VP Năm Căn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Năm Căn ngày 27/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Giáp Diệp 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
VP Năm Căn Bến xe Miền Tây Giường nằm 40 chỗ 210.000
Giáp Diệp 07:10 - 16:10
Thời gian: 09:00
VP Năm Căn Bến xe Miền Tây Limousine giường nằm 20 chỗ 330.000
Giáp Diệp 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
VP Năm Căn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 210.000
Vân Thuận 08:00 - 16:40
Thời gian: 08:40
VP Năm Căn VP Sài Gòn Giường nằm 45 chỗ 190.000
Giáp Diệp 19:10 - 04:10
Thời gian: 09:00
VP Năm Căn Bến xe Miền Tây Limousine giường nằm 20 chỗ 330.000
Vân Thuận 18:00 - 02:40
Thời gian: 08:40
VP Năm Căn VP Sài Gòn Giường nằm 45 chỗ 190.000