Văn phòng Vũng Tàu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Vũng Tàu ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 18:00 - 01:10
Thời gian: 07:10
Văn phòng Vũng Tàu Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 0
Huy Hoàng 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Đức Thiên 06:30 - 08:30
Thời gian: 02:00
Văn phòng Vũng Tàu Cầu Vượt An Sương Giường nằm 40 chỗ 130.000
Huy Hoàng 03:30 - 05:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 09:30 - 11:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 15:30 - 17:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Greenlines 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm K 250.000
Greenlines 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm K 250.000
Hoàng Long 18:00 - 11:30
Thời gian: 17:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 14:00
Thời gian: 20:00
Văn phòng Vũng Tàu Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 02:10
Thời gian: 08:10
Văn phòng Vũng Tàu Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 0
Đức Thiên 20:00 - 05:30
Thời gian: 09:30
Văn phòng Vũng Tàu Bến xe Hà Tiên Giường nằm 44 chỗ 240.000
Huy Hoàng 03:00 - 04:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Đức Thiên 06:30 - 08:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu KDL Suối Tiên Giường nằm 40 chỗ 120.000
Huy Hoàng 04:30 - 06:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Greenlines 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm C 250.000
Greenlines 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm C 250.000
Hoàng Long 18:00 - 18:00
Thời gian: 00:00
Văn phòng Vũng Tàu Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 02:50
Thời gian: 08:50
Văn phòng Vũng Tàu Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 00:50
Thời gian: 06:50
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Đức Thiên 20:00 - 03:30
Thời gian: 07:30
Văn phòng Vũng Tàu Cây Xăng 32, Rạch Gía Giường nằm 44 chỗ 200.000
Huy Hoàng 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Đức Thiên 20:00 - 21:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu KDL Suối Tiên Giường nằm 40 chỗ 120.000
Huy Hoàng 06:30 - 08:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 12:30 - 14:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Greenlines 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm C 250.000
Greenlines 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm C 250.000
Hoàng Long 18:00 - 04:50
Thời gian: 10:50
Văn phòng Vũng Tàu Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 22:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Vũng Tàu Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Đức Thiên 20:00 - 05:30
Thời gian: 09:30
Văn phòng Vũng Tàu Bến xe Vĩnh Thuận Giường nằm 40 chỗ 240.000
Huy Hoàng 04:00 - 05:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Đức Thiên 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Vũng Tàu Cầu Vượt An Sương Giường nằm 40 chỗ 130.000
Huy Hoàng 05:30 - 07:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 11:30 - 13:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Greenlines 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm K 250.000
Greenlines 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm K 250.000
Hoàng Long 18:00 - 07:33
Thời gian: 13:33
Văn phòng Vũng Tàu Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 07:30
Thời gian: 13:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 0
Đức Thiên 06:30 - 16:00
Thời gian: 09:30
Văn phòng Vũng Tàu Bến xe Vĩnh Thuận Giường nằm 40 chỗ 240.000
Huy Hoàng 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Đức Thiên 20:00 - 21:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu KDL Suối Tiên Giường nằm 44 chỗ 120.000
Huy Hoàng 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Greenlines 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm C 250.000
Greenlines 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm C 250.000
Hoàng Long 18:00 - 13:00
Thời gian: 19:00
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 05:30
Thời gian: 11:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 06:08
Thời gian: 12:08
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Đức Thiên 20:00 - 03:30
Thời gian: 07:30
Văn phòng Vũng Tàu Cây Xăng 32, Rạch Gía Giường nằm 40 chỗ 200.000
Huy Hoàng 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Đức Thiên 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Vũng Tàu Cầu Vượt An Sương Giường nằm 44 chỗ 130.000
Huy Hoàng 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Huy Hoàng 13:30 - 15:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 130.000
Greenlines 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm K 250.000
Greenlines 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vũng Tàu Văn Phòng Sài Gòn Tàu cánh ngầm K 250.000
Hoàng Long 18:00 - 22:10
Thời gian: 04:10
Văn phòng Vũng Tàu Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 16:00
Thời gian: 22:00
Văn phòng Vũng Tàu Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:00 - 06:48
Thời gian: 12:48
Văn phòng Vũng Tàu Nam Định Giường nằm 39 chỗ 0
Đức Thiên 06:30 - 14:00
Thời gian: 07:30
Văn phòng Vũng Tàu Cây Xăng 32, Rạch Gía Giường nằm 40 chỗ 200.000