Yên Bái 150

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Yên Bái 150 ngày 23/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Duy Long 10:20 - 15:20
Thời gian: 05:00
Yên Bái 150 Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 150.000
Duy Long 10:20 - 17:10
Thời gian: 06:50
Yên Bái 150 Bến xe Cầu Rào Giường nằm 41 chỗ 200.000
Duy Long 10:20 - 16:40
Thời gian: 06:20
Yên Bái 150 Hải Dương Giường nằm 41 chỗ 180.000
Duy Long 10:20 - 16:10
Thời gian: 05:50
Yên Bái 150 Hưng Yên Giường nằm 41 chỗ 160.000
Duy Long 10:20 - 13:50
Thời gian: 03:30
Yên Bái 150 Việt Trì Giường nằm 41 chỗ 100.000
Duy Long 10:20 - 13:20
Thời gian: 03:00
Yên Bái 150 Phú Thọ 110 Giường nằm 41 chỗ 70.000
Duy Long 10:20 - 14:20
Thời gian: 04:00
Yên Bái 150 Vĩnh Phúc 48 Giường nằm 41 chỗ 120.000