VP Đà Lạt

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Đà Lạt ngày 25/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Minh Trí Limousine 15:00 - 21:01
Thời gian: 06:01
VP Đà Lạt Trạm Sài Gòn Limousine 9 chỗ 280.000
Thanh Bình Xanh 21:00 - 03:50
Thời gian: 06:50
VP Đà Lạt Sài Gòn Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hoàng Vũ Limousine 11:00 - 18:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 290.000
Quốc Khánh 13:00 - 04:33
Thời gian: 15:33
VP Đà Lạt Bến xe Đông Hà Giường nằm 45 chỗ 0
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 01:00
Thời gian: 06:00
VP Đà Lạt Bến xe phía bắc Tp. Buôn Ma Thuột Giường Nằm 44 chỗ 140.000
Phúc Hải 17:30 - 02:10
Thời gian: 08:40
VP Đà Lạt Km110 Giường nằm 40 200.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
VP Đà Lạt Phú Nhơn Giường Nằm 44 chỗ 200.000
Xe Nhà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 0
Vũ Hương 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Ghế ngồi 16 chỗ 0
An Phú Travel (Đà Lạt) 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế ngồi 34 chỗ 120.000
Thanh Lịch 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế Ngồi 34 Chỗ 100.000
Hiền Ân 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Phan Rang Ghế ngồi 28 chỗ 0
Minh Trí Limousine 12:05 - 18:06
Thời gian: 06:01
VP Đà Lạt Trạm Sài Gòn Limousine 9 chỗ 280.000
Thanh Bình Xanh 13:00 - 19:50
Thời gian: 06:50
VP Đà Lạt Sài Gòn Giường nằm 44 chỗ 150.000
Minh Trí Limousine 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
VP Đà Lạt Bến xe Miền Đông Limousine 9 chỗ 280.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
VP Đà Lạt Vp Hội An Giường nằm 44 chỗ 0
Phúc Hải 17:30 - 23:30
Thời gian: 06:00
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Giường nằm 40 140.000
Phúc Hải 17:30 - 01:50
Thời gian: 08:20
VP Đà Lạt Km92 Giường nằm 40 200.000
Phúc Hải 17:30 - 02:55
Thời gian: 09:25
VP Đà Lạt Chư Sê Giường nằm 40 220.000
Nam Phương 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Nha Trang Ghế ngồi 30 chỗ 0
An Phú Travel (Đà Lạt) 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Giường nằm 44 chỗ 0
Thành Bưởi 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
VP Đà Lạt Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Lịch 12:40 - 17:20
Thời gian: 04:40
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Ghế Ngồi 34 Chỗ 100.000
Tâm Hạnh 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Ghế ngồi 30 chỗ 0
Minh Trí Limousine 09:00 - 15:01
Thời gian: 06:01
VP Đà Lạt Trạm Sài Gòn Limousine 9 chỗ 280.000
Minh Trí Limousine 23:05 - 05:06
Thời gian: 06:01
VP Đà Lạt Trạm Sài Gòn Limousine 9 chỗ 280.000
Đan Uyên 23:00 - 06:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt BX Miền Đông Ghế ngồi 30 chỗ 150.000
Thành Bưởi 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt Văn Phòng Vĩnh Viễn Ghế ngồi 45 chỗ 0
Phúc Hải 10:00 - 15:30
Thời gian: 05:30
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Limousine 16 chỗ VIP 170.000
Phúc Hải 17:30 - 01:30
Thời gian: 08:00
VP Đà Lạt Km 82 Giường nằm 40 200.000
Phúc Hải 17:30 - 02:40
Thời gian: 09:10
VP Đà Lạt Chư Pưh Giường nằm 40 220.000
Minh Trí Limousine 16:30 - 19:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Bến Xe Phía Nam Nha Trang VIP 7 chỗ 150.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 06:30
Thời gian: 11:30
VP Đà Lạt BX Kon Tum Giường Nằm 44 chỗ 270.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế ngồi 34 chỗ 120.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế ngồi 34 chỗ 120.000
Thanh Bình Xanh 21:00 - 04:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 180.000
Minh Trí Limousine 12:00 - 18:01
Thời gian: 06:01
VP Đà Lạt Trạm Sài Gòn Limousine 9 chỗ 280.000
Thanh Bình Xanh 05:00 - 11:50
Thời gian: 06:50
VP Đà Lạt Sài Gòn Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hạnh Cafe 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 41 chỗ 210.000
Thành Bưởi 10:00 - 17:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt Văn Phòng Vĩnh Viễn ghế nằm 28 chỗ 0
Phúc Hải 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Limousine 16 chỗ VIP 170.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 23:00
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt Lắk Giường Nằm 44 chỗ 110.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
VP Đà Lạt Gial Lai Giường Nằm 44 chỗ 220.000
Xe Nhà 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 0
Hoàng Phát (Nha Trang) 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
VP Đà Lạt Đắk Hà Giường Nằm 44 chỗ 330.000
Thanh Lịch 06:30 - 11:10
Thời gian: 04:40
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Ghế Ngồi 34 Chỗ 100.000
Thanh Lịch 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế Ngồi 34 Chỗ 100.000
Minh Trí Limousine 22:00 - 04:01
Thời gian: 06:01
VP Đà Lạt Trạm Sài Gòn Limousine 9 chỗ 280.000
Đan Uyên 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt BX Miền Đông Ghế ngồi 30 chỗ 150.000
Thành Bưởi 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt Văn Phòng Vĩnh Viễn Giường nằm 40 chỗ 0
An Phú Travel (Đà Lạt) 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
VP Đà Lạt VP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0
Phúc Hải 17:30 - 00:30
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt Buôn Hồ Giường nằm 40 170.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
VP Đà Lạt Km 82 Giường Nằm 44 chỗ 180.000
Minh Trí Limousine 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Bến Xe Phía Nam Nha Trang VIP 7 chỗ 150.000
Nam Phương 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Nha Trang Ghế ngồi 30 chỗ 0
Nguyên Sinh Tourist 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
An Phú Travel (Đà Lạt) 13:00 - 16:20
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế ngồi 34 chỗ 120.000
Thanh Lịch 12:40 - 16:40
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế Ngồi 34 Chỗ 100.000
Thanh Bình Xanh 05:00 - 12:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 180.000
Minh Trí Limousine 23:00 - 05:01
Thời gian: 06:01
VP Đà Lạt Trạm Sài Gòn Limousine 9 chỗ 280.000
Đan Uyên 01:00 - 08:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt BX Miền Đông Ghế ngồi 30 chỗ 150.000
Minh Thư 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Ghế ngồi 28 chỗ 0
Phúc Hải 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Limousine 16 chỗ VIP 170.000
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt Buôn Hồ Giường Nằm 44 chỗ 160.000
Phúc Hải 17:30 - 03:40
Thời gian: 10:10
VP Đà Lạt VP Gia Lai Giường nằm 40 220.000
Minh Trí Limousine 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Bến Xe Phía Nam Nha Trang VIP 7 chỗ 150.000
Xe Nhà 16:30 - 19:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 0
Quyết Thắng - Đà Lạt 19:00 - 07:30
Thời gian: 12:30
VP Đà Lạt BX Ngọc Hồi Giường Nằm 44 chỗ 330.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế ngồi 34 chỗ 120.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 09:00 - 12:20
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế ngồi 34 chỗ 120.000
Thanh Bình Xanh 13:00 - 20:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 180.000