VP Đà Lạt

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Đà Lạt ngày 22/02/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Minh Trí Limousine 16:00 - 00:01
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Hải 17:00 - 23:00
Thời gian: 06:00
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Giường nằm 40 150.000
Minh Trí Limousine 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Big C Nha Trang Limousine 9 chỗ 150.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 13:00 - 16:20
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
Thanh Lịch 12:40 - 17:40
Thời gian: 05:00
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Giường nằm 40 chỗ 140.000
Thanh Bình Xanh 21:00 - 04:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Xinh Xinh 23:00 - 05:30
Thời gian: 06:30
VP Đà Lạt Bãi Xe Bảo Trân Ghế ngồi 30 chỗ 150.000
Phúc Hải 17:00 - 01:00
Thời gian: 08:00
VP Đà Lạt Km 82 Giường nằm 40 210.000
Phúc Hải 17:00 - 02:25
Thời gian: 09:25
VP Đà Lạt Chư Sê Giường nằm 40 230.000
Thành Bưởi 07:00 - 17:15
Thời gian: 10:15
VP Đà Lạt Bến xe Hùng Vương - Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 320.000
Thanh Lịch 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 140.000
Tâm Hạnh 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Quốc Khánh 13:00 - 04:33
Thời gian: 15:33
VP Đà Lạt Bến xe Đông Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Xinh Xinh 23:00 - 03:40
Thời gian: 04:40
VP Đà Lạt Bưu điện Dầu Giây Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Xe Nhà 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 160.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 17:00 - 20:20
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
Minh Trí Limousine 12:05 - 20:06
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Hải 17:00 - 01:40
Thời gian: 08:40
VP Đà Lạt Km110 Giường nằm 40 210.000
Minh Trí Limousine 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Big C Nha Trang Limousine 9 chỗ 150.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
Thanh Lịch 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Giường nằm 40 chỗ 140.000
Thanh Bình Xanh 13:00 - 20:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Trí Limousine 12:00 - 20:01
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Hải 17:00 - 01:20
Thời gian: 08:20
VP Đà Lạt Km92 Giường nằm 40 210.000
Phúc Hải 17:00 - 02:10
Thời gian: 09:10
VP Đà Lạt Chư Pưh Giường nằm 40 230.000
Thành Bưởi 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
VP Đà Lạt Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 320.000
Thanh Lịch 12:40 - 16:40
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 140.000
Thanh Bình Xanh 05:00 - 12:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Trí Limousine 09:00 - 17:01
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Hải 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt Buôn Hồ Giường nằm 40 180.000
Phúc Hải 17:00 - 03:10
Thời gian: 10:10
VP Đà Lạt VP Gia Lai Giường nằm 40 230.000
Xe Nhà 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 160.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế ngồi 34 chỗ 130.000