Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Hà Nội ngày 22/02/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Good morning Cát Bà 07:30 - 10:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Việt Trung 05:10 - 06:30
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ (25) 50.000
Camel Travel 17:30 - 08:30
Thời gian: 15:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 41 chỗ 370.000
Nhật Tuấn 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Nhật Tuấn 17:30 - 06:00
Thời gian: 12:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Green Bus 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cát Bà Express 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 340.000
Việt Trung 04:30 - 05:50
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ (25) 50.000
Hey Travel 18:00 - 03:15
Thời gian: 09:15
Văn phòng Hà Nội GreenLand Phong Nha Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 250.000
Nhật Tuấn 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Hey Travel 18:00 - 07:15
Thời gian: 13:15
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 280.000
Dream Transport Limousine 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Nhà thờ Đá Sapa Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Good morning Cát Bà 10:30 - 13:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Việt Trung 06:30 - 07:50
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ (25) 50.000
Dòng Hiền 17:30 - 04:50
Thời gian: 11:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 250.000
Camel Travel 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Camel Travel 17:30 - 11:00
Thời gian: 17:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 370.000
Eco Sapa Limousine 07:10 - 12:10
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Vp Sapa Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Cát Bà Express 14:00 - 17:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 340.000
Việt Trung 07:10 - 08:30
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ (25) 50.000
Hey Travel 18:00 - 05:30
Thời gian: 11:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 280.000
Camel Travel 19:00 - 08:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Hey Travel 17:00 - 08:15
Thời gian: 15:15
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 350.000
Dream Transport Limousine 15:00 - 20:00
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Nhà thờ Đá Sapa Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 16:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Dòng Hiền 17:30 - 02:50
Thời gian: 09:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hey Travel 19:30 - 07:00
Thời gian: 11:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 280.000
Nhật Tuấn 17:00 - 05:30
Thời gian: 12:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Eco Sapa Limousine 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Vp Sapa Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Green Bus 07:30 - 13:00
Thời gian: 05:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Giường nằm 38 chỗ 250.000
Cát Bà Express 10:45 - 14:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 340.000
Việt Trung 05:50 - 07:10
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ (25) 50.000
Hey Travel 17:00 - 09:15
Thời gian: 16:15
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 350.000
Hey Travel 17:00 - 04:30
Thời gian: 11:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 280.000
Hey Travel 19:30 - 08:45
Thời gian: 13:15
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 34 chỗ (Có WC) 280.000
Sapa Shuttle Bus 22:00 - 03:20
Thời gian: 05:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Giường nằm 40 chỗ WC 220.000