VP Đà Lạt

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Đà Lạt ngày 13/12/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xinh Xinh 23:00 - 05:30
Thời gian: 06:30
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Ghế ngồi 30 chỗ 150.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
VP Đà Lạt VP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 300.000
Phúc Hải 17:00 - 01:20
Thời gian: 08:20
VP Đà Lạt Km92 Giường nằm 40 210.000
Phúc Hải 17:00 - 02:10
Thời gian: 09:10
VP Đà Lạt Chư Pưh Giường nằm 40 230.000
Nam Phương 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Nha Trang Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 06:30
Thời gian: 11:30
VP Đà Lạt BX Kon Tum Giường Nằm 44 chỗ 270.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
Thanh Lịch 06:30 - 11:30
Thời gian: 05:00
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Giường nằm 40 chỗ 140.000
Thanh Bình Xanh 21:00 - 04:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Trí Limousine 12:00 - 20:01
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Hải 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Limousine 16 chỗ VIP 180.000
Phúc Hải 17:00 - 01:40
Thời gian: 08:40
VP Đà Lạt Km110 Giường nằm 40 210.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
VP Đà Lạt Phú Nhơn Giường Nằm 44 chỗ 200.000
Xe Nhà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 160.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
VP Đà Lạt Đắk Hà Giường Nằm 44 chỗ 330.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
Thanh Lịch 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế Ngồi 34 Chỗ 110.000
Nam Phát 08:30 - 15:40
Thời gian: 07:10
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 180.000
Minh Trí Limousine 16:00 - 00:01
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Hải 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Limousine 16 chỗ VIP 180.000
Xinh Xinh 23:00 - 03:40
Thời gian: 04:40
VP Đà Lạt Bưu điện Dầu Giây Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Minh Trí Limousine 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Cây xăng đối diện Bến xe phía nam Nha Trang Limousine 9 chỗ 150.000
Xe Nhà 16:30 - 19:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 160.000
Thành Bưởi 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
VP Đà Lạt Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 320.000
Thanh Lịch 08:00 - 12:30
Thời gian: 04:30
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế Ngồi 34 Chỗ 110.000
Thanh Lịch 14:30 - 18:30
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế Ngồi 34 Chỗ 110.000
Minh Trí Limousine 12:05 - 20:06
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Hải 10:00 - 15:30
Thời gian: 05:30
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Limousine 16 chỗ VIP 180.000
Phúc Hải 17:00 - 23:00
Thời gian: 06:00
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Giường nằm 40 150.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
VP Đà Lạt Gia Lai Giường Nằm 44 chỗ 220.000
Nam Phương 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Nha Trang Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Thành Bưởi 07:00 - 17:15
Thời gian: 10:15
VP Đà Lạt Bến xe Hùng Vương - Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 320.000
Thanh Lịch 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 140.000
Thanh Lịch 12:40 - 17:40
Thời gian: 05:00
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Giường nằm 40 chỗ 140.000
Minh Trí Limousine 09:00 - 17:01
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Nam Phát 08:30 - 18:40
Thời gian: 10:10
VP Đà Lạt VP Tây Ninh Giường nằm 44 chỗ 230.000
Phúc Hải 17:00 - 01:00
Thời gian: 08:00
VP Đà Lạt Km 82 Giường nằm 40 210.000
Phúc Hải 17:00 - 02:25
Thời gian: 09:25
VP Đà Lạt Chư Sê Giường nằm 40 230.000
Xe Nhà 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 160.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 07:30
Thời gian: 12:30
VP Đà Lạt BX Ngọc Hồi Giường Nằm 44 chỗ 330.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 13:00 - 16:20
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
Thanh Lịch 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế Ngồi 34 Chỗ 110.000
Thanh Bình Xanh 13:00 - 20:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
VP Đà Lạt Vp Hội An Giường nằm 44 chỗ 320.000
Phúc Hải 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt Buôn Hồ Giường nằm 40 180.000
Phúc Hải 17:00 - 03:10
Thời gian: 10:10
VP Đà Lạt VP Gia Lai Giường nằm 40 230.000
Minh Trí Limousine 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Cây xăng đối diện Bến xe phía nam Nha Trang Limousine 9 chỗ 150.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
Thanh Lịch 12:40 - 16:40
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 140.000
Thanh Bình Xanh 05:00 - 12:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000