Hợp Tác Xã Vận Tải Thống Nhất

Địa chỉ
 Trụ sở: Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Thông tin nhà xe Hợp Tác Xã Vận Tải Thống Nhất

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến Xe Bắc Cạn Tổ 8 Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Cạn, Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 0281 3870 243 0281 3870 243
Bến Xe Thái Nguyên Lương Ngọc Quyên, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 0281 3870 243 0281 3870 243