888 060 - 0912 065 884 0976 888 060 - 0912 065 884
Bến xe Thái Nguyên Đường Lương Ngọc Quyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 0976 888 060 - 0912 065 884 0976 888 060 - 0912 065 884